Head EML liikmed!
Ootame kõigilt liikmetelt ettepanekuid kandidaatide esitamiseks “Aasta mesinik” ja “Mesilaste sõber” tiitlile.

 
“Aasta mesiniku” tiitli kandidaat:

 • on välja paistnud aktiivse tegevusega mesinduse edendamisel
 • tegutseb positiivselt kogu mesindussektori hüvanguks, ka ühiskondlikul tasandil
 • omab vähemalt 5 aastat staaži mesinduses
 •  
  “Mesilaste sõber” tiitli kandidaat:

 • on põllumajandussektoris tegutseja
 • rakendab pidevalt häid praktikaid ja võtteid põllumajanduses, mis arvestavad tolmeldajate heaoluga
 • teeb positiivset koostööd mesinikega, ka ühiskondlikul tasandil
 •  
  Kõikide kandidaatide esitamisel palume lisada kandidaadi foto ning põhjendus kandidaadi ülesseadmiseks, materjalid saata: info@mesinikeliit.ee 20.septembriks 2019
  Esitatud kandidaate tutvustame siin esitamisele vastavas järjekorras.
   


  Aasta mesilaste sõbraks pakun Kersti Kaljulaidi. Prominentne inimene ja mesindust promonud, peab Kadriorus mesilasi. Viis aastat staaži annab ehk ka välja.
   
  Lugupidamisega Hardi Haabel
   
   
   
   


  Mesilaste sõbra tiitli kandidaadiks pakun “Pealtnägija” saadet. Tänu neile korjati meelaadseid tooteid kaubandusest ära.
   
  Lugupidamisega Hardi Haabel
   
   
   
   


  Aimar Lauge on mesinik alates aastast 1992, tegutsedes Muhu saarel. Aimar on Saaremaa Meetootjate ühenduse juhatuse liige ning alati aktiivne mesinike huvide eest seisja erinevates ametkondades ja aruteludel. Aimar on samuti oodatud koolitaja ja nõuandja seminaridel, õpitubades ja koolitustel. Aimar on mesinike kogukonnas lugupeetud ja austatud kolleeg, alati hea sõna ning toetava suhtumisega.
   
  Kandidaadi esitas Rea Raus
   


  Rein Männiste on kunagise Sangaste metskonna mesila kohale välja arendanud igati kaasaegse mesinduskeskuse ja suure tootmismesila, kus on esindatud kõik olulised ja vajalikud mesindustehnoloogilised tegevusvõimalused ning seadmed. Peamiseks tegevussuunaks on meetootmine ja selle tulemuslikkuse tagab hea tehnoloogilise seadmepargi tase. Lisanduvad õietolmu ja suira tootmise seadmed, millest osa on Rein enda poolt välja töötatud. Mee ja teiste mesindussaaduste baasil valmistatakse ja turustatakse erinevaid meesegusid, rikastades pakutavat tootevalikut. Muljetavaldavad on vahatöötlemise kompleks ja kärjepõhja valmistamise tehnoloogiline liin.
  Olulise osa mesinduskeskusest moodustab puitinventari valmistamise töökoda. Seal valmivad kärjeraamid, tarud ja taruelemendid ning muu puitinventar nii oma mesila tarbeks kui teenuse osutamise korras teistele mesinikele.
  Rein ei hoia oma suuri kogemusi mesinduspraktika osas vaid enda teada jagades neid meelsasti ka teistele mesinikele nii õppepäevadel kui mesinduskursustel. Mitmed EML mesinduskursuste grupid on saanud tema mesilas praktilise õppuse käigus hea pildi sellest tasemest, mille suunas ka ise püüelda. Ka EML mesinike reisigrupid ning Soome külalised on seda mesilat külastades saanud nautida Reinu lahket vastuvõttu ja tuumakat ning muhedat mesindusjuttu.
   
  Kandidaadi esitasid Priit Nõgisto ja Aleksander Kilk


  Janek Saarepuu on vaatamata oma eale väga pikka staaziga mesinik. Minu mäletamist mööda alustas ta mesindusega 14 aastaselt ja on suhteliselt suur mesinik samas kes hoolib igast mesilasest mesilasest, igast perest. Mesinik kindlasti kes mesindab ja majandab olles tõesti loodusega kooskõlas. Janek toodab suurusjärgus ca 750 mesilasema ja paarisaja taruga mett igal aastal ning seda täiesti üksi. Itaaalia mesilase tõuaretus Eestis on paljuski tema õlgadel.
   
  Kandidaadi esitas Priit Nõgisto
   


  Olav Kreen on Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja nõukogu esimees ja peab Rabaveere viljakasvatuse talu. Olav Kreen on olulisel määral kaasa aidanud koostöö tugevnemisele EML ja EPKK vahel ning üldisemalt mesinike ja põllumeeste vaheliste teineteist arvestavate ja mõistvate suhete paranemisele. Ta on EPKK liikmetele rõhutanud kõigi põllumeeste kohustust täita täpselt taimekaitsetöödele kehtestatud nõudeid ja kasutada taimekaitsevahendeid nii vähe, kui võimalik. Kindlasti on Olav Kreeni tegevus mesilaste kaitsmisel kaasa aidanud sellele, et viimasel paaril aastal ei ole taimekaitsetööde tõttu mesilaste massilise hukkumise juhtumeid teadaolevalt olnud. Ka oma praktilises talutöös hoiab ta kontakti naabruses mesilasi pidavate mesinikega ning väldib taimekaitsetöid kavandades ja tehes ohtu mesilastele. Olav Kreen on üks uue põlvkonna põllumeeste esindaja, kes peab tähtsaks põllutöödel kasutada võimalikult keskkonda, sealhulgas putukaid-tolmeldajaid säästvaid töövõtteid. EPKK juhina on ta selle mõtteviisi poolest eeskujuks nii EPKK liikmeskonnale kui kõigile põllumeestele.
   
  Kandidaadi esitas Aleksander Kilk
   


  Aasta mesinik 2018

  Eesti Mesinike Liidu eestvedamisel 03. novembril 2018 Tartus mesinike vabariiklikel teabepäevadel valiti ülekaaluka häälteenamusega Aasta Mesinikuks 2018 Eston Loos.

  13 aastat tagasi sattus Eston Loos raskesse avariisse, mille tulemusena peab ta edaspidi hakkama saama ratastoolis.
  Mesindusega oli ta kokku puutunud isa kõrvalt juba nooremas eas. Kuna tahtmine oli juba ammu teha midagi kodus siis sai mõeldud erinevate asjade peale millega võiks maal tegeleda aga kuna eriti põllumaad ei olnud siis otsustatigi hakata tegelema mesindusega tõsisemalt. Hea oli ka see, et algteadmised olid isa käest võtta. See juhtus 5 aastat tagasi kui Eston ja tema õemees Siim Saavaste võtsid kokku ja tõid tallu „krantside” kõrvale itaalia mesilased ja ka esimesed korpustarud. Tänaseks on 8-st lamavtarust saanud juba 150-ne pereline mesila. 2016 aasta sügisel löödi kopp maasse ja 2017 oli ka uus ning uhke mesindushoone püsti. Hoone on sisustatud kaasaegse tehnikaga. 150 mesilasperega mesindamine on suvel Estoni igapäevane töö. Ta on väga heade teadmistega uuendusmeelne mesinik, kes jagab meeleldi oma kogemusi ka teistele. Koos õemehe Siimuga on Eston loonud Valgamaale ilusa mesindustalu, mis on vaatamisväärsus nii omadele kui ka välismaalastele.
  Palju õnne ja edu!

  Mesinike sügisesed teabepäevad

  Eesti mesinike sügisesed teabepäevad toimuvad Tartu Ülikooli raamatukogus aadressil Wilhelm Struve 1, Tartu 03. novembril kella 10.00‒18.00 ja 04. novembril kell 9.00‒16.00. Esimesel päeval toimub ka Aasta Mesiniku valimine, kuhu ootame kandidaatide pakkumisi.
  Teabepäevade kava saab vaadata klikates siia.
   
  NB: Lugupeetud Eesti Mesinike Liidu liige! Kui Sa ei sa aastakoosolekule ise kohale tulla, volita palun keegi enda eest hääletama. Volituse saab alla laadida siit.
   
  Loengutest osavõtt on tasuta, majutus ja toitlustus tasulised. Osavõtupakettidega saab tutvuda siin.
  Osalemine eelneva registreerimise alusel. Registreerunuks loetakse need, kes on alloleva registreerimisvormi täitnud ja ettemaksu Eesti Mesinike Liidu kontole tasunud.
   

  EML auliige on Aado Oherd

  4.novembril 2017 toimunud mesinike sügispäevadel ja EML 25.sünnipäeva tähistamisel tunnustati auliikme vääriliseks tuntud veterinaararst ja mesinik Aado Oherd.

  Aado on olnud asutamisaastatest alates aktiivne liige ja 2015 aastast kuulub Liidu juhatusse. Ta on kaasautor mitmele varroatoositemaatikat käsitlevale raamatule.
  Palju õnne Aado!
   
  Varasemalt on Eesti Mesinike Liidu auliikme tiitli pälvinud Aleksander Kilk, Antu Rohtla, Mait ja Aime Mardla.

  Aasta Mesinik 2017

  Aasta Mesiniku 2017 tiitli pälvis tihedas konkurentsis Ülo Lippa, esitajad Jüri Kihelkonna MS, Tallinna MS, Maire Valtin.

  Ülo Lippa on paljudele tuntud kui Metsamesinik.
  Ta on pea alati nõus võõrustama oma mesilas õppegruppe erinevate ürituste raames ja jagab meelsasti infot mesinduse kohta. Pikaaegne mesinduskogemus ja sügavad mesindusteadmised võimaldavad tal särada igas olukorras. Kui on häda käes ja kiiresti abi vaja, siis Ülo on mees, kelle peale saab loota. Ta jätab teinekord omad toimetamised pooleli ja läheb kogenematule mesinikule appi.
  Ülot võib nimetada kuldsete kätega mesinikuks. Kui mõne mesindusseadmega midagi viltu hakkab jooksma ja oma mõistus vimkat välja ei suuda nuputada, siis Ülo poole pöördudes leiab probleemile tavaliselt kiire lahenduse.
  Ülo mahlakat huumorit märkab igaüks, kes temaga on kokku puutunud.
  Käesoleva aasta juunis, lastekaitsepäeva raames korraldatud sülemi alla toomise võistlus näitas, et Ülo on noortele naismesinikele selles vallas võrdne vastane.

  Aasta Mesinik 2016

  Valimine korraldati traditsiooniliselt mesinike sügispäevade esimesel päeval, 29. oktoobril Rakveres. Hääletamine toimus kohapeal hääletussedelitega, e-kirjaga aadressil mesilaspere@gmail.com või SMS-rakenduse abil.
   
  Aasta mesinik 2016 on Erki Naumanis!

  Erki on teinud ära suure töö Tallinna piirkonna mesinike heaks. Tema algatusel ja peamise eestvedajana on tänavu moodustatud Tallinna Mesinike Selts. Omab häid mesindusalaseid teadmisi ja täiendab neid pidevalt uurides välismaiseid veebisaite ja teaduslikke töid. Erki idee ja teostuse toel valmisid ka tänavuse Mesilaste Päeva tarbeks vaatlustarud. Peale aktiivse töö TMS-iga osaleb mitmetes mesindusega seotud töögruppides koordineerib ta Eesti Mesinduse arengukava koostamist. Käesoleva aasta jaanuaris osales PBMN konverentsil Helsingis, tehes sellest ka põhjaliku ülevaate. Avatud suhtleja, valmis küsimustele alati heatahtlikult vastama, olgu tegemist siis mesindusalaste küsimustega või tema põhitöö – IT tehnoloogiaga. Ka tänavu hääletuseks kasutatav SMS-rakendus on Erki näputöö.

  Meediakajastus “Maaelus”