Hea EML liige.

Taas on mõned EML liikmed soovinud tellida EML meepurgi silte. EML juhatus kavandab teha aprilli alguses trükikojale käesoleva kevadejärjekordse purgisiltide tellimuse.
Kui ka Sina vajad veel enne algavat mesindushooaega uut meepurgi siltide varu, siis vormista ja saada EML veebilehe vastaval vormil oma tellimus hiljemalt 1.aprilliks.
Kui Sinul on EML juhatusele küsimusi või ettepanekuid, siis palun teata meile EML juhatuse aadressil info@mesinikeliit.ee. EML juhatuse jooksvat informatsiooni leiad meie veebilehelt mesinikeliit.ee.
Soovime Sinule ja Sinu mesilastele ilusat mesinduskevadet! Hoidkem enda ja kaasteeliste tervist!
EML juhatus

Purgisiltide tellimus
  • Palun valida siltide kättetoimetamise variant.

 
Head mesinikud!
Hea EML liige!

 
Seljataha jäänud talv on olnud nii mesinikele kui EML-le koroona-viiruse surve all keeruline aeg. Inimeste vahel otseste kontaktide ja kokkusaamiste võimalused on väga piiratud. Ka algaval kevadel pole esialgu kiireid muutusi ja olukorra leevenemist ette näha. Mesinikele vahetu kohtumisega koosolekute või teabepäevade korraldamine ei ole praegu kahjuks võimalik. On jäänud vaid erinevad video- ja distantskogunemiste ning arutelude võimalused, mis on vahetu suhtlemisega võrreldes siiski poolik lahendus.
 
EML käesoleva kevade tegevuskavas on aruande-valimiskoosoleku korraldamine. EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab toimuma uue juhatuse valimine. Kui esialgses kavas oli aruande-valimiskoosoleku toimumine kavandatud märtsikuu lõppu, siis praeguses COVID-19 tõttu valitsuse poolt rakendatud piirangute tõttu ei ole sellel ajal üldkoosoleku läbiviimine võimalik. Sellepärast otsustas EML juhatus lükata üldkoosoleku toimumise edasi maikuu lõppu lootuses, et sellel ajal on kontaktse üldkoosoleku korraldamine võimalik.
 
EML juhatus esitab üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks majandusaasta 2020 finants- ja tegevaruande ning revisjonikomisjon omapoolsed seisukohad. Vastavalt EML põhikirjale valib üldkoosolek uued juhtorganid järgnevaks 3-aastaseks perioodiks. Selleks peaks olema esitatud EML juhatuse kandidaadid, kelle kandidatuuridega on EML liikmed enne üldkoosolekut tutvuda saanud, et nende kandidaatide üle üldkoosolekul arutada ja teha valikud juhatuse uue perioodi koosseisu suhtes.
Seoses eelolevate valimistega palume esitada kandidaate EML uue perioodi juhatuse valimiseks. Kandideerida võib iga EML liige, esitades sealjuures oma EML liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva tegevus- ja motivatsioonikava juhatuse liikmeks valimise korral. Kui EML liiget soovitatakse kandideerima teiste liikmete poolt, siis peaks selleks olema eelnevalt saadud kandidaadi enda nõusolek. EML juhatuse kandidaadid esitatakse EML juhatuse e-aadressil info@mesinikeliit.ee aprillikuu lõpuks. Seejärel enne üldkoosolekut esitatakse kandidaadid liikmeskonnale tutvumiseks EML veebilehe mesinikeliit.ee EML liikmete osas.
 
Ootame EML liikmete aktiivsust, et esitada EML uue perioodi juhatuse kandidaatideks aktiivseid ja EML liikmeskonnast ning Liidu mainest ja arengust hoolivaid eetilise mesindushoiakuga EML liikmeid. Valides EML juhatusele parima koosseisu loome eeldused, et EML areneks edasi ja tugevneks ning suudaks parimal viisil oma liikmeskonna kasuks tegutseda.
 
Soovime ilusat mesinduskevadet ja häid algatusi meie ühise EML edendamiseks!
EML juhatus
 

Juhatuse liikmeks kandideerimine
  • Turvaküsimus

Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
 
Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
 
Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
 
Päevakava
 
Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
 
Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.


 Kuidas saab aidata kaasa Eesti mesinduse arengule, oli peamiseks teemaks, mida Eesti Mesinike Liidu esindajatega arutasime. Eestis tegutseb ligi 600 mesindustalu, tänu kellele saame aastas ligi 1200 tonni eestimaist mett tarbida. Samuti on kasvamas huvi mesinduse kui turismi ja teraapia võimaluse vastu.

Oli rõõm kuulda, et mesinduse arengule on olnud kasuks sammud, mida liidu ettepanekutest lähtuvalt Keskerakonna juhitud valitsus tegi. Aastal 2019 avatud võimalus saada mesilasperede toetust, pakub mesinikele rahalist tuge ja tagab tegevusharu arengu. Maaülikoolis käivitatud uuringud aitavad jälgida mesindust mõjutavaid muutusi.
 Järgmisena on oluline pöörata tähelepanu taimekaitsele ning pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamisele. Samuti oleks tarvis kaaluda mesilaste pidamise ühtsete reeglite kinnitamist, et mesinduse head tavad oleksid järjepidevad. Püüan sellele Riigikogu liikmena kaasa aidata. Vastavat võimalust võiks pakkuda aastal 2016 rahvasaadikute moodustatud mesilaste toetusrühm. Sinna kuulus ka minu isa.
 Tänan südamest kõiki liidu liikmeid auväärse tunnustuse eest „Mesilaste Sõbra“ tiitli näol. Eraldi tunnustan liidu juhatuse esimeest Aleksander Kilki ja juhatuse liiget Aado Oherdi kõikide pingituste eest selle nimel, et mesindus kestaks ning mett jaguks.
 
Jüri Ratas
9.02.2021

Ilmunud on värske “Mesinik”, mis jõuab EML liikmetele postiga koju kätte eeldusel, et puuduvad võlgnevused Liidu ees.
Kui te ei soovi EML liikmeks astuda, siis saab ajakirja ka tellida, aastatellimuse hind on 40.-€, üksiknumbri oma 10.-€ koos postitamise tasuga.
Lühike ülevaade värskest ajakirja numbrist asub siin.

 
 
Samuti rõõmustame Liidu liikmeid 2021 aasta kalendriga, mida ilmestavad toiduretseptid, mesindusalased nõuanded ja igale mesinikule vajalikud teadmised mee ning mesindussaaduste omaduste kohta.
EML liikmetele jõuab kalender eelmainitud tingimustel samuti postiga, kõik teised saavad selle soetada 5.-€ eest, lisandub postikulu.

Tähelepanu! Kirjanduse pühadeaegne soodusmüük kestab 10 jaanuarini 2021.

Mesinike Liidul on Sulle pakkuda mitmeid sisukaid raamatuid, kogu nimekirja saad vaadata siit.
Ja nüüd peamine!
Pühade puhul oleme teinud Sulle suurepärase pakkumise!

 
 
Väärt raamatu “Mesilasperede hooldamine” uus hind on 15€, saatmisel lisandub postikulu.
 
 
 
 

 
Mesilasperede tervise eest hoolitsemine on tunduvalt lihtsam raamatu “Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid” abil! Selle väärt kirjanduse uus hind on 15€ EML liikmetele, teistele huvilistele 18€. Saatmisel lisandub postikulu.
 
 
 
 

 
Mesipuu ehitamine pole raketiteadus ja teeneka praktiku Antu Rohtla raamatu “Teeme ise taru” abil saab iga veidigi puutööoskusega meistrimees sellega hakkama! Selle väärt brošüüri uus hind on 5€ kõigile huvilistele. Saatmisel lisandub postikulu.
 
Huvilistel palun ühendust võtta telefonil 530 77 778 või e-kirjaga hilja@mesinikeliit.ee
 
Tulenevalt puhkuseajast alustame tellimuste täitmist 4 jaanuaril, kui aga vajadus kiiresti mõnele mesinikule kingikotti sokutada, siis saab ka varem.


RITA ForBee konverents 2021 “Aidates Eesti tolmeldajaid”
toimub 21. jaanuaril 2021 Tartu Dorpati konverentsikeskuse „Struve“ saalis.
Antud konverentsi eesmärgiks on tutvustada „RITA ForBee“ projektiga seotud tulemusi ja anda ülevaade edasistest uuringusuundadest.

Projekti tutvustav kodulehekülg.

Konverentsi põhifookuseks on tutvustada erinevate (stressi)faktorite (koos)mõjusid tolmeldajatele. Käsitletakse teemasid alates maastiku muutuste mõjudest kuni pestitsiidide ja haiguste koosmõjudeni. Kuna antud konverentsi üheks eesmärgiks luua ühine arutelu erinevate osapoolte vahel, siis on kutsutud esinema erinevate huvigruppide esindajad. NB! Kõigil kuulajatel on võimalus osaleda konverentsil veebiülekande vahendusel. Esinejatel palume võimalusel kohale tulla.

Konverentsil osalemine on kõigile tasuta.

Konverentsi moderaatorid: Risto Raimets; Reet Karise; Marika Mänd