Mesilasperede talvekadude uuring 2016/2017

Lugupeetud mesinikud!

Kutsume teid täitma 2017. aasta küsimustikku COLOSS 2017. See võimaldab meil võrrelda teie vastuseid
teiste mesinike omadega. Teie andmete põhjal saame hinnata mesilasperede suremise suhtelist riski ja mesinike otsuste, näiteks varroatoositõrje, mesilasperede rändeleviimise ja kärgede asendamise, vahelisi seoseid. Lisaks püüame kindlaks teha suremuse riski suhtelised erinevused eri piirkondades ja jälgida neis käimasolevaid uurimisprojekte. Te osaletegi sellises jätkuuuringus, mis lisab teie vastustele veelgi enam kaalu.
Küsimustikku on võimalik täita ka anonüümselt. Sel juhul palun kindlasti avaldada oma meiliaadress, et saaksime vajadusel teile infot saata ja lisaküsimusi esitada. Siinkohal juhin tähelepanu ka küsimusele mesila asukoha kohta. Väga oluline on õigesti vastata, millises vallas ja millise asula lähedal teie mesila paikneb. Palun täpsustage enne küsimustiku täitma asumist ka mesila postiindeks, seda saate teha aadressil Omniva veebilehel.
Teie privaatsuse kaitseks teie isikuandmed kodeeritakse ja neid ei edastata kolmandatele isikutele.
Palun lugege küsimustikku tähelepanelikult ja vastake nii paljudele küsimustele kui võimalik. Kui teil tekib vastamisel probleeme, abistab teid mesindusprogrammi projektijuht Aivar Raudmets, kes suunab teid edasi teie piirkonna usaldusmesiniku juurde.
Küsimustik on avatud 1. maist kuni 1. juunini 2017
Palun pange tähele, et * tähistatud küsimused on kohustuslikud.

Küsimustikule vastamise õnnestumist kinnitab järgnev lause:
Täname teid väga küsimustikus osalemise eest. Teie vastused sisestatakse COLOSSi suurde andmebaasi ja need aitavad selgitada välja talvekahjusid kogu maailmas. Tulemused avaldatakse mesindusalastes väljaannetes.
Küsimustikku täitma asudes võtke kindlasti käeulatusse materjalid, kust vajadusel kontrollida andmeid möödunud hooaja mesilasperede, mesilasemade ja ravi kohta. Varuge vastamiseks aega vähemalt 15-20 minutit.

Oleme teile koostöö eest väga tänulikud!
Aivar Raudmets
Mesindusprogrammi 2017–2019 projektijuht
mesindusprogramm@gmail.com

Küsimustikule saate vastata allolevas aknas või või klikates siia.

Comments are closed.