Head mesinikud!
Hea EML liige!

 
Seljataha jäänud talv on olnud nii mesinikele kui EML-le koroona-viiruse surve all keeruline aeg. Inimeste vahel otseste kontaktide ja kokkusaamiste võimalused on väga piiratud. Ka algaval kevadel pole esialgu kiireid muutusi ja olukorra leevenemist ette näha. Mesinikele vahetu kohtumisega koosolekute või teabepäevade korraldamine ei ole praegu kahjuks võimalik. On jäänud vaid erinevad video- ja distantskogunemiste ning arutelude võimalused, mis on vahetu suhtlemisega võrreldes siiski poolik lahendus.
 
EML käesoleva kevade tegevuskavas on aruande-valimiskoosoleku korraldamine. EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab toimuma uue juhatuse valimine. Kui esialgses kavas oli aruande-valimiskoosoleku toimumine kavandatud märtsikuu lõppu, siis praeguses COVID-19 tõttu valitsuse poolt rakendatud piirangute tõttu ei ole sellel ajal üldkoosoleku läbiviimine võimalik. Sellepärast otsustas EML juhatus lükata üldkoosoleku toimumise edasi maikuu lõppu lootuses, et sellel ajal on kontaktse üldkoosoleku korraldamine võimalik.
 
EML juhatus esitab üldkoosolekule arutamiseks ja kinnitamiseks majandusaasta 2020 finants- ja tegevaruande ning revisjonikomisjon omapoolsed seisukohad. Vastavalt EML põhikirjale valib üldkoosolek uued juhtorganid järgnevaks 3-aastaseks perioodiks. Selleks peaks olema esitatud EML juhatuse kandidaadid, kelle kandidatuuridega on EML liikmed enne üldkoosolekut tutvuda saanud, et nende kandidaatide üle üldkoosolekul arutada ja teha valikud juhatuse uue perioodi koosseisu suhtes.
Seoses eelolevate valimistega palume esitada kandidaate EML uue perioodi juhatuse valimiseks. Kandideerida võib iga EML liige, esitades sealjuures oma EML liikmestaažist ja -kogemusest lähtuva tegevus- ja motivatsioonikava juhatuse liikmeks valimise korral. Kui EML liiget soovitatakse kandideerima teiste liikmete poolt, siis peaks selleks olema eelnevalt saadud kandidaadi enda nõusolek. EML juhatuse kandidaadid esitatakse EML juhatuse e-aadressil info@mesinikeliit.ee aprillikuu lõpuks. Seejärel enne üldkoosolekut esitatakse kandidaadid liikmeskonnale tutvumiseks EML veebilehe mesinikeliit.ee EML liikmete osas.
 
Ootame EML liikmete aktiivsust, et esitada EML uue perioodi juhatuse kandidaatideks aktiivseid ja EML liikmeskonnast ning Liidu mainest ja arengust hoolivaid eetilise mesindushoiakuga EML liikmeid. Valides EML juhatusele parima koosseisu loome eeldused, et EML areneks edasi ja tugevneks ning suudaks parimal viisil oma liikmeskonna kasuks tegutseda.
 
Soovime ilusat mesinduskevadet ja häid algatusi meie ühise EML edendamiseks!
EML juhatus
 

Juhatuse liikmeks kandideerimine
  • Turvaküsimus

Comments are closed.