Head EML liikmed!
Ootame kõigilt liikmetelt ettepanekuid kandidaatide esitamiseks “Aasta mesinik” ja “Mesilaste sõber” tiitlile.

 
“Aasta mesiniku” tiitli kandidaat:

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Mesilaste sõber” tiitli kandidaat:

 • on põllumajandussektoris tegutseja
 • rakendab pidevalt häid praktikaid ja võtteid põllumajanduses, mis arvestavad tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  
  Kõikide kandidaatide esitamisel palume lisada kandidaadi foto ning põhjendus kandidaadi ülesseadmiseks, materjalid saata: info@mesinikeliit.ee 20.septembriks 2019
  Esitatud kandidaate tutvustame siin esitamisele vastavas järjekorras.
   


  Aasta mesinikuks pakun Kersti Kaljulaidi. Prominentne inimene ja mesindust promonud, peab Kadriorus mesilasi. Viis aastat staaži annab ehk ka välja.

  Mesilaste sõbra tiitli kanditaadiks pakun “Pealtnägija” saadet. Tänu neile korjati meelaadseid tooteid kaubandusest ära.
   
  Lugupidamisega Hardi Haabel
   


  Aimar Lauge on mesinik alates aastast 1992, tegutsedes Muhu saarel. Aimar on Saaremaa Meetootjate ühenduse juhatuse liige ning alati aktiivne mesinike huvide eest seisja erinevates ametkondades ja aruteludel. Aimar on samuti oodatud koolitaja ja nõuandja seminaridel, õpitubades ja koolitustel. Aimar on mesinike kogukonnas lugupeetud ja austatud kolleeg, alati hea sõna ning toetava suhtumisega.
  Kandidaadi esitas Rea Raus


  Eesti Mesindusprogrammi 2020-2022 raames alustab alates 28.08.2019 tööd mesinike nõustaja Aivo Sildnik.
  Aivo Sildnikuga saate kontakti võtta e- posti vahendusel: asildnik@gmail.com
  Telefoni teel nõustamist pakub Aivo Sildnik reedeti ajavahemikus 13.00- 22.00 telefonil: +372 58605937
  Uue Mesindusprogrammi veebilehe käivitumisel on nõustaja teenus saadaval ka veebilehe vahendusel.

  11. juunil 2019 kohtusid Eesti Mesinike Liidu juhatuse liikmed Aleksander Kilk, Rea Raus, Aado Oherd ja Andres Tamla EV Riigikogu mesinike toetusrühmaga. Kohtumine toimus Toompeal, Riigikogus.

  Kohtumine mesinike toetusrühmaga.

  EML juhatus andis ülevaate sektori arengutest ja vajadusest liikuda mesilaste ning mesinike kaitsel edasi seadusandluse osas.
  Arutati olulisi teemasid mesinduses, mis puudutasid nii mesinike toetamist, mesilaste haiguste ja heaoluga laiemalt seonduvat, võltsmee problemaatikat ning teisigi küsimusi.
  Ühiselt lepiti kokku koostöö ühistegevuste korraldamisel, kaasates sellesse Eesti teadlasi. Kogu kokkusaamine toimus väga toetavas ning konstruktiivses õhkkonnas.
   
  Eesti mesinike toetusrühma esimees on Tarmo Kruusimäe ja aseesimees Heiki Hepner. Toetusrühma kuuluvad veel Aivar Kokk, Raivo Tamm, Jaanus Karilaid, Kaido Höövelson, Indrek Saar, Helmen Kütt ja Mihhail Lotman.

  Lähipäevil ilmub trükisoe raamat “Mesilaspere hooldamine”, mida on võimalik oma mesindusraamatute riiulisse tellida.
  Otse loomulikult on ettetellimisel hind soodsam, vaid 17,5€ eest saate omale kuldaväärt lugemisvara.
   
  Vaata millega tegu!
   
  Raamatu saab kätte EML kontorist J.Vilmsi 53G või posti teel, viimasel juhul lisandub hinnale 4€ saatmisteenuse tasu. Lisainfot annab meie juhatuse liige Andres Tamla.
   
  Tellimiseks palun täitke allolev vorm, samuti tehke ülekanne Eesti Mesinike Liidu arveldusarvele EE 877700771001799694 LHV pangas vastavalt 17,5€ või 21,5€
   

  Ettetellimine
  • Turvaküsimus

    COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse (varroatõrje, rändmesinduse, kärgede asendamise jne.) vahelisi seoseid. COLOSSi epidemioloogia töörühm on koostanud standardiseeritud iga-aastase küsimustiku, millele Eesti mesinikel on olnud võimalus vastata alates 2013 aastast.
   
  Küsimustikku on võimalik täita anonüümselt. Siiski on vajalik avaldada oma meiliaadress või telefoninumber, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada.
  Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele. Teie kontaktandmeid kasutatakse üksnes siis, kui ankeedis esitatu vajab täpsustamist. Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!
   
  Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2019
  Vastamiseks keri veidi allapoole ja varu aega umbes veerand tundi. Tärniga* tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata.
   
  Aitäh, et leiate aega vastata! :)


  AS Eesti Raudtee alustab 15 mail taaskord umbrohutõrjetöödega. Proovime neid töid teostada võimalikult keskkonnasõbralikult ja mesinikega arvestavalt.
  Sooviksime teavitada raudtee äärsetel aladel asuvaid mesinikke võimalikult operatiivselt vahetult enne nende asukohas töödega alustamist. Mõned mesinikud on meile oma kontaktid andnud ja neid me teavitame kindlasti otse.
  PRIA lehelt saan ma küll leida mesinikud, kes raudtee äärsetel aladel tegutsevad, kuid nende kontaktandmeid (telefoni või meiliaadressi) kahjuks mitte. Mesinikud, kes oleksid sellisest operatiivsemast teavitamisest huvitatud, andke endast meile teada meiliaadressil kai.peet@evr.ee või telefonil 6158663.
  Kindlasti teavitame me ka raadio ja ajalehtede kaudu, kuid kuna umbrohutõrjetööd sõltuvad otseselt ilmast, mis Eestimaal on väga muutlik, siis tihtipeale meie tööd jäävad ära või lükkuvad edasi, mida aga ajalehes ei jõua enam ära muuta.
  Töödega alustame Lõuna-Eestist ja esimene suund on Valga-Koidula liin.
  Meeldivale koostööle lootma jäädes
  Kai Peet
  AS Eesti Raudtee keskkonnakaitse peaspetsialist
  6158663

  EML juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku laupäeval 23.03.2019.a.
  Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimub Rakvere Kultuurikeskuses F. R. Kreutzwaldi 2 algusega kell 10:00.
   
  EML 23.03.2019 üldkoosoleku päevakava (10:00 – 12:00) :

  1. Koosoleku avamine, juhataja ja protokollija valimine.
  2. EML 2018.a. tegevusarunne.
  3. EML 2018.a. finantsaruanne.
  4. Revisjonikomisjoni akti tutvustamine.
  5. EML 2018.a. majandus- ja tegevusaruande ning revisjoniakti arutamine ja kinnitamine.
  6. EML liikmetest ja liikmemaksudest.
  7. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.
   
  Kohtumiseni üldkoosolekul!
   
  EML juhatus