Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek

MTÜ Eesti Mesinike Liidu juhatus teavitab oma liikmeid üldkoosolekust (Mittetulundusühingute seaduse § 20 p.2).
 
Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek toimub 24. märtsil 2018 algusega kell 10.00 Harjumaal, Nelijärve Puhkekeskuses
 
Kell 9.30‒10.00 osalejate registreerumine koosolekule
Kell 10.00 Koosoleku algus: koosoleku juhataja, protokollija(te) valimine, päevakorra kinnitamine
 
PÄEVAKORD:
 
1. JUHATUSE TERVITUS – juhatuse esimees Aleksander Kilk
2. JUHATUSE UUE KOOSSEISU VALIMINE – 1.osa

  • 2.1. Häältelugemiskomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
  • 2.2. Juhatuse koosseisu suuruse määramine
  • 2.3. Juhatuse liikmekandidaatide tutvustamine
  • 2.4. Juhatuse liikmete valimine
  • 2.5. Häältelugemise komisjon alustab tööd
  •  
    3. 2017. MAJANDUSAASTA ARUANDE ARUTELU JA KINNITAMINE (toimub samal ajal, kui häältelugemiskomisjon töötab)

  • 3.1. Tegevusaruanne – juhatuse esimees Aleksander Kilk ja tegevjuht Marianne Rosenfeld
  • 3.2. Raamatupidamise aruanne – tegevjuht Marianne Rosenfeld
  • 3.3. Revisjonikomisjoni arvamus – revisjonikomisjoni liige
  • 3.4. Sõnavõtud-arvamused.
  • 3.5. 2017. majandusaasta aruande kinnitamine
  •  
    4. LIIKMED JA LIIKMEMAKS ‒ tegevjuht Marianne Rosenfeld

  • 4.1. Ülevaade liikmete hetkeseisust
  • 4.2. Ülevaade 2017. a. liikmemaksu laekumistest
  • 4.3. Ülevaade võlgnikest ja pikaajaliste võlgnike väljaarvamine organisatsioonist
  •  
    5. REVISJONIKOMISJONI VALIMINE

  • Revisjonikomisjoni suuruse kinnitamine ja liikmete valimine
  •  
    6. JUHATUSE UUE KOOSSEISU VALIMINE – 2.osa

  • 6.1. Häältelugemiskomisjoni protokolli kinnitamine
  • 6.2. Revisjonikomisjoni liikmele volituste andmine juhatuse liikmetega lepingute sõlmimiseks
  •  
    7. KOHAPEAL ALGATATUD KÜSIMUSED
     
     
    INFO:
     
    • Osalemisest palun registreerida veebilehel www.mesinikeliit.ee asuva elektroonse vormi kaudu.
    • Teabepäevadel osalemiseks soodsam hind registreerumisel kuni 15.märtsini. Hilisemal registreerumisel kuni 20.märtsini hind muutub.
    • Kes soovib osaleda AINULT üldkoosolekul, palun teavitada sellest EML tegevjuhti e-kirjaga aadressil mesilaspere@gmail.com hiljemalt 20.märtsil. Neile lõpeb päev üldkoosoleku lõppemisega. Mesinike kevadistel teabepäevadel osalemiseks eelregistreerumine kohustuslik.
    • Samaks ajaks, hiljemalt 20.märtsil, teatada ka neil, kes ei saa ise tulla, aga volitavad kedagi teist enda eest osalema ja hääletama.
    Digitaalselt allkirjastatud volikirjad saata hiljemalt 22. märtsiks e‒kirjaga aadressil: info@mesinikeliit.ee või mesilaspere@gmail.com
    Tavaallkirjaga volitus palun anda volitatud isikule kaasa koosoleku päeval esitamiseks.

    Comments are closed.