Eesti Mesinike Liidu esindajate kohtumine Riigikogus moodustati toetusrühm

19.jaanuaril kohtusid Eesti Mesinike Liidu esindajad Riigikogu liikme, keskkonnakomisjoni aseesimehe hr. Rein Ratasega.
Kohtumine kestis üle 2 tunni ja oli väga konstruktiivne. Rein Ratas, olles ise bioloogiakandidaat, on samuti väga mures pestitsiidide ohtliku mõju pärast nii keskkonnale kui kogu ühiskonnale. Arutelu all oli ka probleemi käsitlus, kuidas luua riigis mesilaste heaolu säästvad ja toetavad tingimused.
Kohtumise lõpptulemusena valmis 6-punktiline kava, mille järgi astuda järgmisi samme ja asuda mõtteid teoks tegema.
Eesti Mesinike Liidu poolt osalesid kohtumisel juhatuse esimees Aleksander Kilk, juhatuse liige Aado Oherd, tegevjuht Marianne Rosenfeld ja liikmeskonna esindajana Jüri Esinurm.

EML on juba aastaid püüdnud nö. jalga riigikogu ukse vahele saada. Nüüd tundub, et see on lõpuks õnnestunud. Rein Ratasega kohtumise tulemuseks on 27-ndal jaanuaril moodustatud mesilaste toetusrühm.
Toetusrühma esimehe Peeter Ernitsa sõnul on mesilaste elu Eestis üha halvenemas. “Rapsipõldude pindala aina kasvab, samal ajal mesilased surevad põldudel taimekaitsevahendite kasutamise tulemusel ja tolmeldajaid ei jätku, see puudutab ka näiteks kimalasi,“ sõnas Ernits.
Eesti Mesinike Liit soovib töörühmale edu ja pakub igakülgset koostööd.

Kohtumise eel saadetud ülevaatega mesinduse hetkeolukorrast ja ettepanekutega, samuti kokkuvõtva memoga kohtumisest saavad EML liikmed tutvuda siin.

Comments are closed.