Kursused

Eesti Mesinike Liidu (EML) koolituskeskuse korraldamisel 2018 aastal toimuvad kursused:
 
MESINDUSE ABC KURSUSED (I tase ehk A etapp)
 
Tartus algab kursus 15. veebruaril 2018
Loengud toimuvad Soola 1A – Tartu AMS ruumides ja vaatluspraktika erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid neljapäeviti alates kell 16.00. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.00 või reedeti algusega kell 16.00
Koolitus on tasuline. Koolitustasu EML liikmele 220.-eurot, Tartu Aianduse ja Mesinduse Seltsi liikmele 230.-eurot, teistele 240.-eurot. Võimalus tasuda 2-s osas või kokkuleppel maksegraafikuga.
Tutvu koolituskavaga.
 
Tallinnas algavad kursused 1. veebruaril 2018
Loengud toimuvad Tallinn Ehitajate tee 5 (VII hoone) –323 – TTÜ auditoorium ja vaatluspraktika erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid kolmapäeviti alates kell 17.30. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Koolitus on tasuline. Koolitustasu EML liikmele 230.-eurot, teistele 260.-eurot. Võimalus tasuda 2-s osas või kokkuleppel maksegraafikuga. Suure nõudluse tõttu on moodustatud 2 õppegruppi.
Tutvu I grupi koolituskavaga.
Tutvu II grupi koolituskavaga.
 
Pärnus algab kursus 3. veebruaril 2018
Loengud toimuvad Pärnu AMS ruumides Allika 2a ruumides ja vaatluspraktika erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid laupäeviti alates kell 10.00. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Koolitus on tasuline. Koolitustasu EML liikmele 220.-eurot, Pärnu Mesinduse Seltsi liikmele 230.-eurot, teistele 240.-eurot. Võimalus tasuda 2-s osas või kokkuleppel maksegraafikuga.
Tutvu koolituskavaga.
 
Viljandis algab kursus 10. veebruaril 2018
Loengud toimuvad Grand Hotelli koolitusklassis ja vaatluspraktika erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid laupäeviti alates kell 10.00. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Koolitus on tasuline. Koolitustasu EML liikmele 220.-eurot, teistele 240.-eurot. Võimalus tasuda 2-s osas või kokkuleppel maksegraafikuga.
Tutvu koolituskavaga.
 
Käsitletavate teemadega saate tutvuda üldiste koolituskavade lingil.
Eelregistreerimine kursustele on avatud. Selleks saatke kiri mesilaspere@gmail.com. Lisaküsimused telefonil 50 29 006.
Kursused toimuvad, kui leidub vastav arv osalejaid.
Õppegrupi maksimum suurus 20-25 inimest, olenevalt toimumise asukohast.
Sihtgrupp: mesindusega alustavad ja/või väga väikese kogemusega mesinikud.
Kursused on tasulised, kuid omame koolitustele majandustegevuse registreeringut, mis loob eeldused tulumaksu tagastusele seaduses ettenähtud korras.
Koolituspäevade pikkused: õppeklassis 4 – 6 ak/ tundi (sõltuvalt õppegrupist) , mesilas 4-5 ak/tundi. (Tunni pikkuseks loetakse 45 minutit).
 
 
MESINDUSE ABC KURSUSED (II tase ehk B etapp)
 
Tallinnas algab kursus 14.märtsil 2018 ja kestvusega 30.septemberini
Loengud toimuvad Tallinn Ehitajate tee 5 (VII hoone) –323 – TTÜ auditoorium ja erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid kolmapäeviti alates kell 17.30. Mesilates on praktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Koolitus on tasuline. Koolitustasu EML liikmele 230.-eurot, teistele 260.-eurot. Võimalus tasuda 2-s osas või kokkuleppel maksegraafikuga.
Kursused toimub, kui on vastav arv osalejaid.
Õppegrupi maksimum suurus 15 inimest.
Täpne koolitusplaan selgub jaanuaris 2018
 
Viljandis algab kursus 18.veebruaril ja kestvusega 22.juulini
Loengud toimuvad Grand Hotelli koolitusklassis ja praktikapäevad erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid pühapäeviti alates kell 10.00. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Vaata koolituskava.
Koolitus on tasuta ja selle korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.08.2016 – 31.07.2019 kaudu.
Kursus on komplekteeritud.
 
Rakveres algab kursus 17.veebruaril ja kestvusega 22.juulini
Loengud toimuvad Rohuaia 12 Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli koolitusklassis ja praktikapäevad erinevates mesilates.
Õppeklassis toimuvad tunnid laupäeviti alates kell 10.00. Mesilates on vaatluspraktika päevad üldjuhul nädalavahetustel algusega kell 10.30.
Vaata koolituskava.
Koolitus on tasuta ja selle korraldamist toetab Euroopa Liit Mee tootmise ja turustamise arendamise Eesti riiklik programm 01.08.2016 – 31.07.2019 kaudu.
 
 
Mõlemas koolitusgrupis (Viljandi ja Rakvere) 20 osalejat ja need valitakse konkursi alusel. Osalemiseks esitada motivatsioonikiri, milles märkida ära mesindusega tegelemise algus ja põhjendus kursusel osalemiseks. Lisaks PRIA-registreeringu number ja mesilasperede arv, mis läks talvitumisele. Ootame kursusele eelkõige vähese kogemusega mesinikke, kel on vähemalt 1-aastane praktilise töö kogemus (maksimum 3 aastat) ja soovitavalt mesinduse ABC I taseme kursuse läbimine. Vabade kohtade olemasolul saavad osaleda ka need, kes ei ole eelnevalt kursust läbinud, muud nõuded on kohustuslikud.
Motivatsioonikiri saata e-postile mesilaspere@gmail.com – märksõna Motivatsioonikiri ja kursuse nimetus. Lisaküsimusi saab esitada ka telefoni teel 50 29 006.
 
Majandustegevuse teade nr. 152295 tagab tasulistel kursustel käijatele õiguse koolitustasult tulumaksu tagastuse seaduses ettenähtud korras.

EML Koolituskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.


2017-ndal aastal toimunud kursuste koolituskavad.
 
Mesinduse ABC kursus Tartus.
 
Mesinduse ABC kursus Rakveres.
 
Mesinduse ABC kursus Tallinnas
 
Mesinduse ABC kursus Põltsamaal
 
Mesinduse ABC kursus Läänemaal


2016-ndal aastal toimunud kursuste koolituskavad.

Mesinduse ABC kursus Tallinnas

Mesinduse ABC 2016 edasijõudnute kursus Tallinnas

Mesinduse ABC kursus Tartus

Mesinduse ABC kursus Viljandis

Mesinduse ABC kursus Jõhvis

Mesinduse ABC kursus Võrus


2015-ndal aastal toimunud kursuste koolituskavad.

Mesinduse ABC 2015 Pärnus

Mesinduse ABC 2015 Põlvas

Mesinduse ABC 2015 Tallinnas

Mesinduse ABC 2015 Tartus


 
Tagasi üles