Aprillis-mais korraldab Eesti Mesinike Liit koostöös Elva mesinike seltsinguga Elvas tasuta kahepäevase mesinduskursuse algajatele mesinikele ja mesindushuvilistele.
Kursus toimub kahel päeval: 13. aprill ja 11. mai, maht mõlemal päeval 8 akadeemilist tundi.
 
 
 
 
 
Kursuse toimumiskohad:

Loengud algavad kl 10. Õppegrupi suurus: kuni 15 inimest.

Lektoriteks Aleksander Kilk, Tõnu Hiiemäe ja Rein Pedaja.

Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine 10. aprilliks. Palume end kirja panna SIIN

Koolituse on kaasrahastanud Euroopa Liit Euroopa põllumajanduse tagatisfondist, läbiviija Eesti Mesinike Liit koos Elva mesinike seltsinguga.

Täiendav info: Aleksander Kilk tel 529 3589.

Kursuse kava vaata siit.

Laupäeval, 13. aprillil, toimub Jõhvis ühepäevane tasuta mesinduskursus algajatele (vene keeles).

Koolitus toimub Kersti Võlu Koolituskeskuses Kooli 7, Jõhvi, Ida-Virumaa.

Loengud algavad kl 9 ja kestavad kuni 16.10, kokku 8 akadeemilist tundi. Õppegrupi suurus: kuni 15 inimest.

Kursusele ootame kõiki, kes on huvitatud mesindusest. Teatud kogemus mesilastega tegelemisest võib olla, aga pole nõutav.

Päeva teemad: mesilaspere haigused ja kahjurid, mesilasperede kevadise arengu toetamine, mesilasperede hukkumise põhjused, tõhusad töömeetodid mesilasperede hooldamisel ning mesinduse tasuvus.

Lektorid: Hagbard Räis ja Ülo Lippa.

Osalemiseks palume ette registreerida hiljemalt 10. aprilliks SIIN

Osalejaile tasuta.

Lisainfo: tel 5230803 Ülo Lippa.

Koolituse on kaasrahastanud Euroopa Liit Euroopa põllumajanduse tagatisfondist, läbiviija Eesti Mesinike Liit.

Kursuse koolituskava vaata siit.

Eesti Mesinike Liidu mesinduse ABC-kursuse alustab!
Esimene õppepäev on 1. veebruaril, registreerimine on lõppenud.
Veebruarist augustini kohtume kokku 15 õppepäeval, 10 neist teooriat ja 5 vaatluspraktikat. Varasem mesinduskogemus ei ole nõutav.
Palun loe õppekava, mis asub siin.
Jäi midagi veel arusaamatuks, siis lisaküsimustele oskavad vastata Aleksander aleksander.kilk@taltech.ee 529 3589 ja Ülo 523 08 03

Koolituspäev esmavajalikest tegevusest mesilas laupäeval, 29. juulil 2023

Kursus koosneb auditoorsest ja praktilisest õppest kokku 8 akadeemilist tundi.
Osalejatelt ei pea olema mesindusalaseid eelteadmisi, vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 22. juuliks.
Maksimaalne osalejate arv on 15 inimest.
Kursus on osalejatele tasuta.

Kursuse eesmärk on anda mesindusest huvitatuile ülevaade vajalikest tegevustest, inventarist, mesilaspere haigustest ja kahjuritest, mee käitlemisest ja mesindusega seonduvast seadusandlusest.

 • 9.00 Kogunemine
 • 9.15 – 10.45 Tarud, mesilaspere koosseis, esmavajalik inventar mesilasperede hooldamiseks – Ülo Lippa
 • 10.45 – 12.15 Mee võtmine, vurritamine ja pakendamine – Ülo Lippa
 • 12.15 – 12.45 Lõunapaus
 • 12.45 – 14.15 Mesilaspere aastaring – kevadine areng, sülemlemisperiood, peakorje, suve lõpp mesilasperes, talvitumine – Aleksander Kilk
 • 14.30 – 16.00 Mesilaste haigused ja kahjurid, mesindust puudutav seadusandlus – Aleksander Kilk
 • Euroopa Liidu kaasrahastusel toimub Eesti mesinike teabepäev 15.aprillil 2023 algusega kell 12.00 Türi Kultuurikeskuses.
  Loengud on osalejatele tasuta.
   
   
   

 • 12.00 – 12.45 Mee DNA uuringud avavad saladustekambri uksi. Kairi Raime
 • 12.45 – 13.30 Uudiseid Põhja- ja Baltimaade mesinduskonverentsilt ja Euroopa mesindusest. Aleksander Kilk
 • 13.30 – 14.15 Lõunapaus
 • 14.15 – 15.00 Mesindussekkumise tegevuskava toetab Eesti mesinduse arendamist. Eesti mesilaste talvekadude uuring COLOSS küsitluse kaudu. Aivar Raudmets
 • 15.00 – 15.45 Eestis meetarbimise ja –turustamise olukord ning vajalikud arendustegevused. Riin Liht
 •  
  Kes soovivad lõunapausi ajal sooja toitu, palun teha neljapäevaks ülekanne 11€ LHVpanga kontole EE 877700771001799694

  EML Üldkoosoleku kutse

  Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu liikmete üldkoosoleku 15.aprillil 2023 algusega kell 10.00 Türi Kultuurikeskuses.
  Üldkoosolekule järgnevad samas teabepäeva loengud.
  EML üldkoosoleku osalejate registreerimine algab kell 9.30.
   
   
   
  EML üldkoosoleku päevakava:

 • EML juhatuse 2022.a. tegevus- ja majandusaruande ärakuulamine
 • EML revisjonikomisjoni arvamuse tutvustamine
 • EML 2022.a. tegevus- ja majandusaruande ning revisjonikomisjoni arvamuse arutamine ja kinnitamine
 • Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.
 •  
  Väikese seljasirutuspausi järel algab mesinike teabepäev.
  Osalemissoovist EML üldkoosolekul palume kindlasti eelnevalt teada anda EML veebilehel oleva registreerimisvormi kaudu. Nii saame arvestada toitlustusega (11€), lisaks on koosolekujärgsel teabepäeval osalemine võimalik vaid eelregistreerimise alusel.
   
  Kohtumiseni üldkoosolekul!
  EML juhatus

  Eesti Mesinike Liidu koolituskeskus annab teada, et alanud on registreerumine mesindusega alustajate kursusele.
   
  Kursuse õppekava vaata siit.
   
  Registreeruda palun alloleva vormi abil.
   
  Mesinduskursuse peamine sihtrühm on mesindusest huvitatud inimesed, olenemata eesmärgist, kuhu tahetakse jõuda (harrastus, pool-profid, kutselised). Eelnev mesindusalane kogemus pole nõutav.
  Kursuse maht on 80 akadeemilist tundi, sh.40 loengutundi auditooriumis/veebis, 20 tundi vaatluspraktikat mesilastes, lisaks kursuse lõpetamine (eksam) 2 tundi mesilas ja kodutöö min. 18 tundi. Kursuslased peavad arvestama vastaval teemal iseseisva kirjaliku töö koostamise ja esitamisega ning kursuse lõpus valikvastustega testiküsimustele vastamisega.
  Koolitusel osalejad saavad elektroonselt jaotusmaterjalid, mis on koostatud koolitaja poolt koolituse kõikide teemade kohta. Õppematerjalid sisaldavad nii konspekte kui loengutes käsitletavaid slaide või muid kokkuvõtteid.
  Kursuse edukalt läbinu on omandanud mesindusalased algteadmised mesila rajamiseks, mesilasperede iseseisvaks hooldamiseks, mee tootmiseks ja turustamiseks. Samuti on tal esmased teadmised, kärjemajandusest, mesilashaigustest ja kahjuritest.