Head Eesti mesinikud!
 
Kutsume teid osalema jätku-uuringus ja täitma 2021. aasta küsimustikku! Küsimustik suletakse 1. juunil 2021.
Käesoleval sajandil on mesilates suureks probleemiks meemesilasi tabav mesilaspere kollaps ehk mesilaste hukkumise sündroom (inglise keeles colony collapse disorder, CCD), mille põhjuste tervikpilt on veel tuvastamata. Palun andke oma panus ja aidake teadlastel need põhjused välja uurida!
Tärniga tähistatud küsimustele on kohustuslik vastata! Vastuste saatmiseks vajuta nupule „KINNITA“, seejärel saad soovi korral oma vastustega vormi salvestada ja välja printida
 
Oleme IGA Eesti mesiniku vastuse eest väga tänulikud!
Aivar Raudmets

+372 53 414 067
aivar.raudmets@gmail.com


Hea Eesti Mesinike Liidu liige!
Käesoleva kevadel oli kavas EML aruande-valimiskoosoleku korraldamine. Seoses COVID-19 viirusest tingitud koosolekute piirangutega kavandasime esialgselt lükata üldkoosolek edasi maikuu lõppu lootuses, et viiruse levik selleks ajaks taandub. Kahjuks ei ole ette näha maikuu lõpus viirusest tingitud piirangute lõppemist ja EML liikmete kontaktse üldkoosoleku pidamise võimalust.
EML juhatuse koosolek arutas tekkinud olukorra võimalikke lahendusi. EML kui mittetuludusühing peab esitama 2020.a. majandusaasta aruande Äriregistrile hiljemalt juunikuu jooksul. Vastavalt Riigikogu otsusele muuta üldkoosolekute pidamise ja otsuste vastuvõtmise korda saavad mittetulundusühingud arutada ja võtta otsuseid vastu elektroonselt, füüsilist koosolekut kokku kutsumata.
 
Seoses sellega EML juhatus kuulutab välja EML liikmete elektroonse üldkoosoleku EML 2020.a. majandusaasta aruande hindamiseks ja kinnitamiseks. Nimetatud aruanne on tutvumiseks ja vastava vormi kohaselt kinnitamiseks leitav EML veebilehel mesinikeliit.ee EML liikmetele kasutatavas osas (uus parool saadeti Teile kirjaga, kui kirja ei saanud, küsida Juhatuse liikmetelt). Palume teil tutvuda EML majandusaasta aruandega ja anda veebilehel hinnang aruande kinnitamiseks hiljemalt 24.maiks.
 
EML praeguse juhatuse valimisest on möödunud 3 aastat ja vastavalt põhikirjale peab käesoleval aastal toimuma uue juhatuse valimine. EML juhatus leidis oma arutelu käigus, et üldkoosolek EML juhatuse valimiseks peaks toimuma sügisel, kus koronaviiruse piirav mõju on loodetavasti oluliselt vähenenud. Sellisel juhul oleks võimalik kõigil valimisest huvitatud EML liikmetel isiklikult sellel koosolekul osaleda ja otsuste tegemisel kaasa rääkida. Täpsema informatsiooni EML üldkoosoleku kokkukutsumiseks koos päevakava esitamisega edastame EML liikmetele septembris 2021.
Ootame EML liikmetelt uue juhatuse liikmeteks kandideerimiseks avaldusi ja ettepanekuid koos tagevuste kavaga ja motivatsioonikirjaga. Samuti ootame liikmetelt ettepanekuid ja soovitusi, kuidas saaks EML kui organisatsioon paremini oma liikmete huvide eest seista ja võimalikke mesindust takistavaid või häirivaid probleeme lahendada.
 
Veel üks jooksev teema – kas mesilasperede arv 1.mai seisuga on juba PRIA registris kirja pandud ja mesilasperede toetuse taotlus esitatud?
 
Soovime teile ja teie mesilastele tervist ja häid meesaake!
EML juhatus

Alanud on mesilaspere toetuse taotluste vastuvõtt! Taotlusi saate PRIAle esitada 1.-17. maini!
Pärast 17. maid esitatud taotlust menetlusse ei võeta.
 
NB! Meelespea mesilaspere toetuse taotlemisel:
Mesilasperede arv 1. mai 2021. a seisuga tuleb põllumajandusloomade registrile teada anda perioodil 1.–17. mai 2021. a.
Kui mesilasperede arv on registrile teada antud, tuleb e-PRIA kaudu perioodil 1. –17. mai 2021. a esitada PRIAle mesilaspere toetuse taotlus. Toetust saab taotleda ainult nende mesilasperede kohta, kelle tegevuskoht on registrisse kantud hiljemalt 1. mail 2021. a. Pärast mesilaspere toetuse taotluse esitamist veendu, et taotlus on PRIAle esitatud. Selleks kontrolli, kas toetustaotlusel on olemas registreerimise number. Vajadusel küsi abi pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
Mesilaspere toetust saab taotleda vaid elektrooniliselt e-PRIA kaudu. e-PRIAsse sisenemiseks on teil vaja ID-kaarti või Mobiil-IDd. Siseneda on võimalik ka TARA (turvaline autentimine asutuste e-teenustesse) teenuse kaudu, kus lisavõimalusena saab sisse logida kasutades Smart-IDd.
Alates 2021. aasta 1. märtsist ei ole võimalik sisse logida panga paroolide abil!
 
Erinevad juhendid, kuidas e-PRIAsse siseneda ja teenuseid kasutada, on leitavad portaalis iga vastava teenuse juures ning PRIA kodulehel.
 
Pärast e-PRIAsse sisselogimist valige, keda soovite edasistes toimingutes esindada.
Kui Teie andmed PRIA kliendiregistris on muutunud, palume need üle vaadata, kasutades e-PRIA teenust “Kliendi andmed”.
 
Mesilasperede arvu saab teatada e-PRIA teenuses “Mesilasperede arvu teatamine” (Registrid -> Alusta uut taotlust -> Mesilasperede arvu teatamine).
 
Mesilaspere toetuse taotluse leiate e-PRIA avalehelt teenuses “Taotlemine” nupu “Esita toetustaotlus” alt. Avanevast rippmenüüst tuleb valida “Mesilaspere toetus”.
 
Volituste andmine kõigi e-PRIA teenuste kasutamiseks toimub e-PRIA teenuses “Esindusõigused ja volitused”. Kui taotlejal ei ole võimalik e-PRIAs digitaalselt volitusi anda, saab esindajat määrata ka PRIA poolt välja töötatud soovituslikul vormil “Volikiri asjaajamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametiga”. Kui soovitakse anda piirangutega volitus, tuleb täita lisaks ka “Volikirja vormi lisa 1. Osaliste ehk piirangutega volituste andmine”. Volikirja vormid ja lisainfo leiate kodulehelt Registrite menüü all asuvalt lehelt Esindusõigused ja volitused.
 
Erandina (kui ei ole võimalik volitusi anda PRIA iseteeninduskeskkonnas, digitaalselt allkirjastatult või paberil) saab pindalatoetuse volitusi taotluste esitamiseks anda ka telefoni teel. Kui taotlejal ei ole arvutit, aga ta soovib toetust taotleda, saab ta enda eest taotlusi esitama volitada usaldusväärset isikut, pöördudes PRIA poole registrite osakonna infotelefonil 731 2311.

COVID-19 viiruse leviku ulatusest tulenevalt avatakse PRIA maakondlikud teenindusbürood klientidele 10. mail. Enne teenindusbüroosse tulemist palume tutvuda PRIA kodulehel avaldatud infoga ja kindlasti eelnevalt broneerida aeg taotluse esitamiseks kas meie kodulehe kaudu aadressil https://web.pria.ee/broneering või helistades teenindusbüroosse. Küsimuste korral palume helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679. Palume tungivalt leida võimalus esitada taotlus mõne lähedase abiga, sest viiruse leviku ulatusest tulenevalt ei ole PRIAl võimalust teenindusbüroosid hoida avatuna kogu taotlusperioodi jooksul ja me ei saa teid abistada sellises mahus nagu eelnevatel aastatel.
 
Kust saab abi?
e-PRIA taotluste esitamiseks vajaliku tasuta juhendamisteenuse saamiseks on võimalik pöörduda konsulentide poole. Juhendamisteenust koordineerib Maaelu Edendamise Sihtasutuse nõuandeteenistus. Täpsema info ja teenuse osutajate nimekirja leiate sihtasutuse kodulehelt.
Vajadusel saate helistada PRIA pindala- ja loomatoetuste infotelefonil 737 7679.
 
Maakondlike teenindusbüroode kontaktid:
Harjumaa – 639 1640
Hiiumaa – 463 6667
Ida-Virumaa – 336 6767
Järvamaa – 385 9901
Jõgevamaa – 776 2811
Lääne-Virumaa – 326 4640
Läänemaa – 472 2040
Pärnumaa – 449 9081
Põlvamaa – 799 9380
Raplamaa – 489 0241
Saaremaa – 453 0491
Tartumaa – 737 7680
Valgamaa – 766 0001
Viljandimaa – 434 2252
Võrumaa – 782 1833
 
Lisainfo:
PRIA koduleht: www.pria.ee
Registrite osakonna infotelefon: 731 2311
Pindala- ja loomatoetuste infotelefon: 737 7679
e-posti aadress: info@pria.ee

Mesinike kevadised teabepäevad toimuvad 06.03-07.03 Zoom keskkonnas.
 
Laupäeval 06.03 saavad kõik soovijad siseneda alates 9.15 Zoom keskkonda, kasutades sisenemiseks linki, mis edastatakse teabepäevadele registreerunutele koos registreerimisvormiga.
 
Teabepäevade loengud algavad laupäeval kell 9.30 ja pühapäeval kell 10.00
 
Päevakava
 
Registreerumine klikates siia või allpool olevas aknas.
 
Teabepäevade korraldust toetab Eesti Mesindusprogramm 2020-2022 ja loengud on kõikidele osalejatele tasuta.


 Kuidas saab aidata kaasa Eesti mesinduse arengule, oli peamiseks teemaks, mida Eesti Mesinike Liidu esindajatega arutasime. Eestis tegutseb ligi 600 mesindustalu, tänu kellele saame aastas ligi 1200 tonni eestimaist mett tarbida. Samuti on kasvamas huvi mesinduse kui turismi ja teraapia võimaluse vastu.

Oli rõõm kuulda, et mesinduse arengule on olnud kasuks sammud, mida liidu ettepanekutest lähtuvalt Keskerakonna juhitud valitsus tegi. Aastal 2019 avatud võimalus saada mesilasperede toetust, pakub mesinikele rahalist tuge ja tagab tegevusharu arengu. Maaülikoolis käivitatud uuringud aitavad jälgida mesindust mõjutavaid muutusi.
 Järgmisena on oluline pöörata tähelepanu taimekaitsele ning pestitsiidide ja muude kemikaalide kasutamisele. Samuti oleks tarvis kaaluda mesilaste pidamise ühtsete reeglite kinnitamist, et mesinduse head tavad oleksid järjepidevad. Püüan sellele Riigikogu liikmena kaasa aidata. Vastavat võimalust võiks pakkuda aastal 2016 rahvasaadikute moodustatud mesilaste toetusrühm. Sinna kuulus ka minu isa.
 Tänan südamest kõiki liidu liikmeid auväärse tunnustuse eest „Mesilaste Sõbra“ tiitli näol. Eraldi tunnustan liidu juhatuse esimeest Aleksander Kilki ja juhatuse liiget Aado Oherdi kõikide pingituste eest selle nimel, et mesindus kestaks ning mett jaguks.
 
Jüri Ratas
9.02.2021

Lugupeetud mesinikud!
Tartu Ülikooli ja mesinike osalusega rahvusvaheline projekt EFFECT palub abi, et koos parendada keskkonnasõbralikke leppeid põllumajanduses ning suurendada mesilaste heaolu ja tootlikkust. Kuna paljud senistest ökomeetmetest on kas kulukad, ebatõhusad, või lihtsalt liiga kitsaste tingimustega, siis on vaja täpsemalt määratleda nende meetmete kitsaskohad, pakkuda välja neile lahendusi ja ka neid praktikas testida.
  Sellepärast on Tartu Ülikooli veebi üles riputatud anonüümsust võimaldav, et saaksite lihtsate valikvastustega kirjeldada oma olukorda, kogemusi ja tulevikunägemusi. Mõned teist täitsid selle küsimustiku lihtsama versiooni mesinike infopäevadel Põltsamaal 2020 suvel, kuid kuna küsimustikku on täiendatud vastavalt saadud tagasisidele, siis palume täita veebiküsimustiku ka kõigil varem paberile vastanuil. Küsitluse täitmine on katsetamisel võtnud aega 10-15 minutit.
  Aktiivse osavõtu korral on plaan tulemusi esitleda juba kevadistel mesinike suurüritustel. Tulemusi on plaan kasutada ka teadusliku töö arendamisel ning maaelu keskkonnameetmete edasisel kujundamisel, sh ka mesilaste tugimeetmete optimeerimisel.
  Kellel on soovi edasiseks personaalseks tagasisideks või huvi osaleda arutluskoosolekutel, saab sinna jätta ka oma kontaktid.
Küsimustikku saab täita sellel aadressil: https://survey.ut.ee/index.php/115872
 
Jaan Liira (PhD)
Taimeökoloogia kaasprofessor
ÖMI botaanika osakond (Lai 40/Ülikooli 17-404)
Tartu Ülikool
+372 5240798 jaan.liira@ut.ee
 

Ilmunud on värske “Mesinik”, mis jõuab EML liikmetele postiga koju kätte eeldusel, et puuduvad võlgnevused Liidu ees.
Kui te ei soovi EML liikmeks astuda, siis saab ajakirja ka tellida, aastatellimuse hind on 40.-€, üksiknumbri oma 10.-€ koos postitamise tasuga.
Lühike ülevaade värskest ajakirja numbrist asub siin.

 
 
Samuti rõõmustame Liidu liikmeid 2021 aasta kalendriga, mida ilmestavad toiduretseptid, mesindusalased nõuanded ja igale mesinikule vajalikud teadmised mee ning mesindussaaduste omaduste kohta.
EML liikmetele jõuab kalender eelmainitud tingimustel samuti postiga, kõik teised saavad selle soetada 5.-€ eest, lisandub postikulu.