EML auliige on Aado Oherd

4.novembril 2017 toimunud mesinike sügispäevadel ja EML 25.sünnipäeva tähistamisel tunnustati auliikme vääriliseks tuntud veterinaararst ja mesinik Aado Oherd.

Aado on olnud asutamisaastatest alates aktiivne liige ja 2015 aastast kuulub Liidu juhatusse. Ta on kaasautor mitmele varroatoositemaatikat käsitlevale raamatule.
Palju õnne Aado!
 
Varasemalt on Eesti Mesinike Liidu auliikme tiitli pälvinud Aleksander Kilk, Antu Rohtla, Mait ja Aime Mardla.

Aasta Mesinik 2017

Aasta Mesiniku 2017 tiitli pälvis tihedas konkurentsis Ülo Lippa, esitajad Jüri Kihelkonna MS, Tallinna MS, Maire Valtin.

Ülo Lippa on paljudele tuntud kui Metsamesinik.
Ta on pea alati nõus võõrustama oma mesilas õppegruppe erinevate ürituste raames ja jagab meelsasti infot mesinduse kohta. Pikaaegne mesinduskogemus ja sügavad mesindusteadmised võimaldavad tal särada igas olukorras. Kui on häda käes ja kiiresti abi vaja, siis Ülo on mees, kelle peale saab loota. Ta jätab teinekord omad toimetamised pooleli ja läheb kogenematule mesinikule appi.
Ülot võib nimetada kuldsete kätega mesinikuks. Kui mõne mesindusseadmega midagi viltu hakkab jooksma ja oma mõistus vimkat välja ei suuda nuputada, siis Ülo poole pöördudes leiab probleemile tavaliselt kiire lahenduse.
Ülo mahlakat huumorit märkab igaüks, kes temaga on kokku puutunud.
Käesoleva aasta juunis, lastekaitsepäeva raames korraldatud sülemi alla toomise võistlus näitas, et Ülo on noortele naismesinikele selles vallas võrdne vastane.

Aasta Mesinik 2016

Valimine korraldati traditsiooniliselt mesinike sügispäevade esimesel päeval, 29. oktoobril Rakveres. Hääletamine toimus kohapeal hääletussedelitega, e-kirjaga aadressil mesilaspere@gmail.com või SMS-rakenduse abil.
 
Aasta mesinik 2016 on Erki Naumanis!

Erki on teinud ära suure töö Tallinna piirkonna mesinike heaks. Tema algatusel ja peamise eestvedajana on tänavu moodustatud Tallinna Mesinike Selts. Omab häid mesindusalaseid teadmisi ja täiendab neid pidevalt uurides välismaiseid veebisaite ja teaduslikke töid. Erki idee ja teostuse toel valmisid ka tänavuse Mesilaste Päeva tarbeks vaatlustarud. Peale aktiivse töö TMS-iga osaleb mitmetes mesindusega seotud töögruppides koordineerib ta Eesti Mesinduse arengukava koostamist. Käesoleva aasta jaanuaris osales PBMN konverentsil Helsingis, tehes sellest ka põhjaliku ülevaate. Avatud suhtleja, valmis küsimustele alati heatahtlikult vastama, olgu tegemist siis mesindusalaste küsimustega või tema põhitöö – IT tehnoloogiaga. Ka tänavu hääletuseks kasutatav SMS-rakendus on Erki näputöö.

Meediakajastus “Maaelus”

Eesti Mesinike Liidu neljas auliige on Aleksander Kilk
Eesti Mesinike Liit on asutatud aastal 1992. Aleksander Kilk on olnud juhatuse esimees alates aastast 1995. Seega täitus tal sel sügisel 20 aastat selle raske ja ühiskondliku koorma vedamisest.
Lisaks juhatuse esimehe kohustustele on ta väga hea koolitaja, kes jagab meelsasti oma 60-aastase mesiniku staaziga omandatud kogemusi kõigile.
Õnneks on ta sitke ning jõudu ja energiat jätkub. Kuid ta on teinud ära väga suure töö ja seetõttu tunnustati teda EESTI MESINIKE LIIDU AULIIKME nimetusega.

2012.aastal said auliikme nimetused Antu Rohtla, Mait Mardla, Aime Mardla. Aleksander Kilk on EML-i neljas auliige.

AugustRapp
August Rapp – Väga pika staažiga mesinik August jagab lahkelt oma teadmisi noorte mesinikega. Mesilastega kokkupuude varasest lapsepõlvest saadik. Esimese sülemi marjapõõsa otsast võttis ta maha umbes 8. aastasena. Peale sõjaväe teenistuse läbimist ehitas ise endale mesipuud ning soetas mesilased. 1975. aastast töötas majandis mesinikuna. Endal oli lisaks 20 mesitaru. 75. aastal tuli ratsionaliseerimise konkursil auhinnalisele kohale oma meepressiga, millega pressitakse mett tänase päevani. August oli üks esimesi, kes Eestimaal alustas õietolmu kogumisega. Oma heade mesindamise tulemuste eest majandis on ta pärjatud teenelise mesiniku (loomakasvataja) tiitliga. Ta oli ka Pärnu AMS mesindussektsiooni esimees aastaid. Enne Eesti taasiseseisvumist lahkus ta majandist ning hakkas iseseisvalt mesindama. Algul oli mesitarusid 110, tasapisi suurendades mesitarude arvu (ulatudes isegi 400 taruni). Tänasel päeval on PRIA- s arvel 160 mesitaru. Oma suurte kogemuste ja teadmistega on ta tunnustatud teiste mesinike seast. Tihti tuleb tal teistele nõu anda, kas helistatakse või tullakse koju nõu küsima. Taasiseseivumise algul kutsuti teda Tarbijakaitsesse mee- eksperdiks August osaleb senini aktiivselt EML koolitus- ja teabepäevadel ning käib mesindusalastel õppereisidel.

Aasta Mesinik 2014

Aasta mesinikuks 2014 kandideerisid 8 tegusat mesinikku. Salajasel hääletusel valisid 1 novemril Jänedale kohaletulnud tublimatest tublima, kelleks osutus Maire_Valtin_1Maire Valtin.
* Petitsiooni algataja ja aktiivne allkirjade koguja sellele – mesinike mure hakkab jõudma läbi selle ametkondadeni.
* Väga hea koolitaja – (info osalejate tagasidelehtedelt).
* Südamega inimene, kellele ei jää võõraks teiste mesinike mured ja kes alati leiab aega aitamiseks või nõu andmiseks.
* Mesinduse perefirma rajaja, mis on tuntud eelkõige oma meesegudega.

Mälestuseks kinkis Eesti Mesinike Liit Mairele Olustvere klaasikunstniku poolt eritööna tehtud klaasist seinakella.