Kutse üldkoosolekule.

Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu liikmete üldkoosoleku 07.detsembril 2019 algusega kell 10.00 Türi Kultuurikeskuse väikeses saalis
 
Osavõtjate registreerimine ja tervituskohv kell 9.00 – 10.00,
lõuna kell 12.00 – 12.45.
 
Üldkoosoleku päevakava

 • Ülevaade EML 2019 aasta tegevustest
 • Ülevaade 2020 tegevuskavast ja koolituskavast
 • Ülevaade EML liikmeskonnast ja liikumistest
 • EML põhikirja muudatused ja arutelu
 • EML revisjonikomisjoni valimine
 • Ühisturundamise vajalikkusest ja võimalustest
 • Aasta Mesinik 2019 ja Aasta Mesilaste sõber 2019 valimine
 • M.Valtini ja E.Raiki avaldus EML liikmelisusest
 • Muud küsimused
 •  
  Üldkoosoleku vaheajal vahavahetus kärjepõhjaga ja vahateenuse võimaluste arutamine Rein Männistega.
  EML liikmed, kes on tasunud 2019.a. liikmemaksu, saavad kohapeal tasuta äsjailmunud mahuka käsiraamatu “Tänapäeva mesindus”.
   
  Üldkoosoleku lõpp orienteeruvalt kell 14.30.
   
  Registreerumiseks palun täita allolev vorm soovitavalt enne 2. detsembrit, nii saame arvestada lõunasöögi ja kohvipausi tellimisega, mis maksavad kokku 12€. Vastav summa palun üle kanda EML arveldusarvele LHV pangas EE 877700771001799694
   
  NB! palun esitada kandidaate Aasta Mesiniku ja Aasta Mesilaste Sõbra tiitlile!
   
  Kohtumiseni üldkoosolekul!


  Koosolek
  • Turvaküsimus

  Head EML liikmed!
  Ootame kõigilt liikmetelt ettepanekuid kandidaatide esitamiseks “Aasta mesinik” ja “Mesilaste sõber” tiitlile.

   
  “Aasta mesiniku” tiitli kandidaat:

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Mesilaste sõber” tiitli kandidaat:

 • on põllumajandussektoris tegutseja
 • rakendab pidevalt häid praktikaid ja võtteid põllumajanduses, mis arvestavad tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  
  Kõikide kandidaatide esitamisel palume lisada kandidaadi foto ning põhjendus kandidaadi ülesseadmiseks, materjalid saata: info@mesinikeliit.ee 20.septembriks 2019
  Esitatud kandidaate tutvustame siin esitamisele vastavas järjekorras.
   


  Aasta mesilaste sõbraks pakun Kersti Kaljulaidi. Prominentne inimene ja mesindust promonud, peab Kadriorus mesilasi. Viis aastat staaži annab ehk ka välja.
   
  Lugupidamisega Hardi Haabel
   
   
   
   


  Mesilaste sõbra tiitli kandidaadiks pakun “Pealtnägija” saadet. Tänu neile korjati meelaadseid tooteid kaubandusest ära.
   
  Lugupidamisega Hardi Haabel
   
   
   
   


  Aimar Lauge on mesinik alates aastast 1992, tegutsedes Muhu saarel. Aimar on Saaremaa Meetootjate ühenduse juhatuse liige ning alati aktiivne mesinike huvide eest seisja erinevates ametkondades ja aruteludel. Aimar on samuti oodatud koolitaja ja nõuandja seminaridel, õpitubades ja koolitustel. Aimar on mesinike kogukonnas lugupeetud ja austatud kolleeg, alati hea sõna ning toetava suhtumisega.
   
  Kandidaadi esitas Rea Raus
   


  Rein Männiste on kunagise Sangaste metskonna mesila kohale välja arendanud igati kaasaegse mesinduskeskuse ja suure tootmismesila, kus on esindatud kõik olulised ja vajalikud mesindustehnoloogilised tegevusvõimalused ning seadmed. Peamiseks tegevussuunaks on meetootmine ja selle tulemuslikkuse tagab hea tehnoloogilise seadmepargi tase. Lisanduvad õietolmu ja suira tootmise seadmed, millest osa on Rein enda poolt välja töötatud. Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatakse ja turustatakse erinevaid meesegusid, rikastades pakutavat tootevalikut. Muljetavaldavad on vahatöötlemise kompleks ja kärjepõhja valmistamise tehnoloogiline liin.
  Olulise osa mesinduskeskusest moodustab puitinventari valmistamise töökoda. Seal valmivad kärjeraamid, tarud ja taruelemendid ning muu puitinventar nii oma mesila tarbeks kui teenuse osutamise korras teistele mesinikele.
  Rein ei hoia oma suuri kogemusi mesinduspraktika osas vaid enda teada jagades neid meelsasti ka teistele mesinikele nii õppepäevadel kui mesinduskursustel. Mitmed EML mesinduskursuste grupid on saanud tema mesilas praktilise õppuse käigus hea pildi sellest tasemest, mille suunas ka ise püüelda. Ka EML mesinike reisigrupid ning Soome külalised on seda mesilat külastades saanud nautida Reinu lahket vastuvõttu ja tuumakat ning muhedat mesindusjuttu.
   
  Kandidaadi esitasid Priit Nõgisto ja Aleksander Kilk


  Janek Saarepuu on vaatamata oma eale väga pikka staaziga mesinik. Minu mäletamist mööda alustas ta mesindusega 14 aastaselt ja on suhteliselt suur mesinik samas kes hoolib igast mesilasest mesilasest, igast perest. Mesinik kindlasti kes mesindab ja majandab olles tõesti loodusega kooskõlas. Janek toodab suurusjärgus ca 750 mesilasema ja paarisaja taruga mett igal aastal ning seda täiesti üksi. Itaaalia mesilase tõuaretus Eestis on paljuski tema õlgadel.
   
  Kandidaadi esitas Priit Nõgisto
   


  Olav Kreen on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees ja peab Rabaveere viljakasvatuse talu. Olav Kreen on olulisel määral kaasa aidanud koostöö tugevnemisele EML ja EPKK vahel ning üldisemalt mesinike ja põllumeeste vaheliste teineteist arvestavate ja mõistvate suhete paranemisele. Ta on EPKK liikmetele rõhutanud kõigi põllumeeste kohustust täita täpselt taimekaitsetöödele kehtestatud nõudeid ja kasutada taimekaitsevahendeid nii vähe, kui võimalik. Kindlasti on Olav Kreeni tegevus mesilaste kaitsmisel kaasa aidanud sellele, et viimasel paaril aastal ei ole taimekaitsetööde tõttu mesilaste massilise hukkumise juhtumeid teadaolevalt olnud. Ka oma praktilises talutöös hoiab ta kontakti naabruses mesilasi pidavate mesinikega ning väldib taimekaitsetöid kavandades ja tehes ohtu mesilastele. Olav Kreen on üks uue põlvkonna põllumeeste esindaja, kes peab tähtsaks põllutöödel kasutada võimalikult keskkonda, sealhulgas putukaid-tolmeldajaid säästvaid töövõtteid. EPKK juhina on ta selle mõtteviisi poolest eeskujuks nii EPKK liikmeskonnale kui kõigile põllumeestele.
   
  Kandidaadi esitas Aleksander Kilk
   


  01.07.2019 kehtima hakanud määruse “Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muudatusega tuleb mesinikel mesilasperede arv teatada lisaks 1. mai seisule ka 1. novembri seisuga.

  Täpne mesila asukoht ning mesiniku kontaktandmed registris võimaldavad mesilasperede paremat kaitset taimekaitsevahendite võimalike kahjustuste eest, kuna teave mesilate asukohtadest on põllupidajatele kättesaadav PRIA veebikaardil. (suurenda hiirega kerides kaarti, vali vasakult ülevalt “kihid” ja pane ristike kasti “mesilad”)

  Kui mesila on põllumajandusloomade registrisse kandmata, saab seda teha vanas e-PRIAs (Teenused –> Loomade register –> Andmete esitamine –> Hoone, ala või mesila registreerimine). Mesilasperede arvu peab mesinik esitama põllumajandusloomade registrisse tema enda nimel olevas mesilas.

  Kui mesiniku kliendiandmed pole veel registrisse kantud, on vajalik enne mesila registrisse kandmist esitada kliendiandmed, mis on ühekordne tegevus. Kliendiandmete muutumisel tuleb ajakohased andmed registrisse esitada 5 tööpäeva jooksul alates andmete muutumisest.

  Kliendiandmed saab registrisse kanda e-PRIAs. Registreerides ennast kliendiks, on võimalik vanas e-PRIAs toimingutega jätkata paari minuti pärast. Lisaks e-PRIAle on kliendiandmete esitamiseks võimalused ka paberil ja e-posti teel. Täpsema info kliendiks registreerimise kohta leiad siit.

  Registris olevaid andmeid oma mesilate kohta saab vaadata ning muuta vanas e-PRIAs (Teenused –> Loomade register –>Andmete vaatamine –> Hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine). Kui tegevusalased andmed muutuvad või mesilaste pidamine lõpetatakse, tuleb muudatused registrisse kanda 5 päeva jooksul.

  Mesilasperede arvu teatamiseks on kõige mugavam kasutada e-PRIAt. Pärast sisselogimist valida esindatav. Seejärel valida menüüribalt “Registrid”, vajutada nupule “Alusta uut taotlust” ning valida taotluse liik “Mesilasperede arvu teatamine”. Teenus mesilasperede arvu teatamiseks avatakse e-PRIAs 1. novembril.

  Kes soovib esitada andmeid paberkandjal või digiallkirjastatult e-postiga, leiab andmete esitamiseks vormid siit. Loomade registri postiaadress on Tähe 4, Tartu 51010 ja e-post loomade.register@pria.ee.


  15. novembril lõppes kaks nädalat kestnud mesilasperede arvu teatamine. Selle aja jooksul anti PRIA põllumajandusloomade registrile teada ligi 40 000 mesilasperest ja registrisse kanti 140 uut mesilat.

  Anname teada, et Eesti Mesinike Liidu kontor asub uuel aadressil Tallinnas, Pärnu mnt 139C/2 III korrusel.

  Uus kontorihoone asub linnaliini autobusside Hallivanamehe peatuse juures, samas hoones paikneb veel ka Sparta spordiklubi ja mööblikauplus. Läheduses on kaks parklat, üks hoone sisehoovis, piiratud kohtade arvuga, parkimiskella kasutamisel 2 tundi tasuta. Teine ja avalik parkla asub Hallivanamehe 4, Politse- ja Piirivalveameti maja vastas (üle tee). Kliki suurema kaardi vaatamiseks kõrvaloleval pildil.
   
  Kuna hoones on turvasüsteem ja koridoride uksed avanevad koodidega, siis tuleb kindlasti helistada ning teile tullakse uksele vastu. Kontor saab olema enamasti avatud teisipäeviti ja reedeti, kuid oktoobris on kolimine veel pooleli, tavarežiimile lülitume kontoris ilmselt novembri esimesest nädalast. Seetõttu palume teil kindlasti ette helistada, kui vaja lähiajal kontorisse tulla.
   
  Ilusat sügise jätku kõigile!
  Eesti Mesinike Liit

  Eesti Mesindusprogrammi 2020-2022 raames alustab alates 28.08.2019 tööd mesinike nõustaja Aivo Sildnik.
  Aivo Sildnikuga saate kontakti võtta e- posti vahendusel: asildnik@gmail.com
  Telefoni teel nõustamist pakub Aivo Sildnik reedeti ajavahemikus 13.00- 22.00 telefonil: +372 58605937
  Uue Mesindusprogrammi veebilehe käivitumisel on nõustaja teenus saadaval ka veebilehe vahendusel.

  11. juunil 2019 kohtusid Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmed Aleksander Kilk, Rea Raus, Aado Oherd ja Andres Tamla EV Riigikogu mesinike toetusrühmaga. Kohtumine toimus Toompeal, Riigikogus.

  Kohtumine mesinike toetusrühmaga.

  EML juhatus andis ülevaate sektori arengutest ja vajadusest liikuda mesilaste ning mesinike kaitsel edasi seadusandluse osas.
  Arutati olulisi teemasid mesinduses, mis puudutasid nii mesinike toetamist, mesilaste haiguste ja heaoluga laiemalt seonduvat, võltsmee problemaatikat ning teisigi küsimusi.
  Ühiselt lepiti kokku koostöö ühistegevuste korraldamisel, kaasates sellesse Eesti teadlasi. Kogu kokkusaamine toimus väga toetavas ning konstruktiivses õhkkonnas.
   
  Eesti mesinike toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Heiki Hepner. Toetusrühma kuuluvad veel Aivar Kokk, Raivo Tamm, Jaanus Karilaid, Kaido Höövelson, Indrek Saar, Helmen Kütt ja Mihhail Lotman.

  Lähipäevil ilmub trükisoe raamat “Mesilaspere hooldamine”, mida on võimalik oma mesindusraamatute riiulisse tellida.
  Otse loomulikult on ettetellimisel hind soodsam, vaid 17,5€ eest saate omale kuldaväärt lugemisvara.
   
  Vaata millega tegu!
   
  Raamatu saab kätte EML kontorist J.Vilmsi 53G või posti teel, viimasel juhul lisandub hinnale 4€ saatmisteenuse tasu. Lisainfot annab meie juhatuse liige Andres Tamla.
   
  Tellimiseks palun täitke allolev vorm, samuti tehke ülekanne Eesti Mesinike Liidu arveldusarvele EE 877700771001799694 LHV pangas vastavalt 17,5€ või 21,5€
   

  Ettetellimine
  • Turvaküsimus