11. juunil 2019 kohtusid Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmed Aleksander Kilk, Rea Raus, Aado Oherd ja Andres Tamla EV Riigikogu mesinike toetusrühmaga. Kohtumine toimus Toompeal, Riigikogus.

Kohtumine mesinike toetusrühmaga.

EML juhatus andis ülevaate sektori arengutest ja vajadusest liikuda mesilaste ning mesinike kaitsel edasi seadusandluse osas.
Arutati olulisi teemasid mesinduses, mis puudutasid nii mesinike toetamist, mesilaste haiguste ja heaoluga laiemalt seonduvat, võltsmee problemaatikat ning teisigi küsimusi.
Ühiselt lepiti kokku koostöö ühistegevuste korraldamisel, kaasates sellesse Eesti teadlasi. Kogu kokkusaamine toimus väga toetavas ning konstruktiivses õhkkonnas.
 
Eesti mesinike toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Heiki Hepner. Toetusrühma kuuluvad veel Aivar Kokk, Raivo Tamm, Jaanus Karilaid, Kaido Höövelson, Indrek Saar, Helmen Kütt ja Mihhail Lotman.

Lähipäevil ilmub trükisoe raamat “Mesilaspere hooldamine”, mida on võimalik oma mesindusraamatute riiulisse tellida.
Otse loomulikult on ettetellimisel hind soodsam, vaid 17,5€ eest saate omale kuldaväärt lugemisvara.
 
Vaata millega tegu!
 
Raamatu saab kätte EML kontorist J.Vilmsi 53G või posti teel, viimasel juhul lisandub hinnale 4€ saatmisteenuse tasu. Lisainfot annab meie juhatuse liige Andres Tamla.
 
Tellimiseks palun täitke allolev vorm, samuti tehke ülekanne Eesti Mesinike Liidu arveldusarvele EE 877700771001799694 LHV pangas vastavalt 17,5€ või 21,5€
 

Ettetellimine
  • Turvaküsimus

  COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.
 
Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada.
Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist. Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!
 
Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2019
Vastamiseks keri veidi allapoole ja varu aega umbes veerand tundi. Tärniga* tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata.
 
Aitäh, et leiate aega vastata! :)


AS Eesti Raudtee alustab 15 mail taaskord umbrohutõrjetöödega. Proovime neid töid teostada võimalikult keskkonnasõbralikult ja mesinikega arvestavalt.
Sooviksime teavitada raudtee äärsetel aladel asuvaid mesinikke võimalikult operatiivselt vahetult enne nende asukohas töödega alustamist. Mõned mesinikud on meile oma kontaktid andnud ja neid me teavitame kindlasti otse.
PRIA lehelt saan ma küll leida mesinikud, kes raudtee äärsetel aladel tegutsevad, kuid nende kontaktandmeid (telefoni või meiliaadressi) kahjuks mitte. Mesinikud, kes oleksid sellisest operatiivsemast teavitamisest huvitatud, andke endast meile teada meiliaadressil kai.peet@evr.ee või telefonil 6158663.
Kindlasti teavitame me ka raadio ja ajalehtede kaudu, kuid kuna umbrohutõrjetööd sõltuvad otseselt ilmast, mis Eestimaal on väga muutlik, siis tihtipeale meie tööd jäävad ära või lükkuvad edasi, mida aga ajalehes ei jõua enam ära muuta.
Töödega alustame Lõuna-Eestist ja esimene suund on Valga-Koidula liin.
Meeldivale koostööle lootma jäädes
Kai Peet
AS Eesti Raudtee keskkonnakaitse peaspetsialist
6158663

EML juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku laupäeval 23.03.2019.a.
Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimub Rakvere Kultuurikeskuses F. R. Kreutzwaldi 2 algusega kell 10:00.
 
EML 23.03.2019 üldkoosoleku päevakava (10:00 – 12:00) :

1. Koosoleku avamine, juhataja ja protokollija valimine.
2. EML 2018.a. tegevusarunne.
3. EML 2018.a. finantsaruanne.
4. Revisjonikomisjoni akti tutvustamine.
5. EML 2018.a. majandus- ja tegevusaruande ning revisjoniakti arutamine ja kinnitamine.
6. EML liikmetest ja liikmemaksudest.
7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.
 
Kohtumiseni üldkoosolekul!
 
EML juhatus

See objekt on parooliga kaitstud. Vaatamiseks sisesta enda parool:

Teade ametliku erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta!
 
Palun registreeruda alloleva vormi kaudu
 
Täna, toimus Eesti Mesinike Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni ühine koosolek, mille peamiseks teemaks oli EML erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamise, kokkukutsumise ja koosoleku päevakava arutamine ning otsustamine. EML juhatus tänab revisjonikomisjoni nõuannete ja tulemusliku koostöö eest üldkoosoleku päevakava läbitöötamisel.
Juhatuse koosolekule olid kutsutud eelnevalt ka EML juhatusest väljaastunud Eve Raik, Maire Valtin ja Vallo Vain, et kuulata ära ja võimalust mööda arvestada nende ettepanekuid üldkoosoleku korraldamiseks ja läbiviimiseks. Kahjuks ei leidnud nad kutsele ja eelnevale kokkuleppele vaatamata võimalust EML juhatuse koosolekul üldkoosoleku kavandamisega seotud päevakorrapunkti arutamisel osaleda.
 
EML juhatus koos revisjonikomisjoniga otsustas kokku kutsuda Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku laupäeval, 02.märtsil 2019.a Harjumaal Kose-Uuemõisas puhkekeskuses Oxforell aadressiga Toominga 1.
Eesti Mesinike Liidu ametliku erakorralise üldkoosoleku päevakava:
 
10:00 – 11:00 kogunemine ja registreerimine
11:00 – 11:40 EML juhatuse aruanne, erinevate osapoolte ülevaade olukorrast
11:40 – 12:00 EML asutamise eesmärkidest 1992 – asutajaliige Antu Rohtla
12:00 – 12:20 Sõnavõtud
12:20 – 13:00 Revisjonikomisjoni aruanne, arutelu, küsimused-vastused
13:00 – 14:00 Lõunapaus
14:00 – 15:00 EML juhtimise ja tegevussuundade arutelu
15:00 – 16:00 EML põhikirja muudatuste ettepanekute arutamine
16:00 – 17:00 Kohapeal algatatud küsimused
 
EML erakorraline üldkoosolek peab langetama Eesti Mesinike Liidu hea käekäigu ja arengu nimel hästi läbimõeldud tarku otsuseid, mis suures osas sünnivad kohapeal aruteludele tuginedes. EML juhatuse ja revisjonikomisjoni ühise otsuse kohaselt saavad koosoleku otsuste vastuvõtmisel hääletada ainult koosolekule kohale tulnud EML liikmed ja volituste alusel hääletamist ei toimu. Kõik EML liikmed, kellele on tähtis EML-i hea tulevik, tugevus ja ühtsus – palun tulge ise üldkoosolekule kohale ja andke oma häälega EML edenemisele uut hoogu!
Oma osalemisest teatamiseks palume registreeruda kuni 26.02.2019 alloleva vormi abil. See on vajalik üldkoosoleku heaks ettevalmistamiseks ja toitlustamise kavandamiseks.
Erakorraline üldkoosolek on kinnine, osaleda saavad ainult EML liikmed!
 
Kohtumiseni üldkoosolekul!
EML juhatus
 

(form 'erakorraline' not found)