Juhised mesilaste mürgistuse korral

Kuivõrd viimastel nädalatel on esinenud mitmeid juhtumeid, kus rapsipõldude lähistel paiknevates tarudes on mesilasi hukkunud, avaldame soovitused sellises olukorras tegutsemiseks.

Kui tuvastate oma mesilas mürgitusjuhtumi, siis tuleks koheselt:

 • Koheselt tuleks Põllumajandusametiga ühendust võtta ja paluda kohale saata kohalik taimekaitseinspektor. Kui teie maakonna inspektor on puhkusel, asendab teda mõne teise maakonna inspektor.
 • teavitada kirjalikult Põllumajandusameti maakondlikku bürood
 • teavitus tuleks esitada kirjalikult või digitaalselt allkirjastatult, vabas vormis avaldusena, kus on ära märgitud:
  • Mesiniku aadress, kontaktandmed ja mesila asukoht
  • Juhtumi kirjeldus ja võimalikult täpne avastamise aeg
  • Muud olulised asjaolud
  • Lõppu tuleks lisada palve algatada asja uurimine, näiteks: “Palun välja selgitada mesilaste hukkumise täpne põhjus.”
 • Teavitage kindlasti valla volitatud veterinaari
 • Pildistage situatsiooni võimalikult mitmekülgselt, et säiliksid fototõendid
 • Võimalusel kutsuge juhtumit vaatama ka mõni tunnistaja
 • Palun teavitage juhtumist ka Eesti Mesinike Liitu. See on oluline, et saaksime läbirääkimistes riigiga viidata konkreetsetele juhtumitele, mis sunniks ametkondi tegutsema.

Soovitame kõigil mesinikel ennetavalt välja otsida oma maakonna volitatud veterinaari ja Põllumajandusameti büroo kontaktnumbrid – nii saate probleemi esinedes kiirelt reageerida. Veenduge, et olete ennast kandnud ka mesilate registrisse, ainult nii saab Põllumajandusamet teid aidata. Põllumajandusameti poolt võetud proovid on mesinikule tasuta. Mesiniku enda võetud proovide analüüsi eest peab tasuma mesinik.

Iga juhtumi kohta võetakse kaks proovi. Ühe proovi pealt tehakse analüüsid taimekaitsemürkide suhtes. Kui mürgistust ei leita, kontrollitakse teisest proovist mesilashaigusi, et oleks välistatud mesilaste hukkumine haiguse tõttu. Põllumajandusameti inspektorite kontaktandmed leiate Põllumajandusameti kodulehelt.

Loe ka kuidas toimida, kui teie mesilased surevad.

Comments are closed.