Koolituskeskus

1.juunil 2013 loodi EML juhatuse otsusega eraldi osakonnana Koolituskeskus.

Koolituskeskusel on oma põhikiri, millega saab tutvuda  siin.

Koolituskeskuse Nõukogusse kuuluvad Antu Rohtla, Aleksander Kilk ja Anna Aunap.

Alates 26.04.2016 on meil koolitustele majandustegevusteade nr.14507, (vaata ehis.ee) mis loob eeldused tulumaksu tagastusele.
Tulumaksuseaduse järgi on residendist füüsilisel isikul õigus maksustamisperioodi tulust maha arvata tema poolt maksustamisperioodil tasutud enda ja oma alla 26-aastase alaneja sugulase (nt lapse või lapselapse), õe või venna koolituskulud või ühe alla 26-aastase Eesti alalise elaniku koolituskulud.
Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu ainult siis, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.


Koolitustel osalemise tingimused.

Koolituste kvaliteedi tagamine.

Vaata kursuste kava.


Tutvu kuni 30.06.2016 kehtiva õppekavaga.


Tutvu alates 01.07.2016 kehtivate koolituskavadega.

Õppekava Mesinduse ABC I tase.

Õppekava Mesinduse ABC II tase.

Õppekava Mesinduse ABC III tase.