Lugupeetud mesinikud!
Tartu Ülikooli ja mesinike osalusega rahvusvaheline projekt EFFECT palub abi, et koos parendada keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning suurendada mesilaste heaolu ja tootlikkust. Kuna paljud senistest ökomeetmetest on kas kulukad, ebatõhusad, või lihtsalt liiga kitsaste tingimustega, siis on vaja täpsemalt määratleda nende meetmete kitsaskohad, pakkuda välja neile lahendusi ja ka neid praktikas testida.
  Sellepärast on Tartu Ülikooli veebi üles riputatud anonüümsust võimaldav, et saaksite lihtsate valikvastustega kirjeldada oma olukorda, kogemusi ja tulevikunägemusi. Mõned teist täitsid selle küsimustiku lihtsama versiooni mesinike infopäevadel Põltsamaal 2020 suvel, kuid kuna küsimustikku on täiendatud vastavalt saadud tagasisidele, siis palume täita veebiküsimustiku ka kõigil varem paberile vastanuil. Küsitluse täitmine on katsetamisel võtnud aega 10-15 minutit.
  Aktiivse osavõtu korral on plaan tulemusi esitleda juba kevadistel mesinike suurüritustel. Tulemusi on plaan kasutada ka teadusliku töö arendamisel ning maaelu keskkonnameetmete edasisel kujundamisel, sh ka mesilaste tugimeetmete optimeerimisel.
  Kellel on soovi edasiseks personaalseks tagasisideks või huvi osaleda arutluskoosolekutel, saab sinna jätta ka oma kontaktid.
Küsimustikku saab täita sellel aadressil: https://survey.ut.ee/index.php/115872
 
Jaan Liira (PhD)
Taimeökoloogia kaasprofessor
ÖMI botaanika osakond (Lai 40/Ülikooli 17-404)
Tartu Ülikool
+372 5240798 jaan.liira@ut.ee
 

Comments are closed.