Üldinfo EML kohta

Eesti Mesinike Liit

EML logoEesti Mesinike Liit (lühendatult EML) on Eestis mesinikke, mesindusseltse ja ühendusi liitev vabatahtlik mittetulunduslik ühing. EML on asutatud 1992. a., kuid loeb ennast 1902. a. asutatud Eesti Mesilaste Pidajate Seltsi tegevuse jätkajaks. EML nimetus inglise keeles on Estonian Beekeepers Association. Eesti Mesinike Liit tegutseb vastavalt põhikirjale ja seisab Eesti mesindussektori arengu ja oma liikmete huvide eest.

EML tegevuse peamised eesmärgid

 • Eesti mesinduse koordineeritud arendamine ja mesindusele ning oma liikmetele-mesinikele võimalikult soodsate mesindusalaste tingimuste loomine
 • mesinduse kui looduslähedase tegevusala või harrastuse tutvustamine ja populariseerimine
 • mesinike esindamine, nende huvide ja õiguste kaitsmine kõigis instantsides

EML põhilised tegevussuunad

 • vabariigi tasemel mesindusalaste probleemide tõstatamine ja avalikustamine
 • osalemine mesindusala kesksete vabariiklike ja piirkondlike arendusküsimuste arutamises ja lahendamises
 • arvamuste ja ettepanekute esitamine mesindusalaste seadusaktide, juhendite, määruste ja muude normdokumentide projektide kohta
 • mesindusala nõustamise, loengute, õppuste, konverentside, näituste, messide ja teiste ürituste korraldamine
 • mesinike erialase täiendõppe ja väljaõppe korraldamine või nõustamine
 • mesindusalase arendus- ja aretustegevuse ning uuringute nõustamine ja koordineerimine
 • mesindusalaste trükiste ja muude teabematerjalide väljaandmine ja levitamine (sh ajalehe “Mesinik” väljaandmine)
 • sidemete ja koostöö loomine ning arendamine välisriikide ja rahvusvaheliste mesinike organisatsioonidega

EML on  Eesti Töötukassa  koostööpartner    http://www.tootukassa.ee/

EML omab koolitusluba nr.7121HTM (kehtivus 31.07.2015)

EML põhikiri

Kehtiva EML põhikirja täisteksti saate alla laadida siit. EML volikogu on tõstatanud küsimuse põhikirja uuendamise vajadusest ning juhatus on alustanud tööd uue põhikirja koostamiseks vastavalt volikogu suunistele.

Liikmelisus teistes organisatsioonides