Ilmunud on värske “Mesinik”, mis jõuab EML liikmetele postiga koju kätte eeldusel, et puuduvad võlgnevused Liidu ees.
Kui te ei soovi EML liikmeks astuda, siis saab ajakirja ka tellida, aastatellimuse hind on 35.-€, üksiknumbri oma 9,9 € koos postitamise tasuga.
Lühike ülevaade värskest ajakirja numbrist asub siin.

 
 
Samuti rõõmustame Liidu liikmeid 2022 aasta kalendriga, mis on seekord pühendatud faunale, mis üht või teistviisi mesindusega seotud. Pilte ja soovituse mesiniku tarbeks on alates sipelgatest kuni karudeni.
EML liikmetele jõuab kalender eelmainitud tingimustel samuti postiga, kõik teised saavad selle soetada 5.-€ eest, lisandub postikulu.

 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on igal aastal kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija.
Nii jätkas Liit traditsiooni ka tänavu ja hääletamine toimus EML üldkoosolekule järgnenud mesindusloengute vahepeal.
 
 
 
 
Risto Raimets
Kohapeal toimunud salajase hääletuse tulemusena valiti Aasta Mesinikuks Risto Raimets!
Mesilas üle 400 mesilaspere; omab PhD kraadi taimekaitsevahendite mõjust mesilastele, Septembris valiti EurBee presidendiks.
 
 
 

Arnol Pastak

Aasta Mesilaste Sõber on Arnold Pastak – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli kauaaegne direktor – on viinud mesinduse õpetamise väga heale (maailma) tasemele.
 
 
 
 
 
 
 
Eesti Mesinike Liit õnnitleb tunnustusega pärjatuid ja soovib neile edu edaspidiseks!

 
Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu üldkoosoleku 26.novembril 2022 algusega kl 10.30 Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
Osalejate registreerimine algab kell 10.00.
Osalemissoovist palun kindlasti teada anda alloleva vormi abil, nii saame arvestada toitlustusega, lisaks on koosolekujärgsel loengul osalemine võimalik vaid eelregistreerimise alusel.
 
Päevakava
Registreerimine alates kell 10.00
EML üldkoosoleku algus kell 10.30

 • 1. 10.30-10.40 EML üldkoosoleku avamine ja rakendamine, koosoleku juhataja ja protokollija valimine.
 • 2. 10.40-11.10 EML aruanne-ülevaade 2022.a. uue juhatuse tegevustest, EML arengutest.
 • 3. 11.10-11.30 3. EML ajakirja Mesinik ja liikmetele suunatud teabelevi arendamisest – Krista Kivisalu
 • 4. 11.30 – 11.50 Sõnavõtud ja küsimused-vastused.
 • 5. 11.50-11.55 EML auliikmete tunnustamine – Olvi ja Jüri Lugus.
 • 6. 11.55-12.00 EML üldkoosoleku lõpetamine.
 •  
  Järgneb mesindusalane teabepäev.

 • 12.05-12.30 EurBee ja mesindusalased teadusuuringud Euroopas – Risto Raimets, EMÜ teadur ja EurBee 10 president
 • 12.30-13.15 Mesindusala uuringutest Eesti Maaülikoolis – Reet Karise, EMÜ kaasprofessor
 • 13.15-14.00 Lõuna
 • 14.00-14.30 Aasta Mesinik 2022 ja Aasta Mesilaste Sõber kandidaatide tutvustamine ning valimine
 • 14.30-15.00 Taimekaitsevahendite ohutu kasutamise nõuded ja mesilaste kahjustuste
  vältimine – Mariann Leps, PTA taimekaitse ja väetiste osakonna nõunik
 • 15.00-15.30 PRIA – mesinike kohustused ja toetuste võimalused – Ahti Bleive, PRIA peadirektori asetäitja.
 • 15.30-15.45 Aasta Mesinik 2022 ja Aasta Mesilaste Sõber 2022 väljakuulutamine
 • 15.45-16.30 Eesti Mesinduskogu , uue mesindusprogrammi 2023-2027 põhisuunad ja tegevuste kava
 • 16.30 Mesinduspäeva lõpetamine
 •  
  Osalejatele valmistatakse Olustvere sööklas lõuna vastavalt eelregistreerunud toidu tellijate arvule. Nii üldkoosolekust osavõtjatel kui lõunasöögi soovijatel palume eelregistreeruda EMLi veebilehel ja tasuda lõunasöögi eest hiljemalt 23 novembriks 13 eurot EMLi LHV panga kontole EE877700771001799694.
   
  Kuigi põhjapanevaid hääletusi plaanis pole, siis volitused pole esmatähtsad, aga need, kes soovivad näiteks kaasa rääkida Aasta Mesiniku valimistel, võivad anda (digi)allkirjastatud volituse enda esindamiseks ja hääletamiseks usaldusväärsele EMLi liikmele. Digiallkirjastatud volitused tuleb eelnevalt saata EMLi juhatuse e-posti aadressile info@mesinikeliit.ee.
  Kohtumiseni Olustveres üldkoosolekul!
  EMLi juhatus

  Koosolek
  • Teemad, mida peaks arutlema EML Juhatus või tuleks neid käsitleda üldkoosolekul.
  • Turvaküsimus

  Pole vahet, kas Sul on mett müüa kümnetes kilodes, sadades, või arvestad pigem tonnidega – purk peab olema varustatud korrektse etiketiga!
   
  Purgisilt aitab hoida vanu ja leida uusi kliente, samuti annab ostjale kindlustunde, et tegu on ikkagi päris mesiniku, mitte kahtlast päritolu kauba vahendajaga.
   
  Eesti Mesinike Liit pakub oma liikmetele võimalust tellida purgisildid meie kaudu.
   
  Vaata hindu ja telli siit
  või saada kiri hilja@mesinikeliit.ee. Etiketil peab olema mesiniku nimi ja kontaktandmed ning meetootja aadress. Samuti on võimalik lisada talu nimi või muid täiendavaid andmeid.
   
  Trükikojale edastame tellimused 24 oktoobril, palun oma soovidest teada anda hiljemalt 24.10 ennelõunaks!

  Sülemite püüdmine

  Mesilasperede loomuliku paljunemise käigus lendavad sülemid teevad sageli vahemaandumise ootamatutes kohtades, näiteks aias õunapuuoksal, katuseräästas või isegi meekarva auto poritiival.
  Kuna mesilaste valitud asukoht pole enamasti inimestele meelepärane, on vaja mesiniku abi, kes sülemi kasti suunaks ja selle mugavasse tarru elama paigutaks.
  Sülemite püüdmisel, samuti ka häirivas kohas asuva mesilaspere (korstnalõõr; maja seinavahe või tuulekast jne.) väljavõtmiseks ja on nõusoleku andnud järgmised mesinikud:
   
  Ülo Lippa 523 08 03 Aruküla-Kehra-Aegviidu-Aravete-Tapa piirkonnad
  Toivo Kratt 50 68 326 Tallinn ja Põhja-Harjumaa
  Külli Hiiesalu 5174047 Viimsi vald, Muuga, Pirita
  Tõnis Kuuskmann 58 50 3229 Tallinn ja lähiümbrus ning Pärnu
  Martin Koidu 566 022 79 Tallinn ja Harjumaa
  Sander Noormägi 51 51 287 Tallinn ja lähiümbrus
  Kalju Tiit 51 74 705 Harjumaa
   
  Ivar Pipenberg 555 77 055 Järvamaa
  Anneli Kivirand 5243917 Tapa, Jäneda, Aravete, Ambla
   
  Egle Tammeleht 534 949 24, Tamsalu, Väike-Maarja, Järva-Jaani
  Andres Argos 5803 7566 Väike-Maarja lähiümbrus
  Aldis Neelokse 53 854 412 Lääne-Virumaa, Rakvere ja selle lähiümbrus
   
  Sirli Tilga 537 57 170 Rapla ja Raplamaa
  Raivi Tõnisson 5232441 Rapla, Märjamaa, Haapsalu
  Toivo Sepp 53939616 Rapla maakond
   
  Urmas Erit 5 658 071 Põlvamaa ja Tartumaa
  Valeri Reilik 5213506 Tartu, Tartust Valga ja Viljandi poole kuni Võrtsjärveni
  Marika Naadel 53441304 Tartu linn, Pangodi, Kambja
  Peeter Riba 569 68 569 Tartumaa
  Juta Soplepmann 53454321 Tartumaa, Vara vald
   
  Martin Alas 55 690 305 Viljandimaa
   
  Heino Vill 51 31 592 Pärnu ja lähiümbrus
  Urmas Kohv 55 934 225 Pärnu ja Pärnumaa
  Allar Pinnar 510 74 66 Saarde vald Pärnumaal
   
  Jaanus Puusepp 537 38 174 Põlvamaa
  Ülo Mee 55694521 Võru

  2 aprillil toimus EML üldkoosolek, kus muude tegevuste käigus valisid liikmed järgnevaks 3 aastaks Liidule uue juhatuse.
  Valituks osutusid (kandideerimisavalduste esitamise järjekorras):
   
   

  Aado Oherd, staaž EML liikmena 30 aastat.
  EML-i valitavas uues juhatuses sooviksin tegeleda järgmiste küsimustega:
  * et ka tulevikus jätkuks tarutoetuse maksmine.
  * esindada EML-i Põllumajandus- ja Toiduameti kliendinõukojas ning taimekaitse komisjonis.
  * leida noor ning mesindusest huvitatud loomaarst, kes oleks pädev kõikides mesindusalastes küsimustes.   Vajadusel võimaldada täiendkoolitusi ja praktiseerimist nii kodumaal kui Põhjamaades ning mujal.
  * osaleda mesinduse igapäevaste probleemide lahendamises ja selle tegevusala arendamises.
   

  Aleksander Kilk, staaž EML liikmena 30 aastat.
  * Kandideerides Eesti Mesinike Liidu juhatusse sean üldiseks eesmärgiks osaleda EML juhatuse meeskonnatöös jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel.
  * Koostöös Maaeluministeeriumi ja teiste ametkondadega osalen seadusandlike algatuste koostamisel, esitamisel ja läbirääkimistel mesindust, sealhulgas mesilaste kaitset puudutavates küsimustes.
  * Pühendan aega ja tähelepanu koostöö arendamisele EML ja teiste mesindusorganisatsioonide vahel, sealhulgas EML esindajana Eesti Mesinduskogus.
  * Aitan kaasa nii EML siseste kui mesindussektori laiapõhjaliste arengu- ja tegevuskavade koostamisele ja elluviimisele.
  * Pean oluliseks mesinike teavitamist ja koolitust, osalen EML Koolituskeskuse tegevuse juhtimises ja praktilises mesindusalases koolituses.
  * EML teabelevi eesmärkidel aitan kaasa Mesinik-ajakirja ja teiste mesindusala teabematerjalide loomisele ning levitamisele.
  * Osalen EML rahvusvaheliste suhete ja koostöö korraldamises erinevatel tasemetel.
  * Propageerin ja populariseerin nii mesindust kui mee ja teiste mesindussaaduste laialdasemat kasutamist Eesti elanike hulgas.

   
   
  Andrus Ostrov, staaž EML liikmena 9 aastat.
  Pean oluliseks meeskonna- ja koostööd EML-i liikmete ja teiste ametkondadega. Osalen EML-i jooksvate ülesannete ja põhikirjaliste eesmärkide täitmisel. Pean oluliseks mesinduse kui looduslähedase tegevusala propageerimist, selleks et tuua uusi mesinikke mesindussektorisse.
   
   

   
  Ülo Lippa, staaž EML liikmena 25 aastat.
  Mesindusega tegelenud olen 44 aastat, Mesinike Liiduga liitusin mõned aastad peale organisatsiooni moodustamist. Olen osalenud 3 revisjonikomisjoni töös ja kahes EML juhatuses.
  Kandideerides EML juhatuse liikmeks soovin jätkuvalt panustada Liidu veebilehe toimimisse, samuti rääkida aktiivselt kaasa juhatuse koosolekutel arutledes Liidu tegevustega seonduvaid küsimusi.
   
   
   

  Andres Tamla, staaž EML liikmena 12 aastat.
  Iseseisev teadlik mesinduse kogemus aastast 2009. Teoreetilised mesinduslikud teadmised on omandatud Olustvere Teenindus- ja Maamajandus koolis, mesinduse erialal. Oman mesinik tase 5 kutsetunnistust ja mesinduse konsulent tase 5 kutset.
  Praktilised teadmised on omandatud Soomes suurmesilas töötades (1200+ mesilasperega) ja oma mesila arendamisel Läänemaal. Olen Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige olnud aastast 2015 ning sooviks jätkata panustamist organisatsiooni arengusse. Seni olen tegelenud erinevate projektide koordineerimise ja läbiviimisega. Soov oleks omalt poolt aidata kaasa EML’i kaasajastada.

  Seoses Venemaa jõhkra kallaletungiga Ukrainale ei pea Apimondia korralduskomitee tuginedes enamike liikmete avaldustele võimalikuks Apimondia kongressi 2022 pidamist Vene Föderatsiooni territooriumil.
   
   
   
   
  Seoses sellega on otsustatud korraldada 47-s kongress Türgis Istambulis 24 – 28 augustil. Toimumiskoht on sama mis aastal 2017.
  Kogu vajalik info on kättesaadav Apimondia ametlikult veebilehelt.