Andres Tamla on Aasta Mesinik!
Mesilastega tegutsemine algas vanaisa juures, iseseisvalt aastast 2009. On ehitanud Läänemaale kaasaegse mesinduskeskuse koos apiteraapia toaga.
Omab kõrgharidust teedeehituse alal, kuid lisaks õppis ta Olustvere TMK-s mesindust ning omab kutsetunnistust “Mesinik tase 5”. On atesteeritud mesinduse nõustaja ja EML-i juhatuse liige.
Andres on olnud väga mitmete mesindusele tähtsete projektide looja ja läbiviija

 • – virtuaalnäitus “Maailm mesilaste tiibadel”
 • – “Mesi on hea”
 • – mitmed mesindust tutvustavad trükised ja reklaamid.
 • Andres on alati oodatud lektor mesinike koolitustel.


  Jüri Ratas on Mesilaste sõber!
  Peaministrina tunnetab ta oma väga suure töökoormuse juures vajadust ja vastutust kaitsta elusloodust ja kogu ümbritsevat keskkonda. Seista liigirikkuse säilimise ja mitmekesise ning tervisliku toidu tootmise eest. Ta hindab mesilaste ja teiste tolmeldajate osatähtsust ja ka mesinike osa selles.
  Hr. Ratase toetusel eraldati vahendid tarutoetuse maksmiseks ning Eesti Maaülikoolis teostamaks uuringut,mis selgitaks tolmeldajate hukkumise vähendamise võimalusi.
   
  Palju õnne ja edu edaspidiseks ka Eesti Mesinike Liidu juhatuse poolt!

  Eesti Mesinike Liidu juhatus kutsub kokku Eesti Mesinike Liidu liikmete üldkoosoleku 24.oktoobril 2020 algusega kell 10.00 Tallinnas aadressil Männiku tee 89 Dzingel hotelli konverentsisaalis.
   
  Osalejate registreerimine algab kell 9.30, pakutakse kohvi, teed ja kerget suupistet.
   
  Üldkoosoleku päevakava:

 • 1. EML 2019 majandusaasta tegevus- ja finantsaruanne
 • 2. Revisjonikomisjoni akti tutvustamine
 • 3. EML 2019.a. finants- ja tegevusaruande ning revisjoniakti arutamine ja kinnitamine
 • 4. Maire Valtini ja Eve Raiki EML liikmelisuse lõpetamise arutamine seoses nende poolt EML üldkoosoleku 07.12.2019 otsuse vaidlustamisega
 • 5. EML põhikirja muudatuste arutamine.
 • 6. Kohapeal algatatud küsimused ja informatsioon.
 • Lõuna
 • Norra mesindusteadlase Bjørn Dahle loeng „Norra mesindusuuringud – varroatoosi suhtes resistentsete mesilaste aretus; mesilashaiguste efektiivsem tõrje; Norra mesindusest ja meeturust“ (tõlge eesti keelde)
 •  
  Koosolekust osavõtjate eelregistreerimine vajalik alloleva vormi abil. Lõunasöögi ja kohvipausi eest palun teha ülekanne summas 15 € EML arveldusarvele nr: EE 877700771001799694 LHV pangas

  Kohtumiseni üldkoosolekul!
   
  NB! Kui Vabariigi Valitsus kehtestab seoses covid19 levikuga piirangud, mis teevad üldkoosoleku füüsilises vormis läbiviimise võimatuks, leiame võimaluse pidada see digitaalsel kujul.
  Ettemkstud toiduraha tagastatakse.

  EML juhatus
   

  Londoni kuninglik geograafiaselts kuulutas aastal 2019 mesilased kõige tähtsamateks elusolenditeks maailmas.
  Kaalukaim põhjus selle väärika nimetuse saamisel on muidugi mesilaste roll tolmeldajatena. 78% metsikutest taimedest vajab tolmeldamist, et paljuneda. Mesilased ja teised tolmeldajad mängivad seega maailma taimestiku liigirikkuse säilimisel üht peaosadest.
  Aga mesilased on ka meie toiduohutuse tagajad – 84% Euroopa põllukultuuridest sõltuvad kas täielikult või osaliselt putukatest seemnete tootmisel ning suurema ja kvaliteetsema saagi andmisel.
  Kui mõõta rahas mesilaste panust Euroopa Liidu majandusse, võrdub see umbes 14 miljardi euroga.
   
  Virtuaalnäitust saad vaadata klikates siia!

  Tahad EML-i toimetamistes tegusalt kaasa lüüa?
  Nüüd on Sul selleks suurepärane võimalus!
   
  Kuulutame välja konkursi ” Mesindus läbi aasta.”
  Sul on mõni foto oma erakogus mida vaadates oled ammu mõelnud, et tahaksid seda teistega jagada. Saada see meile info@mesinikeliit.ee ja kui see foto ikka tõesti nii hea on, paneme selle meie 2021 aasta kalendrisse. Võib-olla juhtub Sul olema ka mõni hea mesindusalane näpunäide või soovitus, pane ka see kirja ja saada meile.
  Nii saame koos oma liikmetega midagi toredat jäädvustada ja seda kõike terve järgmise aasta imetleda.
  Fotosid ja soovitusi ootame 20. septembriks.
   
  Iseenesestki mõista on väikesed üllatusauhinnad autoritele, kes saadavad põnevamaid, originaalsemaid ja humoorikamaid fotosid! :)
   
  Kui foto saadad ära unusta, et EML võib edaspidi seda kasutada kalendri kujundamisel ja vajadusel ka teistes reklaammaterjalides.
  Saadetud pilte saab vaadata www.mesinikeliit.ee/pildipank/

  Euroopa Mesilaste Toetusühing seab oma eesmärgiks Euroopa Liidus toodetud ausa mee ning ühtlasi EL mesinduse ja mesilaste kaitsmise võitluses mee võltsimisega. Hinnanguliselt voolab Euroopasse igal aastal 80-100 tuhat tonni võltsmett. Tarbijatel ei ole enamasti võimalik võltsitud mett tuvastada, kuna nii toodete märgistamisel kui päritolu tõendavate dokumentide osas esineb massiivseid võltsimisi. Laborid ei suuda tuvastada mee võltsimiste ulatust ega mee märgistusel päritolumaade võltsinguid. Seetõttu tuleb karmistada erinevaid järelvalvemeetmeid, mis kontrollivad kogu mee tarneahelat.
  Euroopa Mesilaste Toetusühing kavatseb välja töötada EL mesinike toodetud mee märgistamiseks kaubamärgi, mille kasutamise tingimused on rangelt kontrollitavad. See peab võimaldama tarbijatele kindlust, et nende ostetud toode ikka tõepoolest on kvaliteetne mesi ning et see on mesi just sellelt tootjalt ja sellest EL piirkonnast, mida mee märgistus väidab.
  Koostöös mitmete riikide mesinike organisatsioonidega oleme veendunud, et ausa mee kaitsmine on oluline prioriteet ning toob kasu nii mesinikele ja mesindusettevõtjatele, tarbijatele kui ka meie mesilastele. Seetõttu peab Eesti Mesinike Liit vajalikuks ühineda üle-Euroopalise algatusega meeturu korrastamiseks.
  Seisame ühiselt ausa mee eest!
  Teie EML

  Suvi on puhkuste periood ja ka meie tublid kontoritöötajad tahavad seda nautida.
  Sellega seoses on EML kontor kuni 10 augustini peamiselt suletud.
  Telefon on aga jätkuvalt levis ja tööajal võib info saamiseks helistada 530 77 778
   
  Toredat ja suminarohket suve!

   
  Eesti Mesinike Liit kuulutab välja konkursi EML tegevjuhi ametikohale, osalise tööajaga (0,8 kohta).
   
   
  Tegevjuhi põhiülesanneteks on:

 • liikmeskonnaga suhtlemine ning liikmeregistri haldus
 • liikmeskonna ühishuvide eest seismine suhtluses erinevate ametkondadega ning partneritega
 • juhatuse töö toetamine ning otsuste täideviimine koostöös juhatusega
 • valdkonda puudutava info koondamine ja süstematiseerimine
 • õppepäevade ning koolituste organiseerimine ning koolitajate võrgustiku arendamine
 • EML tegevuse tutvustamine, reklaamimine , s.h. sotsiaalmeedia ning liikmelistide haldus
 • kontoritöö igapäevaste tegevuste juhtimine
 •  
  Tegevjuhilt ootame:

 • võõrkeele oskust suhtlustasemel (inglise, vene)
 • head arvuti- ning emakeeleoskust
 • korrektsust ning kohusetundlikkust
 • initsiatiivi EML arendustegevuste edasiviimisel
 • soovitavalt kogemust turundus/kommunikatsioonivaldkonnas
 •  
  CV ja motivatsioonikiri saata aadressile info@mesinikeliit.ee,
  hiljemalt 20.aprilliks 2020.
  Kandidaadi sobivuse korral toimub töölepingu sõlmimine lähtuvalt praegu vabariigis kehtiva eriolukorra lõppemisest.