Aasta Mesinik 2016

Valimine korraldati traditsiooniliselt mesinike sügispäevade esimesel päeval, 29. oktoobril Rakveres. Hääletamine toimus kohapeal hääletussedelitega, e-kirjaga aadressil mesilaspere@gmail.com või SMS-rakenduse abil.
 
Aasta mesinik 2016 on Erki Naumanis!

Erki on teinud ära suure töö Tallinna piirkonna mesinike heaks. Tema algatusel ja peamise eestvedajana on tänavu moodustatud Tallinna Mesinike Selts. Omab häid mesindusalaseid teadmisi ja täiendab neid pidevalt uurides välismaiseid veebisaite ja teaduslikke töid. Erki idee ja teostuse toel valmisid ka tänavuse Mesilaste Päeva tarbeks vaatlustarud. Peale aktiivse töö TMS-iga osaleb mitmetes mesindusega seotud töögruppides koordineerib ta Eesti Mesinduse arengukava koostamist. Käesoleva aasta jaanuaris osales PBMN konverentsil Helsingis, tehes sellest ka põhjaliku ülevaate. Avatud suhtleja, valmis küsimustele alati heatahtlikult vastama, olgu tegemist siis mesindusalaste küsimustega või tema põhitöö – IT tehnoloogiaga. Ka tänavu hääletuseks kasutatav SMS-rakendus on Erki näputöö.

Meediakajastus “Maaelus”

Comments are closed.