Hea EML liige!
 
Mesindussuvi täis pingelisi töid ja aeg-ajalt puhkamist päikeselõõsa palavusest on seljataha jäänud. EML kui mesinike organisatsioon püüab pärast COVID-piirangute teatud määral lõdvenemist taas oma liikmetele rohkem teavet, praktilisi tegevusi ja kohtumisi ning kaasategemise võimalusi pakkuda.
 
Eesti Mesinike Liidus on meie omavahelised sidemed viiruseohu varjus lõdvenenud ja valdavalt nö. virtuaalseks kujunenud. Aga see pole see, mida mesinikud sooviksid. Püüame nüüd koos oma liikmeskonnaga taas rohkem aktiivsemale infovahetusele ja kontaktsele koostööle võimalusi luua.
EML jaoks on käesoleva aasta tegevuskava üheks oluliseks osaks uue EML juhatuse valimine. Kahjuks ei andnud riiklikult seatud COVID-viiruse põhised piirangud meile kevadel ega suvel võimalust juhatuse valimiseks üldkoosolekut korraldada.
 
EML praegune juhatus otsustas teha liikmetele ettepaneku korraldada EML aruande- ja valimiskoosoleku uue juhatuse koosseisu valimiseks laupäeval, 13.novembril Olustveres. Eesmärgiga pakkuda mesinikele ka erialast lisateavet korraldatakse üldkoosoleku järel ka loeng mesilaste tõuaretuse ja mesilasemade kasvatamise teemal, kus lektorina esineb mesindusõpetaja ja kogenud praktik Valmar Lutsar. Samuti on võimalik vahetada vaha kärjepõhja vastu.
 
EML põhikirja kohaselt valib üldkoosolek uued juhtorganid järgnevaks 3-aastaseks perioodiks. Selleks peaks uued juhatuse kandidaadid olema enne valimiskoosolekut esitatud ja neid EML liikmetele tutvustatud. Nii saavad EML liikmed uue juhatuse kandidaatidega ja nende seisukohtadega eelnevalt tutvuda.
 
Palume varakult esitada kandidaate EML uue perioodi juhatuse valimiseks. Kandideerida võib iga aktiivne EML liige, esitades sealjuures oma EML liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva tegevus- ja motivatsioonikava juhatuse liikmeks valimiseks. Kui EML liiget soovitatakse kandideerima teiste EML liikmete poolt, siis peab selleks olema eelnevalt saadud kandidaadi enda nõusolek. Juhatuse kandidaadid esitada EML e-aadressil info@mesinikeliit.ee hiljemalt 7 novembriks. Esitatud kandidaate tutvustame avalduste laekumise järjekorras veebilehe mesinikeliit.ee liikmete osas.
 
Loodame EML liikmete aktiivsele osalemisele nii juhatuse liikmekandidaatide esitamisel kui üldkoosolekul arutamisel ja otsustamisel. EML tegevus ja areng oma liikmete kasuks on seda tulemuslikum, mida aktiivsemad ning EML eesmärkidest, liikmeskonnast ja mainest hoolivamad on uue EML juhatuse liikmed. Valides ühiselt uue juhatuse parima kooseisu loome eeldused, et EML areneb edasi ja tugevneb. Selline juhatus suudab parimal viisil EML liikmeskonna ja laiemalt Eesti mesinduse kasuks töötada.
 
Ootame häid ettepanekuid uue EML juhatuse valimiseks ja algatusi meie ühise EML edendamiseks!
 
EML juhatus

Comments are closed.