Head Eesti Mesinike Liidu liikmed!
Loodame, et te kõik olete terved ja püsite enda ning kõigi teiste tervise hoidmise eesmärgil kodus.
Kuna COVID-19 viiruse levikuga seoses on lähiajal suuremad rahvakogunemised keelatud, siis lähenevat Rahvusvahelist Mesilaste Päeva, 20. mail, tähistame samuti teisiti.
Sloveenia Mesinike Liit (SLM) tegi 2014 aastal algatuse, kuulutamaks 20.mai rahvusvaheliseks Mesilaste Päevaks, et juhtida tähelepanu mesilaste ning teiste tolmeldajate olulisusele ning tõsta inimeste teadlikkust mesilaste rollist meie kõigi elus.
 
SML saatis EML juhatusele ettepanekud rahvusvahelise Mesilaste päeva osas järgmiselt:

 • 1. Kõik rahvusvahelised üritused viia üle aastale 2021,
 • 2. Kohalike, siseriiklike ürituste korraldamisel tuleb järgida iga riigi vastavaid korraldusi ja piiranguid seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega,
 • 3. Mesilaste päevaga seotud teavitus peaks toimuma vaid kas meedia või paberkandja vahendusel.
  Mesilaste päeva tähistamisega seotud tegevused ja üleskutsed peaksid toonitama, kui olulised ja ka ohustatud on mesilased ning teised tolmeldajad tänapäeval. Samuti kutsuma inimesi üles tegema endast sõltuva, et mesilaste olukorda parandada.
 •  
  Üleskutsele kirjutasid alla Dr Peter Kozmus, Apimondia asepresident ja Boštjan Noč, SML president
  Eesti Mesinike Liidu juhatus liitub SML ettepanekutega, seega kõik meie liikmed, kes te olete planeerinud erinevaid tegevusi seoses Mesilaste päeva tähistamisega, leidkem võimalusi rääkida mesilastest ning tõsta inimeste teadlikkust mesilaste olulisusest ning nende hoidmise vajadusest. Sel aastal siis tuleks mõelda nende võimaluste rakendamisele pigem elektroonselt.
  Loodame samuti, et olukord Eestis stabiliseerub kevade jooksul ning saame teiega peatselt kohtuda meie üldkoosolekul.
  Seniks soovime kõigile ilusaid kevadpäevi mesilas toimetades ja eelkõige TUGEVAT TERVIST!
   
  Ikka Teie,
  EML

  Head EML liikmed.
   
  Vabariigi valitsus kehtestas eriolukorra seoses korona viiruse leviku riskidega Eestis ning keelas avalike ürituste ja koosolekute korraldamise. Selle tõttu oleme sunnitud edasi lükkama EML üldkoosoleku, mille toimumise olime välja kuulutanud 28.märtsiks 2020.
  EML üldkoosoleku uuest toimumisajast, mida me praegu veel ei tea, teavitame EML liikmeid piisavalt aegsasti enne koosoleku toimumist.
   
  Hoidkem ennast ja kaasteelisi!
   
  EML juhatus

  Mis saab olla toredam, kui EML liikmeid vääriliselt tunnustatakse ja sellest ikka ja jälle teada saame anda.

  Aasta ettevõtja tiitli Lääne-Nigula vallalt pälvis EML juhatuse liige Andres Tamla!
  Palju õnne talle selle igati väärilise tunnustuse eest! Lisaks edukaks ettevõtjaks olemisele, aitab Andres alati nii jõu kui jõuga kolleege, olles suurepärane koolitaja ja mesindusprojektide vedaja, meie juhatuse toimekas liige – ikka mesinduse lippu kõrgel hoides.
   
  Aitäh Sulle, Andres ja veelkord edu, rõõmu ja sumisevat mesindusaastat!
   
  Lugupidamisega
  Eesti Mesinike Liit

  EML juhatuse liikmed Aado Oherd ja Ülo Lippa andsid 25.veebruaril Kadrioru lossis Eesti Vabariigi presidendile Kersti Kaljulaidile üle 2019. aasta Mesilaste Sõbra aukirja. President tänas EML-i ja Eesti mesinikke selle tunnustuse eest ning väljendas valmisolekut jätkuvalt mesilaste ja mesinike eest seista.

  Vestluses presidendiga arutleti mesilaste olulisuse üle nii loodusliku mitmekesisuse hoidmisel kui meie toidulaua täitmisel. Esile tõusis ka mure mesilaste heaolu ja tervise pärast. Meie kõigi hoolt ja tähelepanu nõuab see, et mesilastel ikka hästi läheks.
   
  President soovis meie mesinikele ilusat kevadet ja meesuve ning palju rõõmu ja hingerahu mesilastega toimetamisest.

  22.veebruaril toimus Otepää Kultuurimajas Eesti Vabariigi 102. aastapäeva tähistamine, kus jagati ka tunnustusi. Kaks Valga maakonna kõrgemat tunnustust tuli sellel aastal Otepää valda, Otepää vald tunnustas kolme vallakodanikku, nende hulgas mesinik Rein Männistet.
  Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud.
  Rein Männiste valiti Eesti Mesinike Liidu poolt Eesti 2019. aasta mesinikuks. Rein on elupõline mesinik: pärast sõjaväeteenistust pole ta ühtegi muud tööd teinud, mesinikuks olemise staaži on tal üle 30-ne aasta. Reinul on ligi 300 mesilaspere, mis paiknevad mitmes kohas nii Otepää kui Valga vallas.
   
  EML soovib Rein Männistele õnne, jõudu ja sumisevat mesindusaastat!

  7 detsembril toimus Türil igasügisene Eesti Mesinike Liidu üldkoosolek, kus muude punktide seas arutati ka seda, kes võiks pälvida Aasta Mesiniku ja Aasta Mesilaste Sõbra tiitlid.
   
  07.detsembril 2019 valis Eesti Mesinike Liit (EML) oma sügisesel üldkoosolekul 2019 aasta Mesilaste Sõbraks Eesti Vabariigi presidendi, Kersti Kaljulaidi ning 2019 Aasta Mesinikuks Rein Männiste.
  President Kersti Kaljulaid on aastaid, EMLiga koostöös, pidanud mesilasi Kadriorus ning seisnud järjekindlalt puhta looduse, kliimamuutustega võitlemise ning elurikkuse hoidmise eest. Mesilased vajavad tähelepanu ja kaitset ka kõige kõrgemal tasemel.
   
  “Aasta Mesinik” tiitli saanud Rein Männiste on arendanud välja väga heal tasemel mesinduskeskuse, kus tehakse erinevaid tegevusi, alates inventari valmistamisest, erinevate meesegude tootmisest kuni mesinduskursuste ja praktiliste õppusteni. Rein Männiste on pälvinud tunnustuse pika-ajalise ning missioonitundelise tegevuse eest Eesti mesinduse arendamisel.

   
   
   
   
   
  Palju edu ja kordaminekuid!

  Kutse üldkoosolekule.

  Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu liikmete üldkoosoleku 07.detsembril 2019 algusega kell 10.00 Türi Kultuurikeskuse väikeses saalis
   
  Osavõtjate registreerimine ja tervituskohv kell 9.00 – 10.00,
  lõuna kell 12.00 – 12.45.
   
  Üldkoosoleku päevakava

 • Ülevaade EML 2019 aasta tegevustest
 • Ülevaade 2020 tegevuskavast ja koolituskavast
 • Ülevaade EML liikmeskonnast ja liikumistest
 • EML põhikirja muudatused ja arutelu
 • EML revisjonikomisjoni valimine
 • Ühisturundamise vajalikkusest ja võimalustest
 • Aasta Mesinik 2019 ja Aasta Mesilaste sõber 2019 valimine
 • M.Valtini ja E.Raiki avaldus EML liikmelisusest
 • Muud küsimused
 •  
  Üldkoosoleku vaheajal vahavahetus kärjepõhjaga ja vahateenuse võimaluste arutamine Rein Männistega.
  EML liikmed, kes on tasunud 2019.a. liikmemaksu, saavad kohapeal tasuta äsjailmunud mahuka käsiraamatu “Tänapäeva mesindus”.
   
  Üldkoosoleku lõpp orienteeruvalt kell 14.30.
   
  Registreerumiseks palun täita allolev vorm soovitavalt enne 2. detsembrit, nii saame arvestada lõunasöögi ja kohvipausi tellimisega, mis maksavad kokku 12€. Vastav summa palun üle kanda EML arveldusarvele LHV pangas EE 877700771001799694
   
  NB! palun esitada kandidaate Aasta Mesiniku ja Aasta Mesilaste Sõbra tiitlile!
   
  Kohtumiseni üldkoosolekul!