EML uus juhatus ja revisjonikomisjon.

Laupäeval, 24. märtsil toimus Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek, kus valiti uus juhatus ja revidendid, kinnitati majandusaasta aruanne ja revisjonikomisjoni arvamus.

EMLi üldkoosolekut austas oma külaskäiguga Vabariigi President.
Üldkoosoleku otsusega on uus juhatus 11-liikmeline, kes kogunes oma esimesele koosolekule sama päeva õhtul. Juhatuse esimeheks valiti Rea Raus. Juhatusse kuuluvad veel Aleksander Kilk, Aado Oherd, Andres Tamla, Ülo Lippa, Maire Valtin, Eve Raik, Siiri Otsmann, Vallo Vain, Tanel Veinpalu ning Priit Nõgisto.
Revidentidena jätkavad Erki Naumanis ja Ulvi Ajalik.

Comments are closed.