Seoses meie tubli abilise Hilja puhkusega on kontor ajutiselt suletud.
Taas oleme avatud esmaspäevast kolmapäevani alates 2 augustist.
Pakiliste küsimuste korral palun võtta telefonitsi ühendust mõne juhatuse liikmega.
Ilusat suve jätku!

Sülemite püüdmine

Mesilasperede loomuliku paljunemise käigus lendavad sülemid teevad sageli vahemaandumise ootamatutes kohtades, näiteks aias õunapuuoksal, katuseräästas või isegi meekarva auto poritiival.
Kuna mesilaste valitud asukoht pole enamasti inimestele meelepärane, on vaja mesiniku abi, kes sülemi kasti suunaks ja selle mugavasse tarru elama paigutaks.
Sülemite püüdmisel, samuti ka häirivas kohas asuva mesilaspere (korstnalõõr; maja seinavahe või tuulekast jne.) väljavõtmiseks ja on nõusoleku andnud järgmised mesinikud:
 
Toivo Kratt 50 68 326 Tallinn ja Põhja-Harjumaa
Külli Hiiesalu 5174047 Viimsi vald, Muuga, Pirita
Tõnis Kuuskmann 58 50 3229 Tallinn ja lähiümbrus ning Pärnu
Martin Koidu 566 022 79 Tallinn ja Harjumaa
Sander Noormägi 51 51 287 Tallinn ja lähiümbrus
Kalju Tiit 51 74 705 Harjumaa
 
Ivar Pipenberg 555 77 055 Järvamaa
Anneli Kivirand 5243917 Tapa, Jäneda, Aravete, Ambla
 
Aldis Neelokse 53 854 412 Lääne-Virumaa, Rakvere ja selle lähiümbrus
 
Sirli Tilga 537 57 170 Rapla ja Raplamaa
Raivi Tõnisson 5232441 Rapla, Märjamaa, Haapsalu
Toivo Sepp 53939616 Rapla maakond
 
Urmas Erit 5 658 071 Põlvamaa ja Tartumaa
Valeri Reilik 5213506 Tartu, Tartust Valga ja Viljandi poole kuni Võrtsjärveni
Marika Naadel 53441304 Tartu linn, Pangodi, Kambja
Peeter Riba 569 68 569 Tartumaa
Juta Soplepmann 53454321 Tartumaa, Vara vald
 
Martin Alas 55 690 305 Viljandimaa
 
Heino Vill 51 31 592 Pärnu ja lähiümbrus
Urmas Kohv 55 934 225 Pärnu ja Pärnumaa
Allar Pinnar 510 74 66 Saarde vald Pärnumaal
 
Jaanus Puusepp 537 38 174 Põlvamaa
Ülo Mee 55694521 Võru

Hea Eesti Mesinike Liidu liige!
Käesoleva kevadel oli kavas EML aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Seoses COVID-19 viirusest tingitud koosolekute piirangutega kavandasime esialgselt lükata üldkoosolek edasi maikuu lõppu lootuses, et viiruse levik selleks ajaks taandub. Kahjuks ei ole ette näha maikuu lõpus viirusest tingitud piirangute lõppemist ja EML liikmete kontaktse üldkoosoleku pidamise võimalust.
EML juhatuse koosolek arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi. EML kui mittetuludusühing peab esitama 2020.a. majandusaasta aruande Äriregistrile hiljemalt juunikuu jooksul. Vastavalt Riigikogu otsusele muuta üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise korda saavad mittetulundusühingud arutada ja võtta otsuseid vastu elektroonselt, füüsilist koosolekut kokku kutsumata.
 
Seoses sellega EML juhatus kuulutab välja EML liikmete elektroonse üldkoosoleku EML 2020.a. majandusaasta aruande hindamiseks ja kinnitamiseks. Nimetatud aruanne on tutvumiseks ja vastava vormi kohaselt kinnitamiseks leitav EML veebilehel mesinikeliit.ee EML liikmetele kasutatavas osas (uus parool saadeti Teile kirjaga, kui kirja ei saanud, küsida Juhatuse liikmetelt). Palume teil tutvuda EML majandusaasta aruandega ja anda veebilehel hinnang aruande kinnitamiseks hiljemalt 24.maiks.
 
EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab käesoleval aastal toimuma uue juhatuse valimine. EML juhatus leidis oma arutelu käigus, et üldkoosolek EML juhatuse valimiseks peaks toimuma sügisel, kus koronaviiruse piirav mõju on loodetavasti oluliselt vähenenud. Sellisel juhul oleks võimalik kõigil valimisest huvitatud EML liikmetel isiklikult sellel koosolekul osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Täpsema informatsiooni EML üldkoosoleku kokkukutsumiseks koos päevakava esitamisega edastame EML liikmetele septembris 2021.
Ootame EML liikmetelt uue juhatuse liikmeteks kandideerimiseks avaldusi ja ettepanekuid koos tagevuste kavaga ja motivatsioonikirjaga. Samuti ootame liikmetelt ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saaks EML kui organisatsioon paremini oma liikmete huvide eest seista ja võimalikke mesindust takistavaid või häirivaid probleeme lahendada.
 
Veel üks jooksev teema – kas mesilasperede arv 1.mai seisuga on juba PRIA registris kirja pandud ja mesilasperede toetuse taotlus esitatud?
 
Soovime teile ja teie mesilastele tervist ja häid meesaake!
EML juhatus

Hea EML liige.

Taas on mõned EML liikmed soovinud tellida EML meepurgi silte. EML juhatus kavandab teha aprilli alguses trükikojale käesoleva kevadejärjekordse purgisiltide tellimuse.
Kui ka Sina vajad veel enne algavat mesindushooaega uut meepurgi siltide varu, siis vormista ja saada EML veebilehe vastaval vormil oma tellimus hiljemalt 1.aprilliks.
Kui Sinul on EML juhatusele küsimusi või ettepanekuid, siis palun teata meile EML juhatuse aadressil info@mesinikeliit.ee. EML juhatuse jooksvat informatsiooni leiad meie veebilehelt mesinikeliit.ee.
Soovime Sinule ja Sinu mesilastele ilusat mesinduskevadet! Hoidkem enda ja kaasteeliste tervist!
EML juhatus

Purgisiltide tellimus
  • Palun valida siltide kättetoimetamise variant.

Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
 
Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
 
Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
 
Päevakava
 
Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
 
Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.


 Kuidas saab aidata kaasa Eesti mesinduse arengule, oli peamiseks teemaks, mida Eesti Mesinike Liidu esindajatega arutasime. Eestis tegutseb ligi 600 mesindustalu, tänu kellele saame aastas ligi 1200 tonni eestimaist mett tarbida. Samuti on kasvamas huvi mesinduse kui turismi ja teraapia võimaluse vastu.

Oli rõõm kuulda, et mesinduse arengule on olnud kasuks sammud, mida liidu ettepanekutest lähtuvalt Keskerakonna juhitud valitsus tegi. Aastal 2019 avatud võimalus saada mesilasperede toetust, pakub mesinikele rahalist tuge ja tagab tegevusharu arengu. Maaülikoolis käivitatud uuringud aitavad jälgida mesindust mõjutavaid muutusi.
 Järgmisena on oluline pöörata tähelepanu taimekaitsele ning pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamisele. Samuti oleks tarvis kaaluda mesilaste pidamise ühtsete reeglite kinnitamist, et mesinduse head tavad oleksid järjepidevad. Püüan sellele Riigikogu liikmena kaasa aidata. Vastavat võimalust võiks pakkuda aastal 2016 rahvasaadikute moodustatud mesilaste toetusrühm. Sinna kuulus ka minu isa.
 Tänan südamest kõiki liidu liikmeid auväärse tunnustuse eest „Mesilaste Sõbra“ tiitli näol. Eraldi tunnustan liidu juhatuse esimeest Aleksander Kilki ja juhatuse liiget Aado Oherdi kõikide pingituste eest selle nimel, et mesindus kestaks ning mett jaguks.
 
Jüri Ratas
9.02.2021

Ilmunud on värske “Mesinik”, mis jõuab EML liikmetele postiga koju kätte eeldusel, et puuduvad võlgnevused Liidu ees.
Kui te ei soovi EML liikmeks astuda, siis saab ajakirja ka tellida, aastatellimuse hind on 40.-€, üksiknumbri oma 10.-€ koos postitamise tasuga.
Lühike ülevaade värskest ajakirja numbrist asub siin.

 
 
Samuti rõõmustame Liidu liikmeid 2021 aasta kalendriga, mida ilmestavad toiduretseptid, mesindusalased nõuanded ja igale mesinikule vajalikud teadmised mee ning mesindussaaduste omaduste kohta.
EML liikmetele jõuab kalender eelmainitud tingimustel samuti postiga, kõik teised saavad selle soetada 5.-€ eest, lisandub postikulu.