Hea Eesti Mesinike Liidu liige!
Käesoleva kevadel oli kavas EML aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Seoses COVID-19 viirusest tingitud koosolekute piirangutega kavandasime esialgselt lükata üldkoosolek edasi maikuu lõppu lootuses, et viiruse levik selleks ajaks taandub. Kahjuks ei ole ette näha maikuu lõpus viirusest tingitud piirangute lõppemist ja EML liikmete kontaktse üldkoosoleku pidamise võimalust.
EML juhatuse koosolek arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi. EML kui mittetuludusühing peab esitama 2020.a. majandusaasta aruande Äriregistrile hiljemalt juunikuu jooksul. Vastavalt Riigikogu otsusele muuta üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise korda saavad mittetulundusühingud arutada ja võtta otsuseid vastu elektroonselt, füüsilist koosolekut kokku kutsumata.
 
Seoses sellega EML juhatus kuulutab välja EML liikmete elektroonse üldkoosoleku EML 2020.a. majandusaasta aruande hindamiseks ja kinnitamiseks. Nimetatud aruanne on tutvumiseks ja vastava vormi kohaselt kinnitamiseks leitav EML veebilehel mesinikeliit.ee EML liikmetele kasutatavas osas (uus parool saadeti Teile kirjaga, kui kirja ei saanud, küsida Juhatuse liikmetelt). Palume teil tutvuda EML majandusaasta aruandega ja anda veebilehel hinnang aruande kinnitamiseks hiljemalt 24.maiks.
 
EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab käesoleval aastal toimuma uue juhatuse valimine. EML juhatus leidis oma arutelu käigus, et üldkoosolek EML juhatuse valimiseks peaks toimuma sügisel, kus koronaviiruse piirav mõju on loodetavasti oluliselt vähenenud. Sellisel juhul oleks võimalik kõigil valimisest huvitatud EML liikmetel isiklikult sellel koosolekul osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Täpsema informatsiooni EML üldkoosoleku kokkukutsumiseks koos päevakava esitamisega edastame EML liikmetele septembris 2021.
Ootame EML liikmetelt uue juhatuse liikmeteks kandideerimiseks avaldusi ja ettepanekuid koos tagevuste kavaga ja motivatsioonikirjaga. Samuti ootame liikmetelt ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saaks EML kui organisatsioon paremini oma liikmete huvide eest seista ja võimalikke mesindust takistavaid või häirivaid probleeme lahendada.
 
Veel üks jooksev teema – kas mesilasperede arv 1.mai seisuga on juba PRIA registris kirja pandud ja mesilasperede toetuse taotlus esitatud?
 
Soovime teile ja teie mesilastele tervist ja häid meesaake!
EML juhatus

Comments are closed.