Teade ametliku erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise kohta!
 
Palun registreeruda alloleva vormi kaudu
 
Täna, toimus Eesti Mesinike Liidu juhatuse ja revisjonikomisjoni ühine koosolek, mille peamiseks teemaks oli EML erakorralise üldkoosoleku ettevalmistamise, kokkukutsumise ja koosoleku päevakava arutamine ning otsustamine. EML juhatus tänab revisjonikomisjoni nõuannete ja tulemusliku koostöö eest üldkoosoleku päevakava läbitöötamisel.
Juhatuse koosolekule olid kutsutud eelnevalt ka EML juhatusest väljaastunud Eve Raik, Maire Valtin ja Vallo Vain, et kuulata ära ja võimalust mööda arvestada nende ettepanekuid üldkoosoleku korraldamiseks ja läbiviimiseks. Kahjuks ei leidnud nad kutsele ja eelnevale kokkuleppele vaatamata võimalust EML juhatuse koosolekul üldkoosoleku kavandamisega seotud päevakorrapunkti arutamisel osaleda.
 
EML juhatus koos revisjonikomisjoniga otsustas kokku kutsuda Eesti Mesinike Liidu erakorralise üldkoosoleku laupäeval, 02.märtsil 2019.a Harjumaal Kose-Uuemõisas puhkekeskuses Oxforell aadressiga Toominga 1.
Eesti Mesinike Liidu ametliku erakorralise üldkoosoleku päevakava:
 
10:00 – 11:00 kogunemine ja registreerimine
11:00 – 11:40 EML juhatuse aruanne, erinevate osapoolte ülevaade olukorrast
11:40 – 12:00 EML asutamise eesmärkidest 1992 – asutajaliige Antu Rohtla
12:00 – 12:20 Sõnavõtud
12:20 – 13:00 Revisjonikomisjoni aruanne, arutelu, küsimused-vastused
13:00 – 14:00 Lõunapaus
14:00 – 15:00 EML juhtimise ja tegevussuundade arutelu
15:00 – 16:00 EML põhikirja muudatuste ettepanekute arutamine
16:00 – 17:00 Kohapeal algatatud küsimused
 
EML erakorraline üldkoosolek peab langetama Eesti Mesinike Liidu hea käekäigu ja arengu nimel hästi läbimõeldud tarku otsuseid, mis suures osas sünnivad kohapeal aruteludele tuginedes. EML juhatuse ja revisjonikomisjoni ühise otsuse kohaselt saavad koosoleku otsuste vastuvõtmisel hääletada ainult koosolekule kohale tulnud EML liikmed ja volituste alusel hääletamist ei toimu. Kõik EML liikmed, kellele on tähtis EML-i hea tulevik, tugevus ja ühtsus – palun tulge ise üldkoosolekule kohale ja andke oma häälega EML edenemisele uut hoogu!
Oma osalemisest teatamiseks palume registreeruda kuni 26.02.2019 alloleva vormi abil. See on vajalik üldkoosoleku heaks ettevalmistamiseks ja toitlustamise kavandamiseks.
Erakorraline üldkoosolek on kinnine, osaleda saavad ainult EML liikmed!
 
Kohtumiseni üldkoosolekul!
EML juhatus
 

Comments are closed.