EKMÜ kuulutab välja Mesindusprogrammi 2020 – 2022 raames konkursi MESINIKE NÕUSTAJA leidmiseks.

Kandideerima on oodatud mesinikud, kellel on vähemalt 10 aastane kogemus erineva suurusega mesilates ning kelle nõuanded baseeruvad kaaseagsetel seisukohtadel.
Nõustaja ülesanneteks on nõuannete jagamine telefoni- ja e-posti vahendusel, kuid vajadusel ka mesilates ning teabepäevadel.
Nõustaja töö nõuab head suhtlemisoskust ja pingetaluvust ning peab tagama erineva tasemega mesinikele vajaliku nõuandeteenuse pideva kättesaadavuse.
Nõustaja töö on tasustatud Mesindusprogrammi raames.

Kandidaatidelt ootame motivatsioonikirja ja CV-d hiljemalt 15. augustiks 2019 Mesindusprogrammi juhi e- postile: Liina.Maasik@gmail.com

Comments are closed.