Pataloogilise materjali proovivõtu juhised mesilashaiguste laboratoorseks diagnoosimiseks tarulangetisest kevadel 2012

Eesmärk on kindlaks teha mesilaste parasitaarhaiguste levimus Eesti mesilasperede hulgas.
Uuring keskendub järgmiste parasitaarhaiguste ja haigustekitajate suhtes:

  1. Nosematoos, tekitaja Nosema apis
  2. Akarapidoos,tekitaja Acarapis woodi
  3. Varroatoos, tekitaja Varroa destructor

Uuringuga hõlmatakse ajavahemik 1. märtsist kuni 30. aprillini 2012.a.
Proovid analüüsitakse riiklikkus Veterinaar- ja Toidulaboratooriumis. Uurimiskulud katab Eesti Mesinike Liit Eesti riikliku mesindusprogrammi 2010 – 2013 raames.

Loe edasi >>

Kevadine tarulangetise seireuuring 2012

Talvekahjude suurust hinnatakse selle järgi, kui palju on kevadel toodanguvõimelisi peresid alles, võrreldes sügisel talvituma pandud perede arvuga. Sõltuvalt talvitustingimustest ja mesilashaiguste esinemisest hukkub keskmiselt 10 – 15 % sügisel talvituma pandud mesilasperedest. Ka väga tugevasti nõrgenenud pered tuleb kaotuste hulka arvata, kuna tihtipeale jäävad nad kiratsema ega suuda korjeajaks piisavalt tugevust koguda. Talvekadusid põhjustavad näiteks liigne niiskus, väljast mesilaste häirimine või kõrge nosematoosi eoste määr sügisel, mis saastab taru ja laiendab plahvatuslikult nosematoosi esinemist ja lõpeb mesilaspere kaotusega. Samuti põhjustab varroatoosi tugev ilmnemine piirkonniti suuri talvekaotusi.

Loe edasi >>