Mesindusorganisatsioonide kohtumine


Pühapäeval, 24.aprillil kohtusid Eesti Mesinike Liidu kutsel Olustveres erinevate mesindusorganisatsioonide esindajad. Kohtumise eesmärgiks oli läbi arutada Eesti mesinduse SWOT (tugevused, nõrkused, ohud, võimalused) ja Eesti mesinduse vajadus pikaajalise arengukava järgi. Eesmärgi püstitamine selles suunas, et koostatav arengukava kujuneks riiklikuks arengukavaks, mille täitmisel mesindussektor ja riiklikud ametkonnad teevad kavakohast koostööd. Meil oli olemas selline EML poolt koostatud arengukava 1999 – 2006, mis ka põllumajandusministeeriumis tol ajal sai üle antud. Vahepealsed aastad on läinud lühiajaliste tegevuskavade ja mesindusprogrammide tähe all.

Kohtumisel osales 25 inimest kõigist vabariiklikest mesindusorganisatsioonidest ja mitmetest suurematest piirkondlikest mesinike seltsidest. Vabariiklikest organisatsioonidest olid esindatud Eesti Mesinike Liit, Eesti Kutseliste Mesinike Ühing, Eesti Meetootjate Ühendus ja Eesti Tõuaretajate Seltsi liikmed. Piirkondlikest ja maakondlikest organisatsioonidest olid esindatud alljärgnevad piirkonnad: Tallinn, Harjumaa, Saaremaa, Tartu, Põltsamaa, Pärnu, Harjumaa, Elva, Viljandimaa ja Põlvamaa.


Päeva juhi, Erki Naumanise juhtimisel, oli arutelu konstruktiivne. Arutati läbi erinevate organisatsioonide poolt eelnevalt koostatud SWOT-analüüsid Eesti mesinduse hetkeseisust ja koostati selle alusel kohapeal koond-SWOT, mida edasi täiendada ja täpsustada. Arutati Eesti mesinduse arengukava struktuuri üle.

Moodustati koordineeriv (keskne) töörühm, milles on kõigi suuremate mesindusorganisatsioonide esindajad ja mis hakkab tegelema etapiviisi programmi koostamise koordineerimisega, kaasates organisatsioone ja vabatahtlikke. Töögrupi põhituumikusse kuuluvad Aleksander Kilk, Antu Rohtla ja Aado Oherd (EML), Erki Naumanis (EML ja TMS) Tago Holsting (EKMÜ), Mart Kullamaa (EKMÜ liige ja EMK esindajana), Marje Riis (SMÜ esindajana ja EML liige), Andres Lilleste (Pärnumaa MS esindaja ja EML liige). Aitavate jõududena on arvestatavad Vello Randmäe (Põltsamaa MS), Jaanus Tull (EKMÜ, EMTS, TÜ EMÜ), Aivar Raudmets (SMÜ, EKMÜ, EMTS), Ulvi Ajalik (Põlvamaa MS ja EML), Maarika Puusepp ja Madis Mutso (EMÜ). Kindlasti püütakse kaasata Riigikogu mesilaste kaitse töögrupi liikmed Rein Ratas, Mark Soosar ja Peeter Ernits.
Töögrupi koordineerimise ülesanne jäi Erki Naumanise õlule.

Koostati arengukava väljatöötamise esialgne ajakava. Loodame, et kõik organisatsioonid üksmeeles selle ühistes huvides koostatava arengukava tegemisel kaasa löövad.


Loodetavasti jõuame oktoobri lõpuks valmis arengukava tööversiooni, mida kõigile mesinikele tutvustame, et saada tagasisidet ja võimalikke ettepanekuid.

Ettepanekud esitada töögrupi juhile Erkile: Erki.Naumanis@gmail.com

Comments are closed.