Eesti Mesindusprogramm

Eesti Mesinike Liit viib ellu Eesti Mesindusprogrammi, mille kaudu Eesti Vabariik ja Euroopa Liit rahastavad mesindussektori arengut Eestis.

Täpsem info

www.mesindusprogramm.eu