Mesindusorganisatsioonide ühisettepanek ministrile

Eesti mesindussektori ees on mitmeid probleeme, mis takistavad tulemuslikku tegevust ja arengut, tekitavad majanduslikke raskusi või koguni ohustavad Eesti mesinduse jätkusuutlikkust ja konkurentsivõimet tulevikus. Nendest paljude lahendamine on võimalik vaid ministeeriumi ja riiklike ametkondade kaasabil ja koostöös nendega. Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing ja Eesti Meetootjate Ühendus teevad Maaeluministeeriumile ettepaneku mesindusala ümarlaua kokkukutsumiseks, et arutleda Eesti mesindussektori arengut takistavate probleemide üle ja otsida lahendusi, kaasates arutelusse mesindusorganisatsioonide ja vastavate ametkondade esindajad.

Ettepaneku terviklik tekst asub siin.

Comments are closed.