EML tähistas sünnipäeva

04.novembril 2017 tähistas Eesti Mesinike Liit oma 25. sünnipäeva, mis algas piduliku aktusega Olustvere Teeninduse- ja Maamajanduskoolis.
Anti üle tänukirjad neile, kes on aidanud kaasa organisatsiooni tegevuste elluviimisele ja mesindussektori arendamisele.
Tunnustamist pälvisid Aleksander Kilk, Antu Rohtla, Maire Valtin, Aime ja Mait Mardla, Aado Oherd, Mai Endla, Uku Pihlak, Arvi Raie, Evald Übi, Olvi ja Jüri Lugus, August Rapp, Ülle ja Vahur Talimaa, perekond Haabel, Aivo Sildnik, Marje Riis, Jaanus Tull, Ülo Lippa, Andres Tamla, Anna Aunap, Katrin Linask, Jorma Õigus, Eha Metsallik, Hannes Praks, Janek Kalvi, Aivi ja Lembit Kaasik, Mart Kullamaa, Valmar Lutsar, Hagbard Räis, Leo Vari, Ardi Asten, Aimar Lauge, Sergei Kozlov, Aili ja Tõnis Taal.

Tunnustussõnad kuuluvad alati ka piirkondlikele mesindusseltsidele ja nende eestvedajatele: Erki Naumanis, Andres Lilleste, Astrid Oolberg, Leili Nael, Ain Seeder, Jaanus Tõnisson, Heiki Roots, Ulvi Ajalik, Mati Urbanik, Aili Konts, Aivi Jakobson, Tõnu Hiiemäe, Asko Maivel, Tõnu Hiiemäe, Hans Kuusiku.
 
Tänukirjad anti ka paljudele koostööpartneritele ja EMLi mesindusprogrammi projektijuht Aivar Raudmetsale, tegevjuht Marianne Rosenfeldile ning vabatahtlikule abilisele Ine Leinustele.
 
Eraldi tunnustati Aado Oherdit, kes pälvis EMLi auliikme staatuse. Nüüd on EMLil 5 auliiget.
 
Traditsiooniliselt valiti Aasta Mesinik. Traditsioon on alates 1998 ja 20. Aasta Mesinik on Ülo Lippa.
 
Pidulik aktus lõppes mesinduskursuste lõpetajatele tunnistuste jagamisega.
 
Seejärel siirduti banketile Olustvere mõisa. Meeleolukas pidu kestis keskööni.

Comments are closed.