Suvi on puhkuste periood ja ka meie tublid kontoritöötajad tahavad seda nautida.
Sellega seoses on EML kontor kuni 10 augustini peamiselt suletud.
Telefon on aga jätkuvalt levis ja tööajal võib info saamiseks helistada 530 77 778
 
Toredat ja suminarohket suve!

 
Eesti Mesinike Liit kuulutab välja konkursi EML tegevjuhi ametikohale, osalise tööajaga (0,8 kohta).
 
 
Tegevjuhi põhiülesanneteks on:

 • liikmeskonnaga suhtlemine ning liikmeregistri haldus
 • liikmeskonna ühishuvide eest seismine suhtluses erinevate ametkondadega ning partneritega
 • juhatuse töö toetamine ning otsuste täideviimine koostöös juhatusega
 • valdkonda puudutava info koondamine ja süstematiseerimine
 • õppepäevade ning koolituste organiseerimine ning koolitajate võrgustiku arendamine
 • EML tegevuse tutvustamine, reklaamimine , s.h. sotsiaalmeedia ning liikmelistide haldus
 • kontoritöö igapäevaste tegevuste juhtimine
 •  
  Tegevjuhilt ootame:

 • võõrkeele oskust suhtlustasemel (inglise, vene)
 • head arvuti- ning emakeeleoskust
 • korrektsust ning kohusetundlikkust
 • initsiatiivi EML arendustegevuste edasiviimisel
 • soovitavalt kogemust turundus/kommunikatsioonivaldkonnas
 •  
  CV ja motivatsioonikiri saata aadressile info@mesinikeliit.ee,
  hiljemalt 20.aprilliks 2020.
  Kandidaadi sobivuse korral toimub töölepingu sõlmimine lähtuvalt praegu vabariigis kehtiva eriolukorra lõppemisest.

  Head Eesti Mesinike Liidu liikmed!
  Loodame, et te kõik olete terved ja püsite enda ning kõigi teiste tervise hoidmise eesmärgil kodus.
  Kuna COVID-19 viiruse levikuga seoses on lähiajal suuremad rahvakogunemised keelatud, siis lähenevat Rahvusvahelist Mesilaste Päeva, 20. mail, tähistame samuti teisiti.
  Sloveenia Mesinike Liit (SLM) tegi 2014 aastal algatuse, kuulutamaks 20.mai rahvusvaheliseks Mesilaste Päevaks, et juhtida tähelepanu mesilaste ning teiste tolmeldajate olulisusele ning tõsta inimeste teadlikkust mesilaste rollist meie kõigi elus.
   
  SML saatis EML juhatusele ettepanekud rahvusvahelise Mesilaste päeva osas järgmiselt:

 • 1. Kõik rahvusvahelised üritused viia üle aastale 2021,
 • 2. Kohalike, siseriiklike ürituste korraldamisel tuleb järgida iga riigi vastavaid korraldusi ja piiranguid seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega,
 • 3. Mesilaste päevaga seotud teavitus peaks toimuma vaid kas meedia või paberkandja vahendusel.
  Mesilaste päeva tähistamisega seotud tegevused ja üleskutsed peaksid toonitama, kui olulised ja ka ohustatud on mesilased ning teised tolmeldajad tänapäeval. Samuti kutsuma inimesi üles tegema endast sõltuva, et mesilaste olukorda parandada.
 •  
  Üleskutsele kirjutasid alla Dr Peter Kozmus, Apimondia asepresident ja Boštjan Noč, SML president
  Eesti Mesinike Liidu juhatus liitub SML ettepanekutega, seega kõik meie liikmed, kes te olete planeerinud erinevaid tegevusi seoses Mesilaste päeva tähistamisega, leidkem võimalusi rääkida mesilastest ning tõsta inimeste teadlikkust mesilaste olulisusest ning nende hoidmise vajadusest. Sel aastal siis tuleks mõelda nende võimaluste rakendamisele pigem elektroonselt.
  Loodame samuti, et olukord Eestis stabiliseerub kevade jooksul ning saame teiega peatselt kohtuda meie üldkoosolekul.
  Seniks soovime kõigile ilusaid kevadpäevi mesilas toimetades ja eelkõige TUGEVAT TERVIST!
   
  Ikka Teie,
  EML

  Head EML liikmed.
   
  Vabariigi valitsus kehtestas eriolukorra seoses korona viiruse leviku riskidega Eestis ning keelas avalike ürituste ja koosolekute korraldamise. Selle tõttu oleme sunnitud edasi lükkama EML üldkoosoleku, mille toimumise olime välja kuulutanud 28.märtsiks 2020.
  EML üldkoosoleku uuest toimumisajast, mida me praegu veel ei tea, teavitame EML liikmeid piisavalt aegsasti enne koosoleku toimumist.
   
  Hoidkem ennast ja kaasteelisi!
   
  EML juhatus

  Mis saab olla toredam, kui EML liikmeid vääriliselt tunnustatakse ja sellest ikka ja jälle teada saame anda.

  Aasta ettevõtja tiitli Lääne-Nigula vallalt pälvis EML juhatuse liige Andres Tamla!
  Palju õnne talle selle igati väärilise tunnustuse eest! Lisaks edukaks ettevõtjaks olemisele, aitab Andres alati nii jõu kui jõuga kolleege, olles suurepärane koolitaja ja mesindusprojektide vedaja, meie juhatuse toimekas liige – ikka mesinduse lippu kõrgel hoides.
   
  Aitäh Sulle, Andres ja veelkord edu, rõõmu ja sumisevat mesindusaastat!
   
  Lugupidamisega
  Eesti Mesinike Liit

  EML juhatuse liikmed Aado Oherd ja Ülo Lippa andsid 25.veebruaril Kadrioru lossis Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile üle 2019. aasta Mesilaste Sõbra aukirja. President tänas EML-i ja Eesti mesinikke selle tunnustuse eest ning väljendas valmisolekut jätkuvalt mesilaste ja mesinike eest seista.

  Vestluses presidendiga arutleti mesilaste olulisuse üle nii loodusliku mitmekesisuse hoidmisel kui meie toidulaua täitmisel. Esile tõusis ka mure mesilaste heaolu ja tervise pärast. Meie kõigi hoolt ja tähelepanu nõuab see, et mesilastel ikka hästi läheks.
   
  President soovis meie mesinikele ilusat kevadet ja meesuve ning palju rõõmu ja hingerahu mesilastega toimetamisest.

  22.veebruaril toimus Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine, kus jagati ka tunnustusi. Kaks Valga maakonna kõrgemat tunnustust tuli sellel aastal Otepää valda, Otepää vald tunnustas kolme vallakodanikku, nende hulgas mesinik Rein Männistet.
  Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud.
  Rein Männiste valiti Eesti Mesinike Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Rein on elupõline mesinik: pärast sõjaväeteenistust pole ta ühtegi muud tööd teinud, mesinikuks olemise staaži on tal üle 30-ne aasta. Reinul on ligi 300 mesilaspere, mis paiknevad mitmes kohas nii Otepää kui Valga vallas.
   
  EML soovib Rein Männistele õnne, jõudu ja sumisevat mesindusaastat!