Looduse hävitamine jätkub raudteel

Tolmeldavaid putukaid valimatult tapvate mürkide loodusesse külvamine jätkub. Taaskord, nagu igal suvel soovitab Edelaraudtee sulgeda mesitarude lennuavad. Kes aga sulgeb maamesilaste pesade lennuavad? Peatab kimalaste lennu? Suunab erakmesilased mujale?
 
Eesti mesinike Liit saatis Edelaraudteele alljärgneva kirja.
 
Tere!
 
Teie veebilehel on teade (http://www.edel.ee/teadaanded/#message-2684) raudteetammidel tehtavate umbrohutõrjetööde kohta lisatud soovitusega sulgeda mesilastarude lennuavad. Arvestades Teie teadet tuleks Türi-Lelle-Pärnu lõigul sulgeda tarude lennuavad 6-ks päevaks. Iga mesinik mõistab, et sellise soovituse elluviimise võimalused on tegelikkusest sama kaugel, kui Kuu Maast. Kuidas tunduks, kui tarude sulgemist soovitav ametnik seisaks mürgipilves hoides ühe käega nina ja teisega suud kinni? Ja nii 6 päeva järjest…
 
Eesti Mesinike Liit meenutab Teile, et taimemürke ei tohi pritsida taimede õitsemise ajal kui pakendil vastav märge puudub. Samuti on keelatud pritsimine 10 meetrit järvede, veehoidlate, jõgede, ojade, allikate, peakraavide ja kanalite ning maaparandussüsteemide eesvoolude veepiiridest. Eesti kaart näitab kõigil Teie kirjeldatud pritsimisaladel rikkalikku eelmainitud veekogude vahetut lähedust. Kas mürgiprits peatatakse jõest ülesõidul? Samuti tekib küsimus, kuidas on Teie kodulehel oleva teatega tagatud kuni 2km kaugusel olevate mesilate omanike teavitamine tagatud?
(Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/119052015002
 
Taimekaitsevahendeid tohib majandus- ja kutsetegevuses kasutada ainult professionaal, kes on läbinud vastava koolituse ja omab taimekaitsetunnistust. Kas Teil teostab töid vastava koolitusega spetsialist?
 
RODEO XL ohutuskaart kinnitab, et toode on toksiline mesilastele ja veekeskkonnale. Kuidas kavatseb Edelaraudtee tagada veekogude puhtuse ja mesilate hea tervise?
 
Lugupidamisega
Ülo Lippa
Eesti Mesinike Liidu juhatuse liige

Comments are closed.