Meekonkurss

Eesti Mesinike Liit, Raadio Elmar ja AS Eesti Meedia korraldavad koostöös meekonkursi eesmärgiga tutvustada ja propageerida head eesti mett. Sealjuures valitakse välja ja auhinnatakse konkursi parimad meed.
 
Kõik mesinikud on oodatud osalema oma meega konkursil. Eelnevalt kindlasti tutvuda kindlasti konkursil osalemise reeglitega.
 
Konkurss toimub 4.-21.aprill 2018.

 
Rahvahääletus toimub Maamessil Eesti Meedia boksis perioodil 19.-21.aprillil kella 12-ni või kuni degusteeritakse lõpuni kasvõi ühe nominendi mesi.
 
Mett saab tuua või saata Raadio Elmari (AS Eesti Meedia) kontorisse kuni 16.aprillini (k.a). As Eesti Meedia asub Tartus Ülikooli tn 2a. Lahtiolekuajad esmaspäevast reedeni kell 9-17 (laupäeval ja pühapäeval suletud). Kaasas peab olema kindlasti konkursil osalemise andmeleht, mille leiab konkursil osalemise reeglite juurest.
 
Mesinikud, olgem aktiivsed ja aidakem kaasa hea eesti mee tutvustamisel tarbijatele!
 


KONKURSIL OSALEMISE REEGLID
1. AS Eesti Meedia koostöös Eesti Mesinike Liiduga (edaspidi ühiselt nimetatud Korraldajad) korraldab Maamess 2018 raames Maamessi meekonkursi, mis algab 4. aprillil ja kestab kuni 21. aprill 2018.
2. Konkursil saavad osaleda Eestis kogutud naturaalsed meed, mis on kogutud 2017. a ja mis on oma loomulikus olekuks, seega praeguseks kristalliseerunud, kuid pehme ja degusteeritav.
3. Konkursil osalev mesinik (edaspidi nimetatud Osaleja) saadab või toob kohale sobiva suurusega sildita meepurgi, milles on 0,9–1,0 kg mett.
4. Mett saab tuua või saata Raadio Elmari (AS Eesti Meedia) kontorisse kuni 16. aprillini (k.a). AS Eesti
Meedia asub Tartus Ülikooli tn 2a. Lahtiolekuajad esmaspäevast reedeni kell 9–17 (laupäeval ja pühapäeval suletud).
5. Konkursile toodud meepurgile on eraldi lisatud andmeleht mesiniku andmetega, mille saab alla laadida siit.
6. Meepurgi konkursile saabumisel märgistatakse purk numbriga ja sama number märgitakse ka mesiniku poolt meepurgiga koos toodud/lisatud andmelehele.
7. Mee žürii hindamisele läheb meepurk üksnes numbriga märgistatult ja hindajad ei tea mesiniku nime, kelle mesi on hinnatavas purgis.
8. Mee hindamiseks žürii poolt koostab Eesti Mesinike Liidu juhatus juhise kriteeriumite osas, mida hindamisel järgida.
9. Žürii koguneb hindamiseks 17. aprillil 2018. Žürii koosneb Eesti Mesinike Liidu liikmetest, Maamessi korraldajaliikmetest ning Raadio Elmar/Eesti Meedia töötajatest.
10. Hindamine toimub eristuva skaala järgi hinnetega 1…5 iga üksiku näitaja osas. Iga hindaja puhul tuuakse välja vastava mee koondhinne. Paremusjärjestus määratakse iga meenäidise osas kõigi žüriiliikmete summeeritud koondhinnete võrdluse alusel.
11. Pärast viie parema punktimäära saanud mee välja selgitamist võtab Korraldaja nominentidega ühendust e-kirja või telefoni teel.
12. Maamessil toimuvale rahvahääletusele esitatakse viis (5) mett, mis kogusid žürii hääletusel enim punkte.
13. Rahvahääletus toimub Maamessil Eesti Meedia boksis perioodil 19.–21. aprillil kella 12-ni või kuni degusteeritakse lõpuni kasvõi ühe nominendi mesi.
14. Mee hindamisele läheb meepurk ainult numbriga märgistatult ja Maamessil rahva hulgast hindajad ei tea mesiniku nime, kelle mesi on hinnatavas purgis.
15. Rahvahääletusel märgib hindaja hindamissedelile ainult tema hinnangul parima mee numbri.
16. Rahva lemmik kuulutatakse välja Maamessil Eesti Meedia boksis ja raadios Elmar 21. aprillil.
17. Korraldaja võtab võitjaga ühendust hiljemalt 23. aprillil 2018.
18. Viis nominenti saavad auhinnaks Post Factumi kirjastuse poolt välja antud raamatu «Eesti riigi 100 aastat» (I ja II osa).
19. Rahvahääletuse võitja saab auhinnaks Eesti Meedia aastase väljaande tellimuse. Valida saab ühe ajalehe järgnevate ajalehtede hulgast: Postimees, Pärnu Postimees, Sakala, Järva Teataja, Virumaa Teataja Lõuna-Eesti Postimees.
20. Osaleja kinnitab Korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust.
21. Konkursil osalemisega annab Osaleja Korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid, võitja nime avaldamiseks ja selle edastamiseks võidu kättesaamiseks.

Comments are closed.