Ülevaade EML tööst 2011. aastal

26. märtsil 2011 EML aastakoosolekul valiti 7-liikmeline juhatus ja 3-liikmeline revisjonikomisjon. Juhatuse liikmete tööjaotusest saab lugeda kontaktandmete alt. Juhatus pidas ajavahemikul 26.03.2011-31.12.2011 koosolekuid 6 korral. Lisaks sellele toimusid juhatuse arutelud nii telefoni kui e-posti teel.

Kokkuvõtlikult on EML juhatuse koosolekul arutatud peamiselt alljärgnevaid teemasid:

 • EML positsioneerimise küsimused, sealhulgas EML liikmete ja Eesti mesindussektori vajadustest lähtuvalt, koostöö eesmärkidest teiste mesindusorganisatsioonidega ja EML kui Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010-2013 vastutava täitja rollist lähtuvalt;
 • Vabariikliku mesinduspäeva ja teiste suuremate mesindusürituste korraldamised;
 • Mesinik-lehe ja EML veebilehe arendustööd;
 • Kuulatud ja aruatud projektijuhi ülevaadet Eesti mesindusprogrammi täitmisest 2010-2011.a. kava kohaselt;
 • Täpsustatud 2011.a. tegevuskava ja ettevalmistatavaid tegevusi konkreetseteks üritusteks;
 • Arutatud 2012.a. tegevuskava ja tegevjuhi ametikoha loomist;
 • Arutatud seisukohti ja kirjalikke ettepanekuid põllumajandusministrile seoses kohtumisega Karksi-Nuias 10.09.2011, samuti ettevalmistusi ümarlauakohtumiseks ministeeriumi, VTA ja PRIA esindajatega;
 • Arutatud mesindusstatistika täpsustamise võimalusi;
 • Arutatud koostöö kujundamist mee ja mesinduse kampaaniate korraldamiseks Tallinna Loomaaia, koolide ja teiste asutustega;
 • Arutatud EML-i põhikirja muutmise vajalikkust;
 • Arutatud EML esindajate nimekirja üle osavõtuks Põhjamaade ja Baltimaade Mesindusnõukogu aastakoosolekust ja konverentsist;
 • Arutatud tekkinud olukorda seoses õiguskantsleri pöördumisega mesilaste pidamise reguleerimise vajalikkuse ja võimalikkuse küsimuses ja EML võimalikke samme selles soas;
 • Arutatud erinevate töögruppide moodustamist ja teemasid, mida nendes käsitleda;
 • EML sümboolikaga meenete kujundamisest ja tellimustest;

EML korraldatud olulisemad tegevused ja tulemused 2011.a.

Vabariiklik suvine mesinduspäev toimus 23. juulil 2011.a. Põhja-Eestis Harjumaal Padisel valla Kultuurikeskuses. Mesinduspäeval osales enam kui 250 mesinikku üle kogu Eesti, kuid mõnevõrra vähem siiski Lõuna-Eesti maakondadest. Mesinduspäeva loengute ja ettekannete kava oli väga mitmekesine ja seal leidus mõndagi huvitavat kõigile osavõtjatele. Mesinduspäev läks väga kenasti korda. Suure töö Padise vabariikliku mesinduspäeva ettevalmistamiseks ja korraldamiseks tegi ära mesindusprogrammi projektijuht Aivar Raudmets, kaasates EML aktiivi ja Harjumaa mesinikke.

Mesinduspäeva ettekannetes pühendati suuremat rõhku just mesinduses tõuparanduse ja tõulisuse tähtsuse teemadele. Arutleti ka mesilashaiguste alast olukorda ja haiguste seire ja tõrje põhimõtteid ja võtteid. Huvitava ettekande pidas Poul Larsen Taani Mesinike Liidust, tutvustades Taani mesinduse ülesehitusest: inspektorite süsteem, korje omapära ja rändele viimise reeglid, tolmeldamine, taimekaitse, tõuaretuse süsteem. Leedu Mesinike Liidu esindaja Sigitas Uselis tutvustas Leedus väljaarendatud mesilassuira tootmise tehnoloogiat ja suira kokkuostu ning ekspordi võimalusi.

Vabariiklikud mesinike sügispäevad Jänedal on kujunenud paljudele mesinikele oluliseks aastasündmuseks, kus ettekannete ja loengute kaudu saadakse uusi teadmisi ja värsket informatsiooni, millele lisandub õhtupoolikul lõõgastav ajaveetmine ja arutelud mesinike seltsis. Aruandeperioodil toimusid mesinike sügispäevad novembris 2011 ja seal osales enam kui 100 mesinikku.

Vabariiklik mesinike talvepäev 2012 toimus 11. veebruaril 2012.a. Põltsamaa Ametikoolis ja sellest võttis osa enam kui 100 mesinikku. Mesinduspäeva läbivateks loenguteemadeks olid mesilaste tolmeldamistööd ja keskkonnatingimuste (õhusaaste ja pinnasesaaste) olukord Eestis ja võimalik mõju mesilaste korjemaale.

Põhjamaade ja Baltimaade Mesindusnõukogu NBBC 2011 ja mesinduskonverents NBBRS 04.-06. veebruaril 2011 ning selle kõrval vabariiklik mesinduspäev Tartus Dorpati konverentsikeskuses 5. veebruaril 2011.a. olid väga heal tasemel üritused ja kasulikud ka Eesti mesinikele. Suure töö tegid NBBC ja NBBRS ettevalmistamisel ära Jaanus Tull kui NBBC president eelneval perioodil ja konverentsi ning mesinduspäeva läbiviimisele kaasa aidates Mart Kullamaa ja Taavi Tull koos projektijuhi Aivar Raudmetsaga ning teiste abilistega. Suur tänu neile!

EML ja Tallinna MÜ mesinduskursus algajatele toimus 2011.a. märtsist juunini Tallinnas TTÜ ruumides. Loengutega esinesid kogenud mesinikud ja mesindusala asjatundjad Aivo Sildnik, Mai Endla, Sergei Kozlov, Aleksander Kilk jt. Praktilised õppused korraldati Mai Endla ja Sergei Kozlovi mesilates – aitäh neile! Kursusel osales kokku enam kui 30 mesindushuvilist.

Aastamesinik 2011 – Uku Pihlak (valitud Jäneda sügispäevadel novembris).

Üksikasjalikum ülevaade 2011.aasta majandusaasta aruandes.

Volikogu koosolek 24. märtsil 2012

24. märtsil 2012 toimus Eesti Mesinike Liidu volikogu koosolek. Koosolekul andis juhatus ülevaate tehtud tööst, revisjonikomisjon kandis ette oma aruande ning arutati kohapeal algatatud küsimusi. Muu hulgas kinnitati juhatuse aruanne ja otsustati kokku kutsuda EML-i ümarlaud organisatsiooni ees seisvate küsimuste laiemaks aruteluks. Koosolekul arutatu on fikseeritud protokollis, mis on laetav siit.

Comments are closed.