Hea EML liige.

Taas on mõned EML liikmed soovinud tellida EML meepurgi silte. EML juhatus kavandab teha aprilli alguses trükikojale käesoleva kevadejärjekordse purgisiltide tellimuse.
Kui ka Sina vajad veel enne algavat mesindushooaega uut meepurgi siltide varu, siis vormista ja saada EML veebilehe vastaval vormil oma tellimus hiljemalt 1.aprilliks.
Kui Sinul on EML juhatusele küsimusi või ettepanekuid, siis palun teata meile EML juhatuse aadressil info@mesinikeliit.ee. EML juhatuse jooksvat informatsiooni leiad meie veebilehelt mesinikeliit.ee.
Soovime Sinule ja Sinu mesilastele ilusat mesinduskevadet! Hoidkem enda ja kaasteeliste tervist!
EML juhatus

Purgisiltide tellimus
 • Palun valida siltide kättetoimetamise variant.

 
Head mesinikud!
Hea EML liige!

 
Seljataha jäänud talv on olnud nii mesinikele kui EML-le koroona-viiruse surve all keeruline aeg. Inimeste vahel otseste kontaktide ja kokkusaamiste võimalused on väga piiratud. Ka algaval kevadel pole esialgu kiireid muutusi ja olukorra leevenemist ette näha. Mesinikele vahetu kohtumisega koosolekute või teabepäevade korraldamine ei ole praegu kahjuks võimalik. On jäänud vaid erinevad video- ja distantskogunemiste ning arutelude võimalused, mis on vahetu suhtlemisega võrreldes siiski poolik lahendus.
 
EML käesoleva kevade tegevuskavas on aruande-valimiskoosoleku korraldamine. EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab toimuma uue juhatuse valimine. Kui esialgses kavas oli aruande-valimiskoosoleku toimumine kavandatud märtsikuu lõppu, siis praeguses COVID-19 tõttu valitsuse poolt rakendatud piirangute tõttu ei ole sellel ajal üldkoosoleku läbiviimine võimalik. Sellepärast otsustas EML juhatus lükata üldkoosoleku toimumise edasi maikuu lõppu lootuses, et sellel ajal on kontaktse üldkoosoleku korraldamine võimalik.
 
EML juhatus esitab üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks majandusaasta 2020 finants- ja tegevaruande ning revisjonikomisjon omapoolsed seisukohad. Vastavalt EML põhikirjale valib üldkoosolek uued juhtorganid järgnevaks 3-aastaseks perioodiks. Selleks peaks olema esitatud EML juhatuse kandidaadid, kelle kandidatuuridega on EML liikmed enne üldkoosolekut tutvuda saanud, et nende kandidaatide üle üldkoosolekul arutada ja teha valikud juhatuse uue perioodi koosseisu suhtes.
Seoses eelolevate valimistega palume esitada kandidaate EML uue perioodi juhatuse valimiseks. Kandideerida võib iga EML liige, esitades sealjuures oma EML liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva tegevus- ja motivatsioonikava juhatuse liikmeks valimise korral. Kui EML liiget soovitatakse kandideerima teiste liikmete poolt, siis peaks selleks olema eelnevalt saadud kandidaadi enda nõusolek. EML juhatuse kandidaadid esitatakse EML juhatuse e-aadressil info@mesinikeliit.ee aprillikuu lõpuks. Seejärel enne üldkoosolekut esitatakse kandidaadid liikmeskonnale tutvumiseks EML veebilehe mesinikeliit.ee EML liikmete osas.
 
Ootame EML liikmete aktiivsust, et esitada EML uue perioodi juhatuse kandidaatideks aktiivseid ja EML liikmeskonnast ning Liidu mainest ja arengust hoolivaid eetilise mesindushoiakuga EML liikmeid. Valides EML juhatusele parima koosseisu loome eeldused, et EML areneks edasi ja tugevneks ning suudaks parimal viisil oma liikmeskonna kasuks tegutseda.
 
Soovime ilusat mesinduskevadet ja häid algatusi meie ühise EML edendamiseks!
EML juhatus
 

Juhatuse liikmeks kandideerimine
 • Turvaküsimus

Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
 
Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
 
Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
 
Päevakava
 
Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
 
Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.


 Kuidas saab aidata kaasa Eesti mesinduse arengule, oli peamiseks teemaks, mida Eesti Mesinike Liidu esindajatega arutasime. Eestis tegutseb ligi 600 mesindustalu, tänu kellele saame aastas ligi 1200 tonni eestimaist mett tarbida. Samuti on kasvamas huvi mesinduse kui turismi ja teraapia võimaluse vastu.

Oli rõõm kuulda, et mesinduse arengule on olnud kasuks sammud, mida liidu ettepanekutest lähtuvalt Keskerakonna juhitud valitsus tegi. Aastal 2019 avatud võimalus saada mesilasperede toetust, pakub mesinikele rahalist tuge ja tagab tegevusharu arengu. Maaülikoolis käivitatud uuringud aitavad jälgida mesindust mõjutavaid muutusi.
 Järgmisena on oluline pöörata tähelepanu taimekaitsele ning pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamisele. Samuti oleks tarvis kaaluda mesilaste pidamise ühtsete reeglite kinnitamist, et mesinduse head tavad oleksid järjepidevad. Püüan sellele Riigikogu liikmena kaasa aidata. Vastavat võimalust võiks pakkuda aastal 2016 rahvasaadikute moodustatud mesilaste toetusrühm. Sinna kuulus ka minu isa.
 Tänan südamest kõiki liidu liikmeid auväärse tunnustuse eest „Mesilaste Sõbra“ tiitli näol. Eraldi tunnustan liidu juhatuse esimeest Aleksander Kilki ja juhatuse liiget Aado Oherdi kõikide pingituste eest selle nimel, et mesindus kestaks ning mett jaguks.
 
Jüri Ratas
9.02.2021

Eesti Mesinike Liidu pop-up näitus tiirutab jaanuarist maikuuni 2021 ringi Eesti suurimates kaubanduskeskustes, tuues endaga kaasa mõtteainet keskkonna tervise ning mesilaste ja inimeste osa üle selles. Näitus koosneb kolmest portatiivsest seinast, mis pakuvad nii teksti, pilti, videot kui ka interaktiivset tegevust. Unustatud pole ka lapsi, neile on näitusel mitu mesilasteemalist mängu. Näituse üks tõmbenumbreid on nn mesitaru – spetsiaalne „telk“, kus saab kuulda mesitarule omaseid hääli, tunda tarulõhnu, vaadata mesilasi ekraanil toimetamas ning omal nahal tunda, mis tunne võiks olla mesitaru sees.

Näitus on avatud:

 • Tallinna Ülemiste keskus (29.01–18.02)
 • Tartu Lõunakeskus (19.02–11.03)
 • Pärnu Kaubamajakas (12.03–01.04)
 • Rakvere Põhjakeskus (02.04–22.04)
 • Narva Astri keskus (23.04–13.05)
 • Tallinna T1 (14.05–04.06)
 •  
  Võimalik tulla keskustesse mett müüma!
  EML soovib kaasata näituse tutvustajateks ja eksponaatide turvajateks mesinikke eelkõige EML liikmete hulgast, aga piisava huvi korral ka väljastpoolt EML liikmeskonda. Kaasatud mesinikud tutvustaksid näitusel ka mett ja teisi mesindussaadusi ning saaksid võimaluse pakkuda neid ka müügiks.
  Huvilistel palun ühendust võtta – Andres Tamla +372 56501056 või andres@mesinikeliit.ee

  Lugupeetud mesinikud!
  Tartu Ülikooli ja mesinike osalusega rahvusvaheline projekt EFFECT palub abi, et koos parendada keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning suurendada mesilaste heaolu ja tootlikkust. Kuna paljud senistest ökomeetmetest on kas kulukad, ebatõhusad, või lihtsalt liiga kitsaste tingimustega, siis on vaja täpsemalt määratleda nende meetmete kitsaskohad, pakkuda välja neile lahendusi ja ka neid praktikas testida.
    Sellepärast on Tartu Ülikooli veebi üles riputatud anonüümsust võimaldav, et saaksite lihtsate valikvastustega kirjeldada oma olukorda, kogemusi ja tulevikunägemusi. Mõned teist täitsid selle küsimustiku lihtsama versiooni mesinike infopäevadel Põltsamaal 2020 suvel, kuid kuna küsimustikku on täiendatud vastavalt saadud tagasisidele, siis palume täita veebiküsimustiku ka kõigil varem paberile vastanuil. Küsitluse täitmine on katsetamisel võtnud aega 10-15 minutit.
    Aktiivse osavõtu korral on plaan tulemusi esitleda juba kevadistel mesinike suurüritustel. Tulemusi on plaan kasutada ka teadusliku töö arendamisel ning maaelu keskkonnameetmete edasisel kujundamisel, sh ka mesilaste tugimeetmete optimeerimisel.
    Kellel on soovi edasiseks personaalseks tagasisideks või huvi osaleda arutluskoosolekutel, saab sinna jätta ka oma kontaktid.
  Küsimustikku saab täita sellel aadressil: https://survey.ut.ee/index.php/115872
   
  Jaan Liira (PhD)
  Taimeökoloogia kaasprofessor
  ÖMI botaanika osakond (Lai 40/Ülikooli 17-404)
  Tartu Ülikool
  +372 5240798 jaan.liira@ut.ee
   

  Ilmunud on värske “Mesinik”, mis jõuab EML liikmetele postiga koju kätte eeldusel, et puuduvad võlgnevused Liidu ees.
  Kui te ei soovi EML liikmeks astuda, siis saab ajakirja ka tellida, aastatellimuse hind on 40.-€, üksiknumbri oma 10.-€ koos postitamise tasuga.
  Lühike ülevaade värskest ajakirja numbrist asub siin.

   
   
  Samuti rõõmustame Liidu liikmeid 2021 aasta kalendriga, mida ilmestavad toiduretseptid, mesindusalased nõuanded ja igale mesinikule vajalikud teadmised mee ning mesindussaaduste omaduste kohta.
  EML liikmetele jõuab kalender eelmainitud tingimustel samuti postiga, kõik teised saavad selle soetada 5.-€ eest, lisandub postikulu.