Hea EML liige!
 
Palju õnne sünnipäevaks meile kõigile – veebruari alguses täitub Eesti Mesinike Liidul 30 aastat asutamisest! Inimesele tähendaks 30.sünnipäev täisjõulist ja nooruslikust energiast pakatavat eluetappi. Selleks ajaks on üht-teist juba saavutatud ja elutarkust kogutud ning ka esimesed elukooli vitsatunnid üle elatud. Selles vanuses (õieti küll nooruses) vaadatakse optimistlikult tulevikku uute tegude ja saavutuste suunas.

Nii saame 30. sünnipäeval otsa vaadata ka Eesti Mesinike Liidule kui Eesti suurima liikmeskonnaga mesindusorganisatsioonile. Oleme kasvanud nii liikmete arvu kui tegevuste tulemuslikkuse poolest. EML on alati lähtunud oma motost – „Mesinike ja mesilaste heaks!“ Poolteise aastakümne jooksul juhtis EML Eesti riiklikku mesindusprogrammi ja sellest oli meie mesinduse arendamiseks tuntav kasu. EML eestvedamisel suutsime Maaeluministeeriumi kaudu alates aastast 2019 käivitada mesilasperede pidamise toetuse taotlemise ja saamise võimaluse, mida enamus meie liikmetest ka kasutab. Mesinik-ajakiri on kujunenud kenaks ja sisukaks trükiseks, mida EML liikmed saavad huvi ja mõnuga lugeda …
 
Sünnipäev on ka aeg, kus vaadatakse ajas ettepoole. Püüame koostöös kõigi liikmetega edasi pingutada, et mesinike tegevuseks võimalikult soodsaid tingimusi luua, samal ajal ka mesilaste tervist ja heaolu tähelepanu all hoides. Nii juhatus kui liikmeskond peaksid olema aktiivsed, et omavahelist suhtlust tihendada ning et liikmete ettepanekud ja soovid sujuvamalt juhatuse tegevuskavasse jõuaksid.
 
Kui me märtsikuu lõpus koguneme aruande-valimiskoosolekule, siis saab liikmeskond valida juhatusse niisugused aktiivsed ja tegusad liikmed, kes EML liikmeskonnale vajalikud arengud parimal viisil ellu viivad. Siis võime järgmistel sünnipäevadel ja juubelitel rõõmuga tõdeda, et üha enam on põhjust hüüda: „ EML liige olla on uhke ja hää!“
 
EML juhatus

Tähelepanu! Kirjanduse pühadeaegne soodusmüük kestab 10 jaanuarini 2022.

Mesinike Liidul on Sulle pakkuda mitmeid sisukaid raamatuid, kogu nimekirja saad vaadata siit.
Ja nüüd peamine!
Pühade puhul oleme teinud Sulle suurepärase pakkumise!

 
 
Väärt raamatu “Mesilasperede hooldamine” uus hind on 15 €, Liidu liikmetele 12€, saatmisel lisandub postikulu.
 
 
 
 

 
Mesilasperede tervise eest hoolitsemine on tunduvalt lihtsam raamatu “Mesilaste haigused, parasiidid ja kahjurid” abil! Selle väärt kirjanduse uus hind on 15€ EML liikmetele, teistele huvilistele 18€. Saatmisel lisandub postikulu.
 
 
 
 

 
Mesipuu ehitamine pole raketiteadus ja teeneka praktiku Antu Rohtla raamatu “Teeme ise taru” abil saab iga veidigi puutööoskusega meistrimees sellega hakkama! Selle väärt brošüüri uus hind on 5€ kõigile huvilistele. Saatmisel lisandub postikulu.
 
Huvilistel palun ühendust võtta telefonil 530 77 778 või e-kirjaga hilja@mesinikeliit.ee
 
Tulenevalt puhkuseajast alustame tellimuste täitmist 3 jaanuaril, kui aga vajadus kiiresti mõnele mesinikule kingikotti sokutada, siis saab ka varem.

Huvi EML üldkoosolekul osalemise vastu on olnud tagasihoidlik. Juhatus on saanud mitmeid kirju EML liikmetelt, kes juhtides tähelepanu COVID-riskile on teatanud oma mitteosalemisest ja soovitanud üldkoosoleku edasi lükata.
 
Oma erakorralisel koosolekul 8.novembril arutas juhatus tekkinud olukorda ning erinevate variantide kaalumise tulemusena ja tuginedes Liidu liikmete ettepanekutele, otsustas lükata 13.novembrile kavandatud üldkoosolek edasi 2022.a. märtsikuusse.
EML juhatus vabandab selle sunnitud otsuse pärast ja loodab kõigi liikmete mõistvat suhtumist.
 
EML sügisese üldkoosoleku üks teemasid on olnud järgmise aasta liikmemaksu määra ja tasumise tähtaja kinnitamine, mis tuleb seekord otsustada veebihääletuse vormis.
EML liikmemaks on olnud 40.- € juba alates 2017 aastast, samas on mitmed kululiigid (ruumide rent, Mesinik-ajakirja trüki-ja postikulud, sidekulud jt.) selle perioodi jooksul oluliselt kasvanud. Et tagada EML tegevuse piisav rahastatus, on mitmed liikmed soovitanud tõsta EML liikmemaksu määraks 2022.a. 50.- €, mõned ka 60.- €.
Liikmemaksu määramise vajadusega seoses teeb EML juhatus ettepaneku otsustada EML 2022.a. liikmemaks veebihääletuse teel EML veebilehel esitatud vormi kohaselt. Paneme EML 2022.a. liikmemaksu määra hääletamisele summas kas 40.- €, 50.- € või 60.- €. Ühtlasi palume valida liikmemaksu tasumise tähtajaks kas 15.veebruar või 15.märts 2022.a. Hääletustulemused teatame EML liikmetele detsembrikuus ilmuvas Mesinik-ajakirjas ja veebis mesinikeliit.ee.
Soovime EML liikmetele rahulikku sügis-talvist puhkeperioodi aktiivsest mesindusest. Püsigem terved!
EML juhatus

Head mesinikud ja mesindushuvilised!
 
Eesti Mesinike Liidu eestvõttel on sügisestel mesinduspäevadel kujunenud traditsiooniks valida mesindussektoris enim silma paistnud mesinik ja põllumees või mesinikega koostöö tegija. Tänavu toimusid valimised veebipõhise hääletuse teel.
 
“Aasta mesinik”

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Aasta Mesilaste Sõber “

 • on põllumajandussektoris tegutseja ja/või
 • tegeleb aktiivselt loodussõbralike pingutustega, arvestades mesilaste ja teiste tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  


  Aasta Mesinik 2021 on Valmar Lutsar

  Valmar Lutsar on alates 2012.aastast Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis mesinduse eriala mesindusainete õpetaja ja mesinduse eriala juhtõpetaja (koordinaator). Ka põllumajanduse eriala IV kursusele annab Valmar mesinduse tunde, kus tutvustab mesindust kui põllumajandusharu ja seoseid mesinduse ning põllumajanduse vahel.
  Lisaks õpetajatööle on Valmar kooli mesilas (ca 40 mesilaspere) mesinik, olles varem töötanud mesinikuna nii Eestis kui Soomes. Pikaajalise töökogemuse tõttu suurmesilas, hooldades Soomes 1000 mesilaspere, on Valmaril mitmekülgsed teadmised ja praktilise töö oskused, mis on õpetamisel igati kasuks olnud. Lisaks õpetajatööle ja mesiniku tööle kooli mesilas, kasvatab Valmar koolitöö kõrvalt ka oma firmas itaalia tõugu mesilasemasid, turustades neid Eestis ja Euroopas.
  Valmar on koostanud tasemekoolituse ja täienduskoolituse õppekavasid ja viinud läbi täienduskoolituse kursusi ning käinud mesilaste põnevat elu tutvustamas ka lasteaia lastele.
  Valmar on koostanud õppematerjale ja olnud kaasautoriks raamatutele Tänapäeva mesindus (2019) ja „Mesilaspere hooldamine“ (2019). Autoriks õppefilmidele „ Mesilasemade kasvatamise põhivõtted“ (2020); „ Varroositõrje põhivõtted“ (2020); „Kärjeraamide pesu“ (2020) ja digitaalse õpikeskkonna Hitsa-Moodles tekstide autor „Mesilaspere hooldamine“.
  Kaasaegsete tehnoloogiatega ja uute arengutega mesinduse erialal hoiab Valmar ennast kursis tänu sellele, et omab väga palju töömaailma kontakte nii Eestis kui Soomes. On osalenud mitmetes koostööprojektides (Maaülikool, EML, EKMÜ, Mesindusprogramm).
  Kooli praktikabaasis ehk Olustvere Meekojas on Valmar loonud õppijatele turvalised ja kaasaegsed tingimused õppetööks ja praktiliseks tegevuseks. On Meekojas läbi viinud töötubasid ja tootearendusi erinevatele sihtrühmadele.
  Valmar juhindub oma töös mesiniku ja õpetaja kutse-eetikast, õppijate tagasiside on olnud läbi aastate väga hea. Ta on alati korrektne, heatahtlik ja abivalmis, innustab ja toetab õppijaid, leiab ruttu kõigiga kontakti ja suudab õppijaid motiveerida. Paljudega neist on jätkunud hea koostöö ka peale kooli lõpetamist.
  Lugupidav suhtumine õppijatesse ja töökaaslastesse on Valmarile väga omane.
  Valmar omab alates 2021.aasta aprillikuust kutseõpetaja, tase 6 kutset.


  Aasta Mesilaste Sõber 2021 on Marianne Rosenfeld.

  Kui Marianne asus 2012 a. Eesti Mesinike Liidu tegevjuhiks, siis tema üheks esimeseks tegevuseks oli Koolituskeskuse loomine. 2013 a. juunist hakkas Koolituskeskus EML -is iseseisva osakonnana tegutsema. Esimesel aastal koolitati mesinikke kahel kursusel, mida aasta edasi seda rohkem hakati koolitama uusi mesilastega tegelevaid inimesi. Samuti hakati Töötukassaga koostööd tegema.
  Marianne alustas ka traditsiooniga käia Leedu Meefestivalil, lisaks mesinikele õppesõidud nii Eestis kui välisriikides. Ta korraldab reise mesinikele ja ka lihtsatele meesõpradele. Koolitused on algajatele, edasijõudnutele samuti toimuvad koolitajate koolitused. Lõpetades EML-is töö tegevjuhina, jätkas Marianne koolituste, reiside, mesinduskalendrite koostamisega ja on valminud ka mõned filmid mesinikest. Ootamas valmimist on seeniormesinikest tehtud filmid.
  Tänu koolitustele saavad tulevased ja ka praegused mesinikud uusi teadmisi mesilastega seotud imelisest maailmast, hakatakse pidama üha rohkem mesilasperesid ja mida rohkem hakatakse maal mesilastega tegelema, seda rohkem on meil tolmeldavaid putukaid looduses. Mesilastega tegelevad inimesed hoiavad oma kalleid sõpru hoolsa pilgu all, jälgitakse põllumehi ja naabreid et kaoks liigne kemikaalide kasutamine. Mesilastega tegelevatel inimestel ei sirutu käsi mürgipritsi järele. Sellega võidame kõik ja hoiame loodust puhtamana.

  Londoni kuninglik geograafiaselts kuulutas aastal 2019 mesilased kõige tähtsamateks elusolenditeks maailmas.
  Kaalukaim põhjus selle väärika nimetuse saamisel on muidugi mesilaste roll tolmeldajatena. 78% metsikutest taimedest vajab tolmeldamist, et paljuneda. Mesilased ja teised tolmeldajad mängivad seega maailma taimestiku liigirikkuse säilimisel üht peaosadest.
  Aga mesilased on ka meie toiduohutuse tagajad – 84% Euroopa põllukultuuridest sõltuvad kas täielikult või osaliselt putukatest seemnete tootmisel ning suurema ja kvaliteetsema saagi andmisel.
  Kui mõõta rahas mesilaste panust Euroopa Liidu majandusse, võrdub see umbes 14 miljardi euroga.
   
  Virtuaalnäitust saad vaadata klikates siia!

  Hea Eesti Mesinike Liidu liige!
  Käesoleva kevadel oli kavas EML aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Seoses COVID-19 viirusest tingitud koosolekute piirangutega kavandasime esialgselt lükata üldkoosolek edasi maikuu lõppu lootuses, et viiruse levik selleks ajaks taandub. Kahjuks ei ole ette näha maikuu lõpus viirusest tingitud piirangute lõppemist ja EML liikmete kontaktse üldkoosoleku pidamise võimalust.
  EML juhatuse koosolek arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi. EML kui mittetuludusühing peab esitama 2020.a. majandusaasta aruande Äriregistrile hiljemalt juunikuu jooksul. Vastavalt Riigikogu otsusele muuta üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise korda saavad mittetulundusühingud arutada ja võtta otsuseid vastu elektroonselt, füüsilist koosolekut kokku kutsumata.
   
  Seoses sellega EML juhatus kuulutab välja EML liikmete elektroonse üldkoosoleku EML 2020.a. majandusaasta aruande hindamiseks ja kinnitamiseks. Nimetatud aruanne on tutvumiseks ja vastava vormi kohaselt kinnitamiseks leitav EML veebilehel mesinikeliit.ee EML liikmetele kasutatavas osas (uus parool saadeti Teile kirjaga, kui kirja ei saanud, küsida Juhatuse liikmetelt). Palume teil tutvuda EML majandusaasta aruandega ja anda veebilehel hinnang aruande kinnitamiseks hiljemalt 24.maiks.
   
  EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab käesoleval aastal toimuma uue juhatuse valimine. EML juhatus leidis oma arutelu käigus, et üldkoosolek EML juhatuse valimiseks peaks toimuma sügisel, kus koronaviiruse piirav mõju on loodetavasti oluliselt vähenenud. Sellisel juhul oleks võimalik kõigil valimisest huvitatud EML liikmetel isiklikult sellel koosolekul osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Täpsema informatsiooni EML üldkoosoleku kokkukutsumiseks koos päevakava esitamisega edastame EML liikmetele septembris 2021.
  Ootame EML liikmetelt uue juhatuse liikmeteks kandideerimiseks avaldusi ja ettepanekuid koos tagevuste kavaga ja motivatsioonikirjaga. Samuti ootame liikmetelt ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saaks EML kui organisatsioon paremini oma liikmete huvide eest seista ja võimalikke mesindust takistavaid või häirivaid probleeme lahendada.
   
  Veel üks jooksev teema – kas mesilasperede arv 1.mai seisuga on juba PRIA registris kirja pandud ja mesilasperede toetuse taotlus esitatud?
   
  Soovime teile ja teie mesilastele tervist ja häid meesaake!
  EML juhatus

  Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
   
  Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
   
  Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
   
  Päevakava
   
  Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
   
  Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.