Mesindusorganisatsioonide koostöökogu

Uuendatud 20.12 – Lisatud EML poolne selgitus, miks ei liitutud Koostöökoguga.

Jänedal toimunud mesinike sügispäevadel tegi EML juhatuse esimees Aleksander Kilk ettepaneku kõigile Eesti mesindusorganisatsioonide esindajatele ja mesinike aktiivile koguneda ühisele nõupidamisele. Peagi sekundeeris Mart Kullamaa, kes samuti esitas üleskutse ühise laua taha koguneda.
Kuidas edasi minna, arutasid ärksamad mesinikud 29.novembril Tallinnas.
Vastukajad on olnud erinevad, kes poolt, kes vastu. Pikema arvamuse kirjutas vanameister Antu Rohtla.

Lisatud manused:
EML lühiselgitus, miks ei liitutud EMK-ga
EKMÜ memorandum ja A. Kilgi vastus
Antu Rohtla mesinike katusorganisatsioonist
Päevakava ja A. Kilgi esitlus koosoleku avamisel.
A. Kilgi üleskutse nõupidamisele ja EKMÜ seisukohad koostöökogu kohta.
EML kutse koostöökogu koosolekule.

26. oktoobril 2013 toimunud mesinduskonverentsi ülevaade

Mesinduskonverentsi “Keskkonnahoidlik majandamine läbi mesinduse”  rahastus oli MAK 2007-2013 meetme 1.1.1. raames.

Konverentsi ettekannetega saab tutvuda vajutades lingile:

1) Illar Lemetti ettekanne Mesindus kui maaelu lahutamatu osa (Illar Lemetti)

2) Reet Karise ettekanne Meetootmine ja mesindus on keskkonnasõbralik tegevusala (Reet Karise)

3) Aleksande Kilk ettekanne Kuhu liigud Eesti mesindus (A.Kilk)

4) Arvi Rae ettekanne Mesilaste tervis (Arvi Raie)

5) Jaanus Tull ettekanne Mesindus kui majandustegevus (Jaanus Tull)

6) Aleksander Kilk ettekanne Rahvusvaheline mesindusalane koostoo (A.Kilk)

Töögruppide kokkuvõtetega saab tutvuda siit:

1. töögrupi kokkuvõte

2. töögrupi kokkuvõte

3. töögrupi kokkuvõte

4. töögrupi kokkuvõte

5. töögrupi kokkuvõte

Konverentsi eesmärk: Eesti mesinduse kui keskkonnasõbraliku tegevusala olukorra ja probleemide kaardistamine ning Eesti mesinduse jätkusuutlikkust tagava arengukava 2014-2020 põhisuundade arutamine ning otsustamine.

Maaülikool uurib taimekaitsemürkide mõju mesilastele

Põllumajandusministeerium otsustas rahastada Eesti Maaülikooli uuringut taimekaitsevahendite esinemist mees ja suiras ning nende mõju meemesilastele.

Uuringuga selgitatakse välja, kas mesilaste suremus on Eestis seotud taimekaitsevahendite kasutamisega rapsikasvatusel. Muu hulgas uuritakse, milline on pestitsiidijääkide hulk mees ja suiras ning analüüsitakse nende jääkide mõju mesilasperede arengule – nt mee tootlikkusele ja mesilaste haigestumise ja suremuse tasemele. Loe edasi PM kodulehelt

Tutvustasime Õiguskantslerile mesinike seisukohti

Õiguskantsleril on pooleli menetlus mesilaste pidamise kohta asulates. Kuna muudatused sellises seadusandluses puudutavad paljusid EML liikmeid, on EML juhatus õiguskantsleri bürooga tihedas kontaktis, et vältida võimalikest informeerimata otsustest tulenevaid kahjulikke muudatusi. EML eesmärgiks on, et meie liikmetest mesinikud saaksid edaspidigi rahulikult mesilasi pidada ning ka nende naabrid sellest rõõmu tunda. Juhatuse liige Martin Rebane kohtus EML seisukohtade tutvustamiseks ja probleemi arutamiseks Õiguskantsleri nõunikuga 19. märtsil 2012. Lepiti kokku, et küsimuse lahendamiseks tehakse omavahel koostööd ja koostatakse mesilaste pidamise head tavad asulates.

Uuendus: head tavad on leitavad siit.

Lisa: Õiguskantsleri kiri, Sotsiaalministeeriumi arvamus, Põllumajandusministeeriumi arvamus, Justiitsministeerimi arvamus.