Pole vahet, kas Sul meemüügi hooaeg alles algab või juba käib – purk peab olema varustatud korrektse etiketiga!
 
Purgisilt aitab hoida vanu ja leida uusi kliente, samuti annab ostjale kindlustunde, et tegu on ikkagi päris mesiniku, mitte kahtlast päritolu kauba vahendajaga.
Eesti Mesinike Liit pakub oma liikmetele võimalust tellida purgisildid meie kaudu.
 
Vaata hindu ja telli siit
või saada kiri hilja@mesinikeliit.ee. Etiketil peab olema mesiniku nimi ja kontaktandmed ning meetootja aadress. Samuti on võimalik lisada talu nimi või muid täiendavaid andmeid.
 
Trükikojale edastame tellimused 10 augustil, seega palun oma soovidest teada anda hiljemalt 10.08 ennelõunaks!

Sülemite püüdmine

Mesilasperede loomuliku paljunemise käigus lendavad sülemid teevad sageli vahemaandumise ootamatutes kohtades, näiteks aias õunapuuoksal, katuseräästas või isegi meekarva auto poritiival.
Kuna mesilaste valitud asukoht pole enamasti inimestele meelepärane, on vaja mesiniku abi, kes sülemi kasti suunaks ja selle mugavasse tarru elama paigutaks.
Sülemite püüdmisel, samuti ka häirivas kohas asuva mesilaspere (korstnalõõr; maja seinavahe või tuulekast jne.) väljavõtmiseks ja on nõusoleku andnud järgmised mesinikud:
 
Ülo Lippa 523 08 03 Aruküla-Kehra-Aegviidu-Aravete-Tapa piirkonnad
Toivo Kratt 50 68 326 Tallinn ja Põhja-Harjumaa
Külli Hiiesalu 5174047 Viimsi vald, Muuga, Pirita
Tõnis Kuuskmann 58 50 3229 Tallinn ja lähiümbrus ning Pärnu
Martin Koidu 566 022 79 Tallinn ja Harjumaa
Sander Noormägi 51 51 287 Tallinn ja lähiümbrus
Kalju Tiit 51 74 705 Harjumaa
 
Ivar Pipenberg 555 77 055 Järvamaa
Anneli Kivirand 5243917 Tapa, Jäneda, Aravete, Ambla
 
Egle Tammeleht 534 949 24, Tamsalu, Väike-Maarja, Järva-Jaani
Andres Argos 5803 7566 Väike-Maarja lähiümbrus
Aldis Neelokse 53 854 412 Lääne-Virumaa, Rakvere ja selle lähiümbrus
 
Sirli Tilga 537 57 170 Rapla ja Raplamaa
Raivi Tõnisson 5232441 Rapla, Märjamaa, Haapsalu
Toivo Sepp 53939616 Rapla maakond
 
Urmas Erit 5 658 071 Põlvamaa ja Tartumaa
Valeri Reilik 5213506 Tartu, Tartust Valga ja Viljandi poole kuni Võrtsjärveni
Marika Naadel 53441304 Tartu linn, Pangodi, Kambja
Peeter Riba 569 68 569 Tartumaa
Juta Soplepmann 53454321 Tartumaa, Vara vald
 
Martin Alas 55 690 305 Viljandimaa
 
Heino Vill 51 31 592 Pärnu ja lähiümbrus
Urmas Kohv 55 934 225 Pärnu ja Pärnumaa
Allar Pinnar 510 74 66 Saarde vald Pärnumaal
 
Jaanus Puusepp 537 38 174 Põlvamaa
Ülo Mee 55694521 Võru

2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
 
 

Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
* et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
* esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
* leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
* osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
 

Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
* Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
* Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
* Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
* Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
* Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
* EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
* Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
* Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

 
 
Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
 
 

 
Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
 
 
 

Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

Seoses Venemaa jõhkra kallaletungiga Ukrainale ei pea Apimondia korralduskomitee tuginedes enamike liikmete avaldustele võimalikuks Apimondia kongressi 2022 pidamist Vene Föderatsiooni territooriumil.
 
 
 
 
Seoses sellega on otsustatud korraldada 47-s kongress Türgis Istambulis 24 – 28 augustil. Toimumiskoht on sama mis aastal 2017.
Kogu vajalik info on kättesaadav Apimondia ametlikult veebilehelt.

Taas on heameel EML liikmetele pakkuda mee müügil nii vajalikke väikeseid kilekotte tükihinnaga 15 senti!
 
Kilekoti mõõt on 26X26cm (+ sangade pikkus), mahutab üksteise kõrvale asetatuna kolm kilost või isegi neli 700-grammist meepurki. Lisaks on võrreldes eelmiste partiidega kujundust veidi kohendatud, samuti on kott tugevamast plastikust.

 
Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku 02. aprillil 2022 algusega kl 10.30 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
Osalejate registreerimine algab kell 10.00.
Osalemissoovist palun kindlasti teada anda alloleva vormi abil, nii saame arvestada toitlustusega, lisaks on koosolekujärgsel loengul osalemine võimalik vaid eelregistreerimise alusel.
 
Päevakava:

 • Juhatuse tegevusaruande ja EML majandusaasta aruande 2021 esitamine, revisjonikomisjoni arvamuse ärakuulamine ja osavõtjate arutelu, EML majandusaasta aruande 2021 kinnitamine.
 • Uue juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine ja EML juhatuse valimine.
 • Revisjonikomisjoni valimine.
 • Kohapeal algatatud teemade arutelu.
 • Lõunasöök.
 • Valmar Lutsari loeng mesilasemade kasvatamisest.
 •  
  Käesoleval aastal tuleb vastavalt EMLi põhikirjale valida uus juhatus järgnevaks kolmeks aastaks. Uue juhatuse liikmekandidaatidega saab tutvuda alates 28 märtsist, mis on ka viimane kandidaatide ülesseadmise päev, EMLi veebilehel mesinikeliit.ee. Palume kandidaatide ja nende seisukohtadega kindlasti tutvuda, et saaks üldkoosolekul teha asjatundliku valiku.
   
  Kandidaadid palume esitada hiljemalt 28. märtsiks EMLi veebilehel www.mesinikeliit.ee vastavat vormi täites. Kandideerida võib iga aktiivne EML liige, esitades oma liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva motivatsiooni- ja tegevuskava EMLi juhatuse liikme rollis. Kui EMLi liige esitatakse kandidaadiks teiste liikmete poolt, peab selleks olema kandidaadi eelnev nõusolek. Esitatud kandidaate tutvustatakse EMLi veebilehel nende esitamise järjekorras.
   
  Osalejatele valmistatakse Olustvere sööklas lõuna vastavalt eelregistreerunud toidu tellijate arvule. Nii üldkoosolekust osavõtjatel kui lõunasöögi soovijatel palume eelregistreeruda EMLi veebilehel ja tasuda lõunasöögi eest 28.märtsiks 11 eurot EMLi LHV panga kontole EE877700771001799694.
  EML üldkoosolekul peame järgima kõiki COVID-19 viiruse tõttu Eestis koosolekutele kehtestatud reeglite täitmist. Eelkõige tähendab see ruumides maski kandmist.
   
  Kes ei saa üldkoosolekul osaleda, saab anda (digi)allkirjastatud volituse enda esindamiseks ja hääletamiseks usaldusväärsele EMLi liikmele. Digiallkirjastatud volitused tuleb eelnevalt saata EMLi juhatuse e-posti aadressile info@mesinikeliit.ee.
  Kohtumiseni Olustveres üldkoosolekul!
  EMLi juhatus

  14. märtsil 2022 lahkus meie hulgast üks vanema põlvkonna tuntumaid mesinikke, emadekasvataja Mai Endla.
   
  Mai sündis 05. mail Virumaal, Viru–Jaagupi kihelkonnas 1940 aastal mesinike perekonnas. Lõpetas 1958 aastal Rakvere I Keskkooli ja asus õppima Eesti Põllumajanduse Akadeemia Agronoomia teaduskonda, mille lõpetas 1963. aastal agronoomi kutsega. Mai isa ja ema tegelesid mesindusega ja nii omandas väike Mai juba varakult mesinduses nii vajaliku „suitsuandja“ eriala. Huvi mesinduse vastu ja vanematelt saadud teadmised viisidki ta kokku toonase EPA õppemesila entusiastliku ja suurte teadmistega mesiniku Ants Pahlaga ja hiljem EPA aianduse- ja mesinduse õppejõu Paul Juurikasega.
   
  Pärast EPA lõpetamist töötas Mai paar aastat sovhoosis osakonnajuhatajana, misjärel siirdus EPA õppejõu Paul Juurikase õhutusel õppima mesindust Rõbnoesse Üleliidulisse Mesinduse Instituuti, kus toona töötasid mitmed maailmamainega mesindusteadlased. Õpingud Rõbnojes lõppesid 1967 aastal, misjärel Mai siirdus Moskvasse K.A.Timirjazevi nimelisse Põllumajanduse Akadeemiasse õppima mesilaste tõuaretust.
   
  Naasnud Eestisse sai temast äsja Harku-Järvele rajatud Mesilasemade Kasvatuse ja Tõuaretuse Katsepunkti juhataja. Omandatud teadmised aitasid tal välja selgitada Eestile sobivaima mesilastõu. Valida tuli kolme erineva tõu ehk populatsiooni vahel. Mitmeaastase töö tulemusena osutus selleks kraini mesilane.
   
  Mesiniku töös pidas Mai peamiseks huvi ja armastust oma töö vastu. Ta toonitas, et esikohale ei või mesiniku töös seada mitte mee müüki, vaid selleks peab olema mesilaste heaolu.
  Teiseks oluliseks kriteeriumiks pidas Mai mesiniku enda võimete ja teadmiste hindamist. Ta toonitas, et mesila suurus peab olema just selline, millest jõud ja mõistus üle käivad.
  Kolmandaks pidas ta teadmiste vajalikkust. Ta rõhutas, et mesilased on miljonite aastate jooksul väga vähe muutunud, kuid suudavad vahest oma käitumisega üllatada ka kogenud mesinikke. Seega mesindusega tegelemine tähendab ühtlasi ka elukestvat õpet.
  Neljandaks rõhutas ta, et mesindusel peavad olema ühised eesmärgid, mis ei pea olema jagatud üksikute väiksemate või suuremate huvigruppide eesmärkidest lähtuvalt.
   
  Mai oli nõudlik nii enda kui ka teiste suhtes, mistõttu ka tema kasvatatud mesilasemad olid väga hinnatud. Algmaterjali emadekasvatuseks käis ta ise Austrias valimas ja toomas. Tema eelistus oli Carnica Singeri liini mesilasemad. Nimetatud liini mesilasemasid eelistasid ka paljud teised Eesti mesinikud.
   
  Mai pidas inimese elus väga oluliseks ka oma kodu. Koos vennaga ehitasidki nad koos Hüüru alevikku omale perele maja.
   
  On lõppenud ühe suure eesti mesiniku maine teekond, kuid tema kasvatatud mesilasemade järglased elavad veel kaua ja aitavad säilitada meie ilusat ja kordumatut loodust.
  Me ei või unustada ka Mai poolt väljaöeldud tõdemust et: „….Mesinik, kes eelkõige unistab ärist ning sellest saadavast rahast, ei ole kunagi suuteline mesindusele tervikuna kasu tooma !…“
   
  Kõik need mõeldud mõtted ja soovid jäävad edasi elama Sinu poolt suure armastusega kasvatatud mesilasemades, Sinu kaasteelistes ja mõttekaaslastes.
   
  Puhka rahus!
   
  Antu Rohtla ja kõik mesinikud/sõbrad, kellele Mai mälestus kallis on.