Mesinik-ettevõtjate koolitusreis

04.-05.septembril 2017 toimus mesinik-ettevõtjatele koolitus, mille raames külastati 4 erinevat mesindusettevõtet.

 Projekti rahastati teadmussiirde ja teavituse meede 1 esimesest taotlusvoorust 2015, mille alusel tegevused tuli ellu viia kahe aasta jooksul.
Esimene külastatav mesindusettevõte oli FIE Metsamesinik Ülo Lippa Aegviidus. Ülo tegutseb mesindusettevõtjana aastast 2011, kuid mesindusega on tegelenud hobi korras juba aastakümneid. Ülo juures oli koolituse põhiteemadeks mesinduses kasutatavad erinevad töövõtted ja mesindusinventar koos tehnoloogiaga.
 Koolitatavatele näidati ette kogu inventar, mida üks mesindusettevõtja oma töös vajab, samuti meekäitlemiseruum. Lisaks sellele saadi väga palju kasulikke nõuandeid oma tegevuste korraldamiseks.
Peale lõunat ootas meid mesinik Maire Valtin Inju Meemajas. Kõigepealt tutvustatigi pakenduskeskus, tootearendust (segud, tuubimesi) ja räägiti ekspordiga seonduvatest probleemidest. Edasi mindi koduõuel asuvasse mesilasse, kus vaadati tarudesse ja saadi tarkust juurde mesilasemade kasvatamise tähtsusest. Kuna teemaks oli ka põlvkondade vahetus mesindusettevõttes, siis viidi koolitatavad ka kõrvaltallu poja Martini mesilasse. Maire ja tema abikaasa Igor ongi oma firma Artocarpus OÜ andnud pojale juhtida ning ise aitavad seal vabatahtlikuse korras nõu ja jõuga.
 Teisel päeval oli esimeseks külastuskohaks mahemesinike Aili ja Tõnis Taali kodu Roelas. Nemad on teist põlve mesinikud, kuid ka nende pere kolmas põlvkond on mesindustöödega sinapeal ja neljas põlvkond abiks töö villimise juures, sest see on neil hetkel alles jõukohane. Taali Mesila alustas mahemesindusega 2000.aastal ja edukalt on mahedat suunda viljeletud juba 17 aastat ja ise õppides ka teisi õpetatud. 2,5 tunnise kohtumise ajal anti ülevaade mahemesinike tegevustest ja seadusandlusest ning mahemesinduse arengusuundadest.

 Õppesõidu viimaseks külastuskohaks oli perekond Kaasiku Palu mesindustalu Kodasool. Nii Aivi kui Lembit Kaasik on olnud mesinikud rohkem kui 30 aastat. Alustuseks oldi tarude juures, kus saadi ülevaade, kuidas laiendatakse peresid kevadel ja suvel. Põhjalikult tutvustati mesilasemade kasvatust, alustades vageldamisest, emakasvatusperede valikust, paarumistarude täitmisest ja mesilasemade vahetusest.
 Seejärel tutvustasti mesindusinventaridest põhjalikumalt meevurri ja tigupressi koos praktilise tööga ehk kuidas valmib meesuira segu. Külaskäigu lõpetamisel oli veel ka lühitutvustus viinapuude kasvatamisest ja sordirohkusest. Perekond Kaasik on alustanud viinamarjadekasvatusega rohkem kui 150 erineva istikuga.
 Lisaks mesilate külastusele peeti diskussiooni nii bussis kui majutuskoha seminarisaalis mesinduses aktuaalsetel teemadel ja käsitleti hetkeolukorda, samuti räägiti mesiniku ettevõtlikkusest ja mee turundamisest. Neid teemasid vedasid Aleksander Kilk ja Marianne Rosenfeld.
 
Osalejad jäid koolituspäevadega väga rahule, sest infot saadi palju. Samuti on mesinikele väga vajalik selline omavaheline suhtlemine ja kogemuste vahetamine.

Comments are closed.