Seoses meie tubli abilise Hilja puhkusega on kontor ajutiselt suletud.
Taas oleme avatud esmaspäevast kolmapäevani alates 2 augustist.
Pakiliste küsimuste korral palun võtta telefonitsi ühendust mõne juhatuse liikmega.
Ilusat suve jätku!

Sülemite püüdmine

Mesilasperede loomuliku paljunemise käigus lendavad sülemid teevad sageli vahemaandumise ootamatutes kohtades, näiteks aias õunapuuoksal, katuseräästas või isegi meekarva auto poritiival.
Kuna mesilaste valitud asukoht pole enamasti inimestele meelepärane, on vaja mesiniku abi, kes sülemi kasti suunaks ja selle mugavasse tarru elama paigutaks.
Sülemite püüdmisel, samuti ka häirivas kohas asuva mesilaspere (korstnalõõr; maja seinavahe või tuulekast jne.) väljavõtmiseks ja on nõusoleku andnud järgmised mesinikud:
 
Toivo Kratt 50 68 326 Tallinn ja Põhja-Harjumaa
Külli Hiiesalu 5174047 Viimsi vald, Muuga, Pirita
Tõnis Kuuskmann 58 50 3229 Tallinn ja lähiümbrus ning Pärnu
Martin Koidu 566 022 79 Tallinn ja Harjumaa
Sander Noormägi 51 51 287 Tallinn ja lähiümbrus
Kalju Tiit 51 74 705 Harjumaa
 
Ivar Pipenberg 555 77 055 Järvamaa
Anneli Kivirand 5243917 Tapa, Jäneda, Aravete, Ambla
 
Aldis Neelokse 53 854 412 Lääne-Virumaa, Rakvere ja selle lähiümbrus
 
Sirli Tilga 537 57 170 Rapla ja Raplamaa
Raivi Tõnisson 5232441 Rapla, Märjamaa, Haapsalu
Toivo Sepp 53939616 Rapla maakond
 
Urmas Erit 5 658 071 Põlvamaa ja Tartumaa
Valeri Reilik 5213506 Tartu, Tartust Valga ja Viljandi poole kuni Võrtsjärveni
Marika Naadel 53441304 Tartu linn, Pangodi, Kambja
Peeter Riba 569 68 569 Tartumaa
Juta Soplepmann 53454321 Tartumaa, Vara vald
 
Martin Alas 55 690 305 Viljandimaa
 
Heino Vill 51 31 592 Pärnu ja lähiümbrus
Urmas Kohv 55 934 225 Pärnu ja Pärnumaa
Allar Pinnar 510 74 66 Saarde vald Pärnumaal
 
Jaanus Puusepp 537 38 174 Põlvamaa
Ülo Mee 55694521 Võru

Head Eesti mesinikud!
 
Kutsume teid osalema jätku-uuringus ja täitma 2021. aasta küsimustikku! Küsimustik suletakse 1. juunil 2021.
Käesoleval sajandil on mesilates suureks probleemiks meemesilasi tabav mesilaspere kollaps ehk mesilaste hukkumise sündroom (inglise keeles colony collapse disorder, CCD), mille põhjuste tervikpilt on veel tuvastamata. Palun andke oma panus ja aidake teadlastel need põhjused välja uurida!
Tärniga tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata! Vastuste saatmiseks vajuta nupule „KINNITA“, seejärel saad soovi korral oma vastustega vormi salvestada ja välja printida
 
Oleme IGA Eesti mesiniku vastuse eest väga tänulikud!
Aivar Raudmets

+372 53 414 067
aivar.raudmets@gmail.com


Hea Eesti Mesinike Liidu liige!
Käesoleva kevadel oli kavas EML aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Seoses COVID-19 viirusest tingitud koosolekute piirangutega kavandasime esialgselt lükata üldkoosolek edasi maikuu lõppu lootuses, et viiruse levik selleks ajaks taandub. Kahjuks ei ole ette näha maikuu lõpus viirusest tingitud piirangute lõppemist ja EML liikmete kontaktse üldkoosoleku pidamise võimalust.
EML juhatuse koosolek arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi. EML kui mittetuludusühing peab esitama 2020.a. majandusaasta aruande Äriregistrile hiljemalt juunikuu jooksul. Vastavalt Riigikogu otsusele muuta üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise korda saavad mittetulundusühingud arutada ja võtta otsuseid vastu elektroonselt, füüsilist koosolekut kokku kutsumata.
 
Seoses sellega EML juhatus kuulutab välja EML liikmete elektroonse üldkoosoleku EML 2020.a. majandusaasta aruande hindamiseks ja kinnitamiseks. Nimetatud aruanne on tutvumiseks ja vastava vormi kohaselt kinnitamiseks leitav EML veebilehel mesinikeliit.ee EML liikmetele kasutatavas osas (uus parool saadeti Teile kirjaga, kui kirja ei saanud, küsida Juhatuse liikmetelt). Palume teil tutvuda EML majandusaasta aruandega ja anda veebilehel hinnang aruande kinnitamiseks hiljemalt 24.maiks.
 
EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab käesoleval aastal toimuma uue juhatuse valimine. EML juhatus leidis oma arutelu käigus, et üldkoosolek EML juhatuse valimiseks peaks toimuma sügisel, kus koronaviiruse piirav mõju on loodetavasti oluliselt vähenenud. Sellisel juhul oleks võimalik kõigil valimisest huvitatud EML liikmetel isiklikult sellel koosolekul osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Täpsema informatsiooni EML üldkoosoleku kokkukutsumiseks koos päevakava esitamisega edastame EML liikmetele septembris 2021.
Ootame EML liikmetelt uue juhatuse liikmeteks kandideerimiseks avaldusi ja ettepanekuid koos tagevuste kavaga ja motivatsioonikirjaga. Samuti ootame liikmetelt ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saaks EML kui organisatsioon paremini oma liikmete huvide eest seista ja võimalikke mesindust takistavaid või häirivaid probleeme lahendada.
 
Veel üks jooksev teema – kas mesilasperede arv 1.mai seisuga on juba PRIA registris kirja pandud ja mesilasperede toetuse taotlus esitatud?
 
Soovime teile ja teie mesilastele tervist ja häid meesaake!
EML juhatus

Alanud on mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt! Taotlusi saate PRIAle esitada 1.-17. maini!
Pärast 17. maid esitatud taotlust menetlusse ei võeta.
 
NB! Meelespea mesilaspere toetuse taotlemisel:
Mesilasperede arv 1. mai 2021. a seisuga tuleb põllumajandusloomade registrile teada anda perioodil 1.–17. mai 2021. a.
Kui mesilasperede arv on registrile teada antud, tuleb e-PRIA kaudu perioodil 1. –17. mai 2021. a esitada PRIAle mesilaspere toetuse taotlus. Toetust saab taotleda ainult nende mesilasperede kohta, kelle tegevuskoht on registrisse kantud hiljemalt 1. mail 2021. a. Pärast mesilaspere toetuse taotluse esitamist veendu, et taotlus on PRIAle esitatud. Selleks kontrolli, kas toetustaotlusel on olemas registreerimise number. Vajadusel küsi abi pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
Mesilaspere toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenuse kaudu, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.
Alates 2021. aasta 1. märtsist ei ole võimalik sisse logida panga paroolide abil!
 
Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.
 
Pärast e-PRIAsse sisselogimist valige, keda soovite edasistes toimingutes esindada.
Kui Teie andmed PRIA kliendiregistris on muutunud, palume need üle vaadata, kasutades e-PRIA teenust “Kliendi andmed”.
 
Mesilasperede arvu saab teatada e-PRIA teenuses “Mesilasperede arvu teatamine” (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine).
 
Mesilaspere toetuse taotluse leiate e-PRIA avalehelt teenuses “Taotlemine” nupu “Esita toetustaotlus” alt. Avanevast rippmenüüst tuleb valida “Mesilaspere toetus”.
 
Volituste andmine kõigi e-PRIA teenuste kasutamiseks toimub e-PRIA teenuses “Esindusõigused ja volitused”. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, saab esindajat määrata ka PRIA poolt välja töötatud soovituslikul vormil “Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga”. Kui soovitakse anda piirangutega volitus, tuleb täita lisaks ka “Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine”. Volikirja vormid ja lisainfo leiate kodulehelt Registrite menüü all asuvalt lehelt Esindusõigused ja volitused.
 
Erandina (kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab pindalatoetuse volitusi taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib toetust taotleda, saab ta enda eest taotlusi esitama volitada usaldusväärset isikut, pöördudes PRIA poole registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

COVID-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt avatakse PRIA maakondlikud teenindusbürood klientidele 10. mail. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA kodulehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse. Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga, sest viiruse leviku ulatusest tulenevalt ei ole PRIAl võimalust teenindusbüroosid hoida avatuna kogu taotlusperioodi jooksul ja me ei saa teid abistada sellises mahus nagu eelnevatel aastatel.
 
Kust saab abi?
e-PRIA taotluste esitamiseks vajaliku tasuta juhendamisteenuse saamiseks on võimalik pöörduda konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus. Täpsema info ja teenuse osutajate nimekirja leiate sihtasutuse kodulehelt.
Vajadusel saate helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
 
Maakondlike teenindusbüroode kontaktid:
Harjumaa – 639 1640
Hiiumaa – 463 6667
Ida-Virumaa – 336 6767
Järvamaa – 385 9901
Jõgevamaa – 776 2811
Lääne-Virumaa – 326 4640
Läänemaa – 472 2040
Pärnumaa – 449 9081
Põlvamaa – 799 9380
Raplamaa – 489 0241
Saaremaa – 453 0491
Tartumaa – 737 7680
Valgamaa – 766 0001
Viljandimaa – 434 2252
Võrumaa – 782 1833
 
Lisainfo:
PRIA koduleht: www.pria.ee
Registrite osakonna infotelefon: 731 2311
Pindala- ja loomatoetuste infotelefon: 737 7679
e-posti aadress: info@pria.ee

Hea EML liige.

Taas on mõned EML liikmed soovinud tellida EML meepurgi silte. EML juhatus kavandab teha aprilli alguses trükikojale käesoleva kevadejärjekordse purgisiltide tellimuse.
Kui ka Sina vajad veel enne algavat mesindushooaega uut meepurgi siltide varu, siis vormista ja saada EML veebilehe vastaval vormil oma tellimus hiljemalt 1.aprilliks.
Kui Sinul on EML juhatusele küsimusi või ettepanekuid, siis palun teata meile EML juhatuse aadressil info@mesinikeliit.ee. EML juhatuse jooksvat informatsiooni leiad meie veebilehelt mesinikeliit.ee.
Soovime Sinule ja Sinu mesilastele ilusat mesinduskevadet! Hoidkem enda ja kaasteeliste tervist!
EML juhatus

Purgisiltide tellimus
  • Palun valida siltide kättetoimetamise variant.

Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
 
Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
 
Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
 
Päevakava
 
Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
 
Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.