Mesilaste talvekadude uuring 2017/2018

Austatud mesinikud!
 
COLOSS on rahvusvaheline teadlaste ühendus, mis korraldab iga aasta kevadel küsitluse mesilaste talvekadude ja nende tõenäoliste põhjuste kohta. Saadud andmete põhjal hinnatakse mesilasperede suremuse riski ja mesiniku tegevuse vahelisi seoseid. Rohkem kui 1000 teadlast teevad selle võrgustiku erinevates töörühmades koostööd.
 
Varasematel aastatel on Eesti mesinike osalemine COLOSSi küsimustiku täitmisel olnud kahetsusväärselt loid ja Eestit puudutavad tulemused vastajate vähesuse tõttu vähe informatiivsed. Õnneks 2017. aastal oli korrektselt esitatud vastuseid, osaliselt tänu usaldusmesinike aktiivsele koostööle, juba oluliselt rohkem. Loodame väga, et ka sellel aastal on teie aktiivsus suurem.
 
Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.
Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.
 
Küsimustik suletakse 1 juunil 2018.
 
Ette tänades!
 
Aivar Raudmets Eesti riiklik mesindusprogramm 2017-2019


Comments are closed.